Utorak, 09 Listopad 2018 14:40

Grad umanjio sredstva za izgradnju groblja, Župa će također, a direktor Groblja Dubac pojašnjava zašto

Piše:

Zbog dinamike izvođenja radova na rujanskoj je sjednici Gradskog vijeća rebalansom proračuna ulaganje u groblje Dubac smanjeno za dva milijuna kuna. Rebalansom će sredstva za Dubac planirana u ovoj godini biti umanjena i na idućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka. No, to ne znači da se na tom projektu koji će u konačnici riješiti potrebe Dubrovčana i Župljana za grobnim mjestom i dalje ne radi. Direktor Groblja Dubac Đuro Lonza na portal Dubrovnikpress.hr iznio je daljnju dinamiku radova na Dupcu.

- Kad je usvajan proračun za 2018. godinu planirali smo sredstva za potporne zidove i južni potporni zid na groblju Dubac. Potom je pokrenut postupak javne nabave nakon čega su ugovoreni radovi no shvatili smo kako nećemo stići završiti taj ugovor i to je jedini razlog zbog kojeg su smanjena sredstva za Dubac za 2018. godinu, a ugovoreni radovi nastavljaju se u idućoj godini. Naime, mi smo podnijeli zahtjev za lokacijsku dozvolu za cijeli obuhvat groblja, no Ministarstvo zaštite okoliša je sukladno proceduri zatražilo procjenu o eventualnoj izradi elaborata zaštite okoliša i nakon što ta procjena bude završena očekujemo da ćemo do kraja godine dobiti lokacijsku dozvolu. Po dobivanju lokacijske dozvole kreće postupak izdavanja građevinske dozvole i daljnji radovi na Dupcu koji će biti podijeljeni u tri etape. - rekao je Lonza, objasnivši što će se raditi u okviru svake od planiranih etapa.

- Prva etapa radova obuhvaća izgradnju ceste, dva parkirališta i trafostanice i ona je planirana već na proljeće 2019. godine. Druga je etapa zapravo podijeljena u devet faza u sklopu kojih je planirana izgradnja objekata i grobnih mjesta i ako ne bude neplaniranih zastoja očekujemo da bi već na jesen 2019. mogli započeti s radovima druge etape, dakle izgradnjom grobnih mjesta. Kad je u pitanju treća etapa radova na Dupcu, ona se odnosi na daljnju izgradnju grobnih mjesta na Dupcu sukladno potrebama građana, što znači da bi se groblje širilo u budućnosti. Dakle, ako se pokaže potreba za izgradnjom dodatnih, recimo 500-tinjak grobnih mjesta, prionulo bi se tim radovima. - kazao je Lonza.

Inače, od samog početka projekta, zahtjeve za kupnjom grobnom mjesta na groblju Dubac podnijelo je 1 835 građana. Brojka je to koja svakako opravdava projekt izgradnje groblja na Dupcu. Sukladno dinamici radova, uza sve moguće administrativne prepreke, prve bi grobnice na groblju Dubac trebale biti izgrađene sukladno planovima Župe dubrovačke i Grada Dubrovnika, dakle već 2021. godine.

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250