Utorak, 13 Ožujak 2018 13:28

Dobroslavić: Očekujemo da država nadoknadi troškove za čišćenje otpada iz mora

Piše:

Konstatirajući kako je većina plaža u Županiji u zimskim mjesecima za jakoga juga zatrpana smećem koje more nanese najčešće iz Albanije, HDZ-ov vijećnik Alan Farac pitao je župana Nikolu Dobroslavića na sjednici Županijske skupštine što je Županija napravila na suzbijanju tog problema.

- Više se ne radi o incidentima ni povremenim pojavama nego su nam gotovo za svakog jačeg juga plaže zatrpane smećem koje uglavnom dolazi od naših južnih susjeda. - rekao je Farac.

Da je smeće koje jugo nanese na veliki dio plaža županijskog akvatorija problem, složio se i župan Dubrovačko-neretvanske županije Nikola Dobroslavić, istaknuvši kako je to problem koji se rješava na bilateralnoj razini.

-Velikim angažmanom Županije, jedinica lokalne samouprave i države, koja je snosila troškove čišćenja, plaže su očišćene, ali nažalost prije nekoliko smo dana ponovo imali istu situaciju i velike troškove jedinica lokalne samouprave koje s pravom očekuju da ime se trošak nadoknadi. Smatramo da je država mjerodavna za ovakvu vrstu zagađenja i obratili smo se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture da se ti troškovi podmire i nadamo se da će se to dogoditi. - rekao je Dobroslavić, podsjetivši kako je nedavno o problemu onečišćenja plaža pretežito smećem koje more nanese iz Albanije, ministar zaštite okoliša Tomislav Ćorić baš u Dubrovniku razgovarao s albanskim kolegom, ministrom zaštite okoliša.

- Dvojica ministara razgovarali su o tome kako spriječiti zagađenja. Na tom je tragu Hrvatska spremna sufinancirati određene projekte u Albaniji koji bi smanjili te u konačnici eliminirali takvu vrstu zagađenja. Očekujemo i bilateralne kontakte s Albanijom jer mi se čini da je najveći dio otpada iz te države. - kazao je Dobroslavić.

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250