Nedjelja, 14 Siječanj 2018 14:17

Urbanizacija Komolca

Gradonačelnik Mato Franković donio je Odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Urbanističkog plana uređenja Komolac. Radi se tu o inicijativi Gradskog kotara Komolac, kojom se sukladno GUP-u zahtjeva urbana sanacija bivše industrijsko-gospodarske zone Komolac.

Također, kako se navodi u Odluci, zahtijeva se "i urbana preobrazba dijelova bivše gospodarske zone uz osiguranje održivog razvoja šireg područja odnosno urbanizacija neuređenih i neizgrađenih dijelova građevinskog područja naselja M12, mješovita namjena, pretežito stanovanje srednje gustoće." Cilj je urbano sanirati izrađena i djelomično izgrađena komunalna područja, sanirati postojeću i planirati suvremenu prometnu mrežu i pripadajuća raskrižja, organizirati zelene površine, sanirati divlja odlagališta...

Podsjetimo, još je u predizbornom programu gradonačelnik Mato Franković obećao izgradnju vrtića u Komolcu, a što je ponovio kad je preuzeo dužnost gradonačelnika.

V.S.

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250