Petak, 24 Studeni 2017 13:27

Ovuda bi trebala prolaziti nova javna šetnica uz budući hotel Belvedere

Predstavnici investitora i projektanta hotela Belvedere gradonačelniku Matu Frankoviću i gradskim vijećnicima prezentirali su prijedlog trase nove javne šetnice uz more koja se planira u obuhvatu hotela, a ista će biti sasvim otvorena građanima, navodi se u priopćenju iz Grada Dubrovnika.

"Izgradnja javne šetnice bit će financirana sredstvima investitora hotela Belvedere. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 350 tisuća eura, a šetnica će građanima donijeti potpuno novi javni sadržaj te cjeloviti pristup pomorskom dobru i stjenovitoj plaži koji do sada nisu imali. Prilikom predstavljanja naglašeno je da će javna dužobalna šetnica minimalno zadirati u postojeću konfiguraciju obale i morfologiju stijena te će, gdje god bude moguće, biti upuštena u stijensku masu kako bi se izbjegli nepotrebni podzidi." - navode iz gradske uprave.

"Navedena trasa bit će ugrađena u Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja i Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika te stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja Belvedere, a koji će uskoro biti obavljen na javnoj raspravi i dostupan svoj zainteresiranoj javnosti." - piše u priopćenju.

D.M.

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250