Spomen na Ivana pl. Saraku, velikog dobrotvora Dubrovačkih muzeja Ovaj spomen posvećujemo velikom dobrotvoru Dubrovačkih muzeja - dubrovačkom vlastelinu Ivu Saraki, koji je preminuo na današnji dan prije 70 godina.

Plemeniti se Saraka svojom velikodušnom gestom upisao na listu najvećih donatora Muzeja oporučno mu ostavivši gotovo svu svoju vrijednu pokretnu imovinu izrazite kulturno-povijesne i umjetničke vrijednosti koja i danas oplemenjuje ambijentalni postav Kneževa dvora. Saraka je bio jedan od posljednjih pripadnika vladajućeg sloja nekadašnje dubrovačke države i osebujna pojava građanskog Dubrovnika kraja 19. i prve polovice 20. stoljeća. Iako rođen više od pola stoljeća nakon ukinuća Republike, nije prihvaćao „novo doba“ i njegove tekovine već je živio „u Republici“ i za Republiku ponosno čuvajući i rado prenoseći svojim sugrađanima i gostima Grada usmenu predaju o tradiciji i slavi domovine svojih predaka.

Unatoč njegovoj osebujnosti, Dubrovčani su mu iskazivali razne počasti imenujući ga, između ostalog, za kuratora Dubrovačke biblioteke, počasnog kustosa Dubrovačkog muzeja, odbornika Dubrovačkog učenog društva Sv. Vlaha. Njegovim se likom historiografija nažalost nije bavila, a jedini posvećen mu članak objavio je Hrvoje Ivanković u Lietaru 2015. godine.
sarkaosmrtnicaIvan Lujov Saraka (1874. – 1948.) preminuo je 4. travnja 1948. u dobi od 74 godine. Kako nije imao nasljednika, ondašnja Uprava Dubrovačkog muzeja izdala mu je osmrtnicu na kojoj je objavljena tužna vijest da je preminuo njihov „zaslužan promicatelj i počasni kustos, Ivo Saraka, vlastelin dubrovački“. Među njegovom vrijednom ostavštinom Dubrovačkim muzejima posebno se ističu raskošni kabinetski ormarić s kraja 17. stoljeća, intarzirane komode iz 17. i 18. stoljeća, slike starih majstora, portreti Marina Getaldića i Stjepana Gradića, portretne minijature predaka roda Saraka, brojne grafike, vrijedne stare knjige, srebrni jedaći pribor, servisi za jelo.

Većina ostavštine se i danas može vidjeti u stalnom postavu Kulturno-povijesnoga muzeja. Prema dubrovačkim kroničarima, Sarake su u Dubrovnik doselile iz Huma početkom 12. stoljeća. Jedan su od najmanje utjecajnih, ali dugotrajnih dubrovačkih vlasteoskih rodova koji je pripadao Gundulićevom klanu. Svoj su vrhunac doživjeli polovicom 15. stoljeća, nakon čega počinje i njihov pad uzrokovan epidemijama kuge, ali i pogibeljima u velikom potresu 1667. godine. Početkom 20. stoljeća dio članova roda se odselio iz Dubrovnika, dok su ostali izumrli. Posljednji je član, Ivan Lujov Saraka, umro 1948. godine.

Dubrovački muzeji

Dubrovački muzeji od ovog četvrtka prelaze na ljetno radno vrijeme.

Pomorski muzej će tako biti otvoren za posjetitelje svakoga dana, osim ponedjeljka, od 9 do 18 sati, dok će Kulturno-povijesni muzej u Kneževu dvoru, zbog radova na obnovi Atrija, ostati zatvoren za posjetitelje do 1. lipnja, nakon čega će raditi svakoga dana od 9 do 18 sati.

Etnografski muzej u žitnici „Rupe“ te dvije izložbe Arheološkog muzeja u tvrđavi Revelin će i u ljetnom razdoblju imati jednako radno vrijeme. Etnografski muzej će za posjetitelje biti otvoren svakoga dana, osim utorka, od 9 do 16 sati, a izložbe „Revelin: Arheološka istraživanja/Prostorni razvoj/Ljevaonica“ i „Ranosrednjovjekovna skulptura u Dubrovniku i okolici“ svakoga dana, osim srijede, od 10 do 16 sati.

Muzejska prodavaonica u Kneževu dvoru će od sutra (22. ožujka) biti otvorena svakoga dana od 9 do 18 sati.

Ljetno radno vrijeme (22. ožujka – 2. studenog)

Kulturno-povijesni muzej (Knežev dvor): 9-18, svaki dan (od 1. lipnja)

Pomorski muzej (Tvrđava sv. Ivana): 9-18, ponedjeljkom zatvoreno

Etnografski muzej (žitnica Rupe): 9-16, utorkom zatvoreno

Izložbe „Ranosrednjovjekovna skulptura u Dubrovniku i okolici“ i „Revelin: Arheološka istraživanja/Prostorni razvoj/Ljevaonica“ (Tvrđava Revelin): 10-16, srijedom zatvoreno

Muzejska prodavaonica (Knežev dvor): 9-18, svaki dan

Stanovnici Dubrovačko-neretvanske županije ostvaruju pravo besplatnog posjeta svim stalnim postavima i povremenim izložbama Dubrovačkih muzeja.

