Četvrtak, 12 Siječanj 2017 10:57

Normalizira se javni gradski prijevoz

Obavještavamo cijenjene korisnike naših usluga o načinu prometovanja linija javnog gradskog i županijskog prometa.

Izuzev linija 2A, 17 i 17A sve linije na užem gradskom području prometuju po važećem voznom redu.

Od 10 sati linija 1B Mokošica – Pile prometuje na vrh naselja u Mokošici.

Linije u županijskom prometu prometuju na slijedeći način:

Linija 10 Dubrovnik – Cavtat prometuje redovno
Linija 11 Dubrovnik – Molunat prometuje redovno
Linija 12 Dubrovnik -Slano prometuje redovno
Linija 15 Dubrovnik – Ston prometuje redovno
Linija 16 Dubrovnik – Plat prometuje redovno
Linija 16A Dubrovnik – Srebreno prometuje redovno
Linija 22 Dubrovnik – Imotica prometuje magistralom do Bistrine
Linija 23 Dubrovnik – Buići do daljnjega ne prometuje
Linija 23A Dubrovnik – Brgat – Srebreno do daljnjega ne prometuje
Linija 25 Dubrovnik – Vodovađa do daljnjega ne prometuje
Linija 26 Dubrovnik -Majkovi do daljnjega ne prometuje
Linija 27 Dubrovnik – Vitaljina do daljnjega ne prometuje
Linija 28 Dubrovnik – Osojnik do daljnjega ne prometuje
Linija 29 Duba – Cavtat do daljnjega ne prometuje
Linija 30 Vodovađa – Cavtat do daljnjega ne prometuje
Linija 31 Vitaljina – Cavtat do daljnjega ne prometuje
Linija 35 Dubrovnik – Brsečine prometuje redovno
Linija 38 Dubrovnik – Gruda prometuje magistralom, ne prometuje preko Radovčića

Libertas Dubrovnik

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250