Petak, 13 Travanj 2018 11:25

Prilika za obilni ulov cipola

Piše:

Morski plićaci su ponovo ozelenili. Prekrila ih je tek izrasla morska trava, uglavnom nježna, tankovita uva. A gdje su ta tamnozelena vlakna, tu su na ispaši morski „vegetarijanci“, posebno brojni cipoli. Prilika je to sportsko- rekreativnim udičarima za prvi ovosezonski obilatiji lov tih riba.

Cipoli, uglavnom plutaši i zlatari, sada u manjim jatima krstare priobaljem i hrane se u travi na dnu, na ozidanoj obali, na sidrenim stupovima i konopima. Osim što pasu trave jedu i crve te ostale životinjice koje nastanjuju podmorske livade. Posebno rado se gozbe na obraslim oplatama dugo usidrenih plovila i ostalih plutajućih objekata tako da donjom usnom stružu sluzave alge s glatke podloge. Za jedan zalogaj ogole plohu u vidu dvije paralelne crte ukupne širine oko jedan i dužine 10 do 15 centimetara.

Loviti cipole koji se tako hrane, moguće je samo na mjestima gdje ima dugo usidrenih objekata, a to je uvijek blizu obale i naselja. Mamac nije potrebno daleko baciti, dapače, bolje ga je prepustiti struji mora ili zraka da ga donese u vidokrug cipola. Zato pribor treba biti bez olovnice, „a volo“ ili s njom i plovkom. Prednost treba dati priboru s plovkom. Prvi je razlog tome što se s njim mamac može stalno drži na željenoj dubini, gdje su cipoli na paši. Drugi razlog je to što plovak i u nedostatku kurenta, a to je u lukama i lučicama često, može biti bačen dovoljno daleko da njegov pad u more ne uplaši cipole, a zatim pogonjen i laganim vjetrom donese mamac do mjesta lova.

Koristiti treba fiksni plovak nosivosti od 3 do 5, najviše 10 grama, ovisno o snazi kurenta. Na položajima zaštićenim od valova i vjetra najbolje je rješenje dugačak i tanak. Plovak se postavlja na osnovnu strunu na čijem su kraju 1-2 grama teške rascijepane olovnica ili najmanja vrtilica. Dovoljna je strunu promjera 0,16 do 0,20 mm, dok završnjak, načinjen samo od predveza, može biti vrlo tanak- 0,14 do 0,16 mm, čak i samo 0,08 mm. Kako u takvom ribolovu može strugati po dnu plovila, strunu završnjaka treba praviti od kvalitetnog najlona, još bolje „FC“, praktično u moru nevidljivog fluorougljika, što je vrlo važno u lovu cipla. Ovisi o dubini i udaljenosti mjesta na kojemu se lovi, najčešće je dovoljan 1- 2 m dugačak završnjak. Duži, za lov u jačem kurentu treba malo opteretiti s gram ili dva teškom rascijepanom olovnicom postavljenomn barem dva pedlja poviše udice.

Osobitu pozornost treba posvetiti izboru udice. Naime cipoli su jaki, imaju mala usta i najčešće se kvače za nježne usne. To znači da udica za njihov lov mora biti vrlo snažna, tanka i relativno mala. Osim standardne duge „Crystal“ najpogodnija je „Aberdeen“ tzv. parangalka. Širina lika udice može biti između 4 i 7 mm, ovisno o tome koliki su cipoli u jatu. Najčešće nisu iste veličine pa je dobro imati udice raznih širina. Najbolje je početi loviti s najmanjom pa sve s većom, jer se najprije love sitniji cipoli, dok najkrupniji dugo samo kruže oko primame i mamca.

Lov cipola koji pasu na podvodnim dijelovima plovila, ali i na dnu ispod njih te na obalnom kamenju, može se obavljati i „preko prste“, jer mamac nije potrebno daleko baciti. No, sa štapom se lakše ostaje izvan vidokruga cipla, što je jedan od preduvjeta njegova uspješnog lova. Osim toga, štapom se plijen lakše vodi između plovila i njihovih konopa. Koristiti se može štap bez, ali štapovi s rolom su najbolje rješenje. To može biti “match“ dužine 4 do 5,5 m, nešto duži „bolognese“, ali i lagani „spinning“ štap. Ma koji bio, važno je da ima brzu akciji, mekani vršnjak, težinu bacanja do najviše 20 grama, te kvalitetne i ispravne vodilice strune. Na njemu mora biti lagana i brza, najbolje „spinning“ rola. Od opreme dobro je imati i mrežnu prihvatnicu, obvezno s dugom drškom, kojom se u kombinaciji sa štapom cipoli najlakše izvlače.
cipoltekstZbog navike da se često i brzo sele, u lovu je dobro primamljivati čak i tamo gdje se cipoli redoviti okupljaju. Primama se mora raspadati u dodiru s površinom. Kao i za mamac, za primamu je najbolje koristiti pahuljice kruha. Neusporedivo je najbolja sredina bijelog kruha.

Mamac treba odbaciti tako da njegov i pad plovka u vodu ne preplaši cipole. Gdje baciti, ovisi o smjeru vjetra i morske struje, koji mamac moraju donijeti do riba. Idealno je kad se pribor može zategnuti kako bi se lakše kontriralo ribi.

Kao i drugim, i ovom se tehnikom cipola najlakše lovi po maestralu i laganom jugu. Po buri se postižu najlošiji rezultati. Loviti se može u jutarnjim satima, ali se neusporedivo najbolji rezultati postižu između 17 i 19 sati i loviti se može sve dok se plovak iole vidi. Ulov se može očekivati i noću, po mjesečini ili u blizini obalne rasvjete.

Tijekom lova ribe ništa ne smije plašiti i upozoravati na opasnost. Zato treba bez buke mirno sjediti izvan njihovog vidokruga i spustiti pribor tako da dopluta u zonu ribolova. Kad cipol prihvati mamac, plovak će u ovakvom ribolovu rijetko kada zaroniti. U pravilu će drhtati u gotovo okomitom položaju ili će lagano „šijavati“ malo nakošen. To su pravi trenutci za kontru. Dogodi li se da riba skine mamac, a plovak to ne signalizira, treba smanjiti opterećenje pribora ili zamijeniti plovak osjetljivijim.

Kad ga udica ubode, cipol će panično krenuti u bijeg, što mu ne treba dozvoliti. Izvlačiti ga treba brzo, ali bez ikakvih trzaja jer se najčešće zakvači za mesnate usne koje udica vrlo lako kida.

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250