Dubrovački muzeji

Dubrovački muzeji su zatvorili 2017. godinu sa čak 12 novih izdanja! Riječ je o šest kataloga izložbi, jednom katalogu zbirke, dva edukativna izdanja, engleskim izdanjima knjižice o žitnici „Rupe“ i kataloga izložbe „Dubrovačke medalje i plakete: otisak vremena“ te četvrtom izdanju Zbornika Dubrovačkih muzeja.

Četiri etnografska izdanja

Katalog izložbe „Ludi bali i pazari: poklade i maske dubrovačkog kraja“ autora Lane Milošević Đerek i Ivice Kipre na 260 stranica donosi pregled karnevala i maskiranja kao neizostavnog dijela kulturne povijesti Dubrovnika, koja se može pratiti već od 13. stoljeća. Lana Milošević Đerek obrađuje temu maski i maskiranja kroz povijest, poklada i tradicije maškaravanja u Dubrovniku, te daje pregled karnevalskih svečanosti u starom Dubrovniku, ali i dubrovačkih maškarata 20. stoljeća, dok se Ivica Kipre bavi karnevalima dubrovačke okolice, posebice cavtajskim maškaratama i karnevalima Župe dubrovačke, ali s pažnjom obrađuje i maškare u Konavlima, u Dubrovačkom primirju i na Elafitskim otocima, na poluotoku Pelješcu, otoku Mljetu te lastovski poklad.

„Dubrovački betlemi: tradicija slavljenja Božića u Dubrovniku“, autorice Branke Hajdić još je jedan katalog izložbe dubrovačkoga Etnografskog muzeja u kojem autorica piše o tradiciji slavljenja Božića u Dubrovniku. Uz najpoznatije dubrovačke betleheme - u crkvi samostana Službenica milosrđa, crkvi samostana Male braće, crkvi sv. Ignacija te u crkvi Svih svetih – Domino, autorica obrađuje i štovanje Bambina te donosi završna opažanja i betlehemu u suvremenom kontekstu.

„Tradicijski nakit: Župa dubrovačka, Rijeka dubrovačka i Dubrovačko primorje“ dvojezični je hrvatsko-engleski katalog zbirke Etnografskog muzeja u kojem nas autorica Barbara Margaretić upoznaje sa Zbirkom, poviješću dubrovačkog zlatarstva, materijalima i tehnikama, da bi detaljno obradila muški i ženski tradicijski nakit Župe dubrovačke, Rijeke dubrovačke i Dubrovačkog primorja, te donijela katalog od 68 predmeta koji se u Zbirci čuvaju.

Četvrto etnografsko izdanje iz 2017. godine je knjižica o žitnici „Rupe“ na engleskom jeziku „The Rupe Granary - Granaries and the storage of grain in Dubrovnik“ u kojoj autor Ivica Kipre piše o pohranjivanju žita u Sredozemlju, odvijanju trgovine, skladištenju i distribuciji žita u Dubrovniku, te nas upoznaje s podacima kako i kada je građena žitnica „Rupe“ te kad je i zbog čega rekonstruirana.

Tri izdanja Kulturno-povijesnoga muzeja

Uz katalog izložbe „Nikola Božidarević – veliki slikar dubrovačke renesanse urednice Pavice Vilać, ravnateljice Dubrovačkih muzeja, u kojem su predočena sva dosadašnja znanja o Božidareviću, ali i iznesene neke nove spoznaje vezane uz slikarovo rođenje, opus, naručitelje i lokacije za koje su umjetnine naručivane, te su ispravljene neke nejasnoće u dosadašnjem čitanju arhivskih dokumenata, a na kojem su bili angažirani ponajbolji poznavatelji Božidarevićevog lika i djela: akademik Radoslav Tomić, dr. sc. Zoraida Demori Staničić, prof. dr. sc. Sanja Cvetnić te dr. sc. Vedrana Gjukić – Bender, muzejska savjetnica iz Dubrovačkih muzeja, u protekloj su godini realizirana još dva izdanja Kulturno-povijesnoga muzeja.

U katalogu izložbe „Dubrovnik u prvom svjetskom ratu“ Tonko Marunčić daje osnovne informacije o Prvom svjetskom ratu uopće i situaciji u svijetu kao uvod u teme o dubrovačkoj svakidašnjici u tom razdoblju, Dubrovčanima na ratištima u Prvom svjetskom ratu, gospodarskim prilikama, dobrotvornoj djelatnosti te kraju Velikog rata i uspostavi Kraljevine HSS, dok Đivo Sjekavica piše o rekviziciji zvona u Prvom svjetskom ratu na području Dubrovačke biskupije. Autori donose i katalog od 130 predmeta.

Protekle je godine tiskano i englesko izdanje kataloga izložbe dubrovačkih medalja i plaketa „Medals and Plaquettes from Dubrovnik“, čije je hrvatsko izdanje prezentirano u proljetnom izdanju časopisa „The medal“ za 2017. godinu renomiranog British Art Medal Society! Autori kataloga su kustos Dubrovačkih muzeja Dino Lokas te kolekcionar i numizmatičar Božo Lasić koji, respektirajući logičan povijesni slijed,prate razvoj medalje od njenih početaka u renesansi, pa sve do današnjih dana. Tako su predstavljene medalje kovane u doba Dubrovačke Republike, medalje kovane i lijevane izvan Dubrovnika, a odnose se na Dubrovnik, medalje kovane u doba francuske uprave u Dubrovniku, medalje lijevane i kovane u doba Austrije i Austro-Ugarske, medalje iz doba Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, te konačno medalje iz najnovijeg doba Republike Hrvatske. Uz to su posebno obrađene nedatirane medalje, medalje za Društvo prijatelja dubrovačke starine i svetačke medaljice. Ukupno je riječ o 252 predmeta u katalogu.

Ostala izdanja

Izložbu Pomorskoga muzeja „Pomorske škrinje iz fundusa Pomorskoga muzeja u Dubrovniku“, koja se u žitnici „Rupe“ može razgledati do konca veljače, prati istoimeni katalog u kojem autorica Ljerka Dunatov prezentira dosad neizloženi fundus Pomorskoga muzeja te širu javnost upoznaje s načinom izradbe, ukrašavanja i uporabe pomorskih škrinja te upozorava na potrebu intenzivnije zaštite tih vrijednih predmeta. Autorica donosi i katalog od 15 predmeta.

Vrlo vrijedno izdanje svakako je i katalog izložbe antičkog stakla iz Arheološkog muzeja u Dubrovniku „Proziran izvor“, otvorene prošle godine u Kneževu dvoru, neposredno pred početak treće faze sanacije Atrija, koja će javnosti ponovno biti dostupna u lipnju. Autorica Liljana Kovačić predstavlja staklenu građu z fundusa dubrovačkoga Arheološkoga muzeja koja je najvećim dijelom darovana u vrijeme osnivanja Domorodnog muzeja, krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Na hrvatskom i engleskom jeziku obrađene su teme o staklu u Antici, tipologiji staklenih predmeta iz Zbirke, stolnom posuđu i posuđu za prehranu i prijevoz, kozmetičkom posuđu, nakitu i toaletnom priboru te ostalim nalazima, dok katalog obuhvaća ukupno 69 predmeta.

U protekloj su godini tiskana i dva edukativna izdanja Dubrovačkih muzeja, čija je autorica muzejska pedagoginja Aleksandra Piteša. Bojanka „S Pavlom i Đivom u điru po muzejima“ je namijenjena djeci, odgojiteljima, učiteljima razredne nastave, ali i svima ostalima koji će zajedno s djecom kvalitetno provoditi vrijeme. Kroz crteže i enigmatske zadatke čitatelja vode već poznate maskote Dubrovačkih muzeja Pavle i Đivo koji djeci poručuju – igrajte se!

„Pavle i Đivo u Pomorskome muzeju“ je treći ilustrirani edukativni vodič kroz stalne postave Dubrovačkih muzeja. Svojim pričama, zgodama i nezgodama Pavle i Đivo, zajedno sa svojim dvonožnim i četveronožnim pomagačima, najmlađim, ali i nešto starijim posjetiteljima, pružaju zanimljivu i napetu šetnju bogatom pomorskom prošlošću dubrovačkoga kraja. Čitatelje upoznaju s najslavnijim brodovima Republike, različitim pomorskim pomagalima, ali i „politikom“ trgovanja. Pri tome pričaju „po dubrovački“ pa je, radi lakšeg razumijevanja manje poznatih i već zaboravljenih riječi, na kraju vodiča donesen i rječnik.

U četvrtom broju Zbornika Dubrovačkih muzeja, koji na početku donosi In memoriam Anici Kisić, nedavno preminuloj muzejskoj savjetnici u mirovini i dugogodišnjoj voditeljici Pomorskoga muzeja u Dubrovniku, se može čitati o korintskoj reljefnoj keramici s Mljeta, antičkom natpisu kod crkve sv. Ivana u Ljutoj, dubinskom pretraživanju morskog dna Konavala i Župskog zaljeva, rezultatima novijih arheoloških istraživanja na prostoru ispod Bunićeve poljane, stećcima kod crkve sv. Barbare u Dubravci, konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima na stećcima konavoskog područja, rezultatima arheoloških istražnih radova na predjelu zapadnog predziđa dubrovačkih zidina od Pila do kule Puncijele, topu iz Molunta u kontekstu francusko-ruskoga pomorskog sukoba u jesen 1806., majstoru vratnica portala Kneževa dvora, slikarima u Dubrovniku u drugoj polovini 18. i početkom 19. stoljeća, dagerotipijskoj djelatnosti u Dubrovniku i sačuvanim primjercima, novovjekim vezama dubrovačkih umjetnika i jadranskih susjeda, plakatu Marka Rašice iz fundusa Dubrovačkih muzeja, nedavno otkrivenom nepoznatom djelu dubrovačkog zlatara Ivana Progonovića, svečanim “ubruscima oko vrata” iz fundusa dubrovačkog Etnografskog muzeja, Ferićevoj Perijegezi, te muzeju danas kao mjestu zabave, doživljaja i doživotnog učenja. Riječ je o sedam izvornih znanstvenih članaka, četiri prethodna priopćenja, dva pregledna i tri stručna članka, te jednom izlaganju sa znanstvenog skupa.

Urednik Zbornika je dr. sc. Domagoj Perkić, a autori priloga Liljana Kovačić, Niko Kapetanić, dr. sc. Luka Bekić, Maris Kristović, dr. sc. Domagoj Perkić, dr. sc. Vinka Marinković, dr. sc. Domagoj Mudronja, Domagoj Kristović, Igor Mihajlović, Renato Gianni Ridella, Pavica Vilać, dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender, Marina Filipović, doc. dr. sc. Sanja Žaja Vrbica, Leona Ribić, Renata Andjus, Barbara Margaretić, Matko Đevoić i Aleksandra Piteša.

Sva izdanja Dubrovačkih muzeja dostupna su u muzejskoj prodavaonici u Kneževu dvoru.

J.A.B.

Dubrovački muzeji svoja vrata u noćnim satima uz Noć muzeja otvorili su na tri lokacije. U Pomorskom, Etnografskom i Arheološkom muzeju.

Noć muzeja u Dubrovačkim muzejima počela je predstavljanjem ilustriranog edukativnog vodiča “Pavle i Đivo u Pomorskom muzeju”.

U Pomorskom muzeju održala su se dva predavanja povodom obilježavanja 145 godina od otvorenja za javnost ondašnjeg Domorodnog muzeja, prethodnika današnjih Dubrovačkih muzeja. U predavanju mr. sc. Tonka Marunčića prikazane su društvene i političke okolnosti koje su prethodile otvaranju Domorodnog muzeja u Dubrovniku te njegov prvi stalni postav iz 1873. godine, dok se dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender prisjetila istaknutih kustosa i drugih zaslužnih osoba iz prošlosti Dubrovačkih muzeja.

Viši konzervator arheolog u Hrvatskom restauratorskom zavodu Igor Mihajlović govorio je o brodolomima u hrvatskom dijelu Jadrana tijekom čijih istraživanja su pronađeni topovi, s posebnim osvrtom na klasifikaciju i porijeklo naoružanja, dok je Đivo Bašić održati predavanje o Dubrovačkom pomorskom društvu.

U tvrđavi Revelin posjetitelje su dočekale „Rimske večeri“, dakle edukativna radionica, prigodno predavanje te prezentacija i kušanje rimske hrane prema receptima iz kuharice “Olivijina cibalitanska kuharica”. Program je realiziran u suradnji s dr. sc. Ivanom Ožanić Roguljić iz Instituta za arheologiju u Zagrebu te učenicima i nastavnicima iz Turističko ugostiteljske škole u Dubrovniku.

U žitnici „Rupe“ održao se program izrade tradicijskog nakita dubrovačkog kraja. Predavanje se baziralo na primjercima tradicijskog nakita Župe dubrovačke, Rijeke dubrovačke i Dubrovačkog primorja koji se čuvaju u fundusu Etnografskog muzeja u Dubrovniku i istraživanju koje je rezultiralo upravo objavljenim katalogom na tu temu.

Budući da su nakitni predmeti iz fundusa Etnografskoga muzeja djela dubrovačkih zlatara 19. i ranog 20. stoljeća, uz predavanje je umijeće izrade tradicijskog nakita prezentirao zlatar Matko Vierda.

Uslijedilo je predavanje povjesničarke umjetnosti Mirjane Trošelj „Mirila – izmirena duša u kamenu.

DPP

Predstavljanjem ilustriranog edukativnog vodiča “Pavle i Đivo u Pomorskom muzeju” u petak, 26. siječnja u 18 sati u Dubrovačkim muzejima će započeti 12. dubrovačka Noć muzeja.

Učenici Gimnazije Dubrovnik pod vodstvom Tajane Martić oživjet će glavne likove koji će nas svojim pričama, zgodama i nezgodama prošetati bogatom pomorskom prošlošću Dubrovačke Republike. Upoznat ćemo najslavnije brodove Republike, razna pomorska pomagala i saznati nešto o „politici“ trgovanja. Zaplovite s nama zajedno u Noći muzeja 2018. i počujte kako gospođa Cvijeta strpljivo kod kuće čeka muža, sina i oca. Saznat ćete kako je Đivo lukavo stekao bogatstvo i kako je Pavle, nestašna Konavoka postala dio piratske družine. Nećemo, naravno zaobići ni Antuna, nasljednika tradicije pomorske obitelji iz priče.

U okviru bogatog programa slijede vodstva kroz stalne postave Pomorskoga i Etnografskoga muzeja te dvije arheološke izložbe smještene u tvrđavi Revelin, a posjetitelje očekuju i zanimljiva predavanja, radionice, prezentacije te zabavni sadržaji.

Zbog obnove Kneževa dvora, program Noći muzeja se, kao i posljednje dvije godine, odvija na tri lokacije – u tvrđavama sv. Ivan i Revelin te u žitnici “Rupe”.

U Pomorskome muzeju će se održati dva predavanja povodom obilježavanja 145 godina od otvorenja za javnost ondašnjeg Domorodnog muzeja, prethodnika današnjih Dubrovačkih muzeja. U predavanju mr. sc. Tonka Marunčića će biti prikazane društvene i političke okolnosti koje su prethodile otvaranju Domorodnog muzeja u Dubrovniku te njegov prvi stalni postav iz 1873. Godine, dok će se dr. sc. Vedrana Gjukić-Bender prisjetiti istaknutih kustosa i drugih zaslužnih osoba iz prošlosti Dubrovačkih muzeja.

Igor Mihajlović, viši konzervator arheolog u Hrvatskom restauratorskom zavodu, govorit će o brodolomima u hrvatskom dijelu Jadrana tijekom čijih istraživanja su pronađeni topovi, s posebnim osvrtom na klasifikaciju i porijeklo naoružanja, dok će Đivo Bašić održati predavanje o Dubrovačkom pomorskom društvu.

U tvrđavi Revelin posjetitelje očekuju „Rimske večeri“, edukativna radionica, prigodno predavanje te prezentacija i kušanje rimske hrane prema receptima iz kuharice “Olivijina cibalitanska kuharica”. Program je realiziran u suradnji s dr. sc. Ivanom Ožanić Roguljić iz Instituta za arheologiju u Zagrebu te učenicima i nastavnicima iz Turističko ugostiteljske škole u Dubrovniku. Navedene radionice, predavanje i prezentacija s kušanjem rimske hrane su ujedno aktivnosti projekta Popularizacija znanosti, kojeg vodi dr. sc. Ožanić.

U žitnici „Rupe“ program počinje predavanjem i prezentacijom izrade tradicijskog nakita dubrovačkog kraja. Predavanje će se bazirati na primjercima tradicijskog nakita Župe dubrovačke, Rijeke dubrovačke i Dubrovačkog primorja koji se čuvaju u fundusu Etnografskog muzeja u Dubrovniku i istraživanju koje je rezultiralo upravo objavljenim katalogom na tu temu. Budući da su nakitni predmeti iz fundusa Etnografskoga muzeja djela dubrovačkih zlatara 19. i ranog 20. stoljeća, uz predavanje će umijeće izrade tradicijskog nakita prezentirati posljednji zlatar Matko Vierda. Za ovu prigodu, gospar Vierda će prezentirati izradu puce koja nastaje jednom od najstarijih zlatarskih tehnika izvlačenja filigrana. Dubrovački muzeji ovim podupiru i promoviraju rad domaćeg majstora zlatara, te nastoje podići razinu svijesti o važnosti i vrijednosti ručnog načina izrade zlatnog nakita.

Slijedi predavanje povjesničarke umjetnosti Mirjane Trošelj „Mirila – izmirena duša u kamenu. Na podgorskim padinama Velebita stoljećima su velebitski stočari gradili mirila/mirilišta kao nijeme i misteriozne svjedoke života i smrti. Podizana su uz putove na posebno odabranom geomorfološkom prostoru velebitskog krša, koji prirodno naglašava simboliku prijelaza pokojnikove duše iz ovostranog u onostrani svijet. Poradi toga topografski odabrani krajobraz dobio je sve oznake sakralnosti. U istom kontekstu ni kamen minijaturne plastike mirila nije bio više običan kamen, nego sveti kamen kojeg se nije smjelo gaziti i devastirati. Premda su geografski bila rasprostranjena kao kulturna pojava na cjelokupnom Dinarskom arealu, jedino se na Velebitu, osobito južnom, održao stari posmrtni ritual i stara vjerovanja o duši do sredine 20. stoljeća u religijsko-simboličkom, materijalnom (suhozidna arhitektura), epigrafskom i likovnom aspektu. Kao osobit kulturni fenomen Ministarstvo kulture zaštitilo ih je 2007. u vidu nematerijalne kulturne baštine.

U „Rupama“ će se održati i završno druženje, gdje će, uz nastup klape Atlant, biti organizirani prigodni domjenak i izvlačenje dobitnika već tradicionalne nagradne igre u sklopu ove manifestacije.

U muzejskoj prodavaonici u Kneževu dvoru, kao i na prodajnim mjestima u ostalim prostorima Dubrovačkih muzeja, bit će osiguran prigodni popust na suvenire i publikacije Dubrovačkih muzeja.

 

Dubrovački muzeji
Program Noći Muzeja
26. siječnja 2018.; od 18 do 01 sati; ulaz besplatan
Tvrđava sv. Ivana
18:00 – 19:00 Predstavljanje ilustriranog edukativnog vodiča „Pavle i Đivo u Pomorskom muzeju“ / učenici Gimnazije Dubrovnik Adna Hebib 1. r., Romana Dominković 2. r., Matea Šišić 4. r., Dario Čerkić 4. r., Marko Pleslić 4. r., Petar Lonac 4. r. i Antonela Dragović 4. r. s voditeljicom Tajanom Martić/
19:00 – 19:30 Vodstvo kroz stalni postav Pomorskoga muzeja
19:30 – 20:00 Predavanje o otvorenju za javnost Domorodnog muzeja 1873. /mr. sc. Tonko Marunčić, viši kustos, Kulturno-povijesni muzej/
20:00 – 20:30 Predavanje o istaknutim kustosima iz prošlosti Dubrovačkih muzeja /dr. sc. Vedrana Gjukić - Bender, muzejska savjetnica, Kulturno-povijesni muzej/
20:30 – 21:00 Predavanje o brodskom naoružanju od 15. do 18. stoljeća /Igor Mihajlović, viši konzervator arheolog, Hrvatski restauratorski zavod/
21:00 – 21:30 Predavanje o Dubrovačkom pomorskom društvu / Đivo Bašić, muzejski savjetnik, Pomorski muzej/
21:00 – 21:30 Vodstvo kroz stalni postav Pomorskoga muzeja
18:00 – 01:00 Stalni postav Pomorskoga muzeja

Žitnica Rupe
18:00 – 18:30 Vodstvo kroz stalni postav Etnografskoga muzeja
19:00 – 20:00 Predavanje i prezentacija izrade tradicijskog nakita dubrovačkog kraja / Barbara Margaretić, kustosica, Etnografski muzej; Matko Vierda, dubrovački zlatar/
20:30 – 21:00 Predavanje o ukrasima i simbolima na velebitskim mirilama i topografija mirila južnog Velebita / Mirjana Trošelj, povjesničarka umjetnosti/
21:30 – 22:00 Vodstvo kroz stalni postav Etnografskoga muzeja
22:30 – 23:00 Nastup klape “Atlant” uz domjenak i izvlačenje dobitnika nagradne igre
18:00 – 01:00 Stalni postav Etnografskoga muzeja
18:00 – 01:00 Izložba „Pomorske škrinje iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku“

Tvrđava Revelin
18.00 – 18:30 Vodstvo kroz izložbe „Ranosrednjovjekovna skulptura u Dubrovniku i okolici“ i „Rimske zlatne naušnice iz Arheološkog muzeja u Zagrebu“
20:30 – 22:30 Rimske večeri – edukativne radionice, predavanje, priprema i kušanje rimske hrane prema receptima iz kuharice » Olivijina cibalitanska kuharica« / učenici Turističko ugostiteljske škole iz Dubrovnika pod mentorstvom dr. sc. Ivane Ožanić iz Instituta za arheologiju u Zagrebu/
22.30 – 23:00 Vodstvo kroz izložbe „Ranosrednjovjekovna skulptura u Dubrovniku i okolici“ i „Rimske zlatne naušnice iz Arheološkog muzeja u Zagrebu“
18:00 – 01:00 Izložba „Ranosrednjovjekovna skulptura u Dubrovniku i okolici
18:00 – 01:00 Izložba „Rimske zlatne naušnice iz Arheološkog muzeja u Zagrebu“

*Nagradna igra
*Prigodni popust na suvenire i publikacije Dubrovačkih muzeja u muzejskoj prodavaonici u Kneževu dvoru

 

Dubrovački muzeji

Dubrovački muzeji sudjeluju u velikom međunarodnom projektu koji je rezultirao izložbom „U moru intimnosti. Podvodna arheologija priča priču Jadrana“, postavljenom u prostoru bivše ribarnice u Trstu – Salonu čuda (Salone degli Incanti) zahvaljujući zajedničkom doprinosu preko 60 talijanskih, hrvatskih, slovenskih i crnogorskih ustanova.

Izložba po prvi puta predstavlja relikvije, umjetnine, svakodnevne uporabne predmete, robu za prodaju i sigurnosnu opremu pronađenu na brodovima potopljenima u Jadranu i to na preko 2 tisuće četvornih metara izložbenog prostora. Među gotovo tisuću nalaza s podvodnih lokacija koje su predstavljene na izložbi, 304 su posuđene iz hrvatskih ustanova, a od toga čak 59 predmeta iz zbirki podvodnih nalaza dubrovačkoga Pomorskog muzeja.

Šetnjom po morskom dnu posjetitelj na sveobuhvatan način doživljava intenzitet kulturnih i komercijalnih tokova razmjene, specifičnost brodogradnje, bogatstvo infrastrukture i dinamičnost obalnih pejzaža, kao i priče o ljudima iz „mora intimnosti“. Tematski se izložba bavi jadranskim prostorom, lukama, brodovima, robama, ljudima i njihovim aktivnostima, posebice ratovima, svetim mjestima, migracijama, ali i istraživanjima pod morem.

Izložba je posvećena Predragu Matvejeviću, a sam naslov inspiriran je njegovim Mediteranskim brevijarom u kojem kaže kako je Sredozemlje more blizine, a Jadran intimnosti. Uz bogate popratne programe, poput vodstava kroz izložbu, predavanja, edukativnih radionica za različite školske uzraste, ostat će otvorena do 1. svibnja 2018. godine.

J.A.B.

Utorak, 09 Siječanj 2018 20:07

Što vas čeka u Noći muzeja...

Već 13. godinu zaredom održava se Noć muzeja, manifestacija koja pada zadnjeg petka u siječnju, a uz koju se muzeji i galerije mogu besplatno obilaziti u noćnim satima. Manifestacija je to koja tradicionalno privuče veliki broj Dubrovčana, a ravnatelji dubrovačkih ustanova u kulturi za portal Dubrovnikpress.hr rekli su više o ovogodišnjim aktivnostima uz Noć muzeja.

Što se tiče Dubrovačkih muzeja, po čijom kapom su Pomorski muzej, Kulturno-povijesni muzej, Etnografski muzej i Arheološki muzej, progra, će biti raznovrstan i šarolik. Ravnateljica Pavica Vilać za portal Dubrovnikpress.hr rekla je više o istome.

DUBROVAČKI MUZEJI: PREDAVANJA; RADIONICE, IZLOŽBE...

Tako će se u Pomorskom muzeju, u tvrđavi sv. Ivana, predstaviti edukativni vodič-slikovnica „Pavle i Đivo u Pomorskom muzeju“. Bit će organizirano vodstvo kroz stalni postav, kao i više predavanja. Predavanje o otvorenju za javnost Domorodnog muzeja 1873. održat će viši kustos mr. sc. Tonko Marunčić. Predavanje o istaknutim kustosima iz prošlosti Dubrovačkih muzeja održat će muzejska savjetnica dr. sc. Vedrana Gjukić - Bender. Predavanje o brodskom naoružanju od 15. do 18. stoljeća održat će Igor Mihajlović, viši konzervator arheolog iz Hrvatskog restauratorskog zavoda. Održat će se i predavanje o Dubrovačkom pomorskom društvu, o kojemu će govoriti muzejski savjetnik Đivo Bašić.

U Etnografskom muzeju, u žitnici Rupe, uz vodstvo kroz stalni postav, održat će se predavanje, prezentacija i radionica o tradicijskom nakitu u dubrovačkom kraju kustosice Barbare Margaretić. Predavanje o ukrasima i simbolima na velebitskim mirilama i topografija mirila južnog Velebita održat će kustosica Lana Milošević Đerek. Nastupi će i klapa “Atlant” uz domjenak i izvlačenje dobitnika nagradne igre, otvorit će se i izložba "Pomorske škrinje iz fundusa Pomorskog muzeja u Dubrovniku".

U Arheološkom muzeju, u tvrđavi Revelin, bit će vodstvo kroz izložbe „Ranosrednjovjekovna skulptura u Dubrovniku i okolici“ i „Rimske zlatne naušnice iz Arheološkog muzeja u Zagrebu“. Također, održat će se program Rimske večeri, radi se tu o edukativnim radionicama, predavanjima, pripremama, ali i kušanju rimske hrane prema receptima iz kuharice "Olivijina cibalitanska kuharica". Radi se o programu koji obuhvaća edukativne radionice za srednjoškolski uzrast u Turističko ugostiteljskoj školi, predavanje dr. sc. Ivana Ožanić iz Instituta za arheologiju u Zagrebu o rimskoj kuharici. Hranu će pripremiti učenici Turističko-ugostiteljske škole iz Dubrovnika pod mentorstvom dr. sc. Ivane Ožanić. Navedene radionice, predavanje i prezentacija s kušanjem rimske hrane su ujedno aktivnosti projekta Popularizacija znanosti, kojeg vodi Ožanić.

Vilač je napomenula kako će uz već spomenutu nagradu igru, biti i prigodni popust na suvenire i publikacije Dubrovačkih muzeja u muzejskoj prodavaonici u Kneževome dvoru.

U UGD ROCK PARADA I TURSKI SPECIJALITETI

O događanjima u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik više je rekao ravnatelj Marin Ivanović.

- UGD prošle godine je prvi put službeno sudjelovala u programu ove manifestacije i bili smo najposjećenija ustanova u Dubrovniku! Tako da smo visoko postavili ljestvicu i zelimo se toga drzati i ove godine. Dakle, bit će Rock parada u suradnji s Udrugom Festa Dubrovnik u samoj zgradi UGD, kao i strucno vodstvo kroz izlozbu Ahmeta Ertuga svakih pola sata tijekom trajanja Noci muzeja. Uz to, služit će se turski specijaliteti, a bit će i balona za djecu. - pojasnio je Ivanović.

- U Galeriji Dulcic Masle Pulitika i Ateljeu Pulitiku moći će se obići izlozba mlade slikarice Jelene Bando koja se otvara 24. siječnja. Tijekom Noci muzeja u Galeriji Dulčić Masle pulitika održat će se pijanistički koncert Ivane Jelace.- objasnio je Ivanović.

U PRIRODOSLOVNOM MUZEJU KOSTURI UŽIVO

Ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Ana Kuzman rekla je kako su u ovoj ustanovi posjetiteljima pripremili bogat program.

- Program započinje radionicom "Razumjeti životinje iznutra prema van" koja je namijenjena najmlađim posjetiteljima. Nakon radionice uslijedit će kviz znanja u kojem ćemo nagraditi najuspješnije sudionike. Središnji događaj je otvorenje izložbe Prirodnjačkog muzeja u Beogradu "Kosturi uživo" u 19 sati. Izložba obrađuje i rasvjetljuje nekadašnje neotkrivene tajne građe organizama, a to su potpora, kretanje i uspravno držanje. Na izložbi će biti predstavljeni vanjski kosturi rakova i kukaca te unutrašnji kosturi riba, vodozemaca, gmazova, ptica i sisavaca. Od 20 sati posjetitelji će moći prisustvovati edukativnoj radionic Ljudski kostur. - navela je Kuzman, dodajući kako će tijekom Noći muzeja "posjetiteljima biti dostupne i aktualne izložbe: Domi sum, Pod pritiskom i Šum mora".

U DMD-U IZLOŽBA DUŠKA ŠIBLA

Više o programu rekao je i ravnatelj Doma Marina Držića Nikša Matić.
- Za Noć muzeja 26. siječnja otvorit će se samostalna izložba umjetnika Duška Šibla. Bit ce tu i ansambl Plazarius. Dakako, kao što je bio slučaj i prethodnih godina, moći će se kušati i delikatese iz Držićeva doba. - rekao je Nikša Matić o uvijek zanimljivom programu u Domu Marina Držića.

Kustosice dubrovačkog Etnografskog muzeja Lana Milošević Đerek i Branka Hajdić, te stručni suradnik Dubrovačkih muzeja za međunarodnu suradnju i europske projekte Ivica Kipre proteklog su tjedna gostovali u Zavodu i Muzeju Bitole u Makedoniji, gdje su predstavili baštinu dubrovačkoga kraja i vrijedne zbirke Dubrovačkih muzeja.

Lana Milošević Đerek je održala predavanje na temu „Korizmeni i uskrsni običaji dubrovačkog kraja“, Branka Hajdić je izlagala o tradicijskim vezovima i nošnjama s područja Makedonije u fundusu Dubrovačkih muzeja, dok je Ivica Kipre govorio o pretkršćanskim elementima u običajima dubrovačkog kraja.

Stručno putovanje u Makedoniju organizirano je u sklopu projekta međunarodne muzejske suradnje između Dubrovačkih muzeja i Nacionalne ustanove Zavod i Muzej Bitole započetog 2016. godine gostovanjem tadašnjeg ravnatelja Zorana Altiparmakova i kustosice Nade Genevske Bračić u Dubrovniku.

Uz podršku aktualnog ravnatelja Zavoda i Muzeja Bitole dr.sc. Aleksandara Litovskog i ravnateljice Dubrovačkih muzeja Pavice Vilać, projekt će biti nastavljen i u sljedećoj godini, kada će u Bitoli gostovati izložba Dubrovačkih muzeja „Lloydovi slikopisi“ autora Điva Bašića, dok je u 2019. godini planirana realizacija zajedničke izložbe makedonske narodne nošnje iz fundusa obiju ustanova, koja bi bila postavljena u Dubrovniku.

DPP

Izložba "Baron Gautsch – prva žrtva Prvog svjetskog rata u Istri (1914. – 2014.)" otvorena je večeras u žitnici „Rupe“. "Baron Gautsch" je parobrod koji je potonuo nakon što je u akvatoriju između Brijunskog otočja i Rovinja naišao na podvodnu minu. Riječ je o petoj izložbi koju su Dubrovački muzeji ugostili ove godine u sklopu međumuzejske razmjene, a čija je autorica Katarina Pocedić, viša kustosica iz Povijesnog i pomorskog muzeja Istre. Kustos dubrovačke izložbe je muzejski savjetnik dubrovačkoga Pomorskoga muzeja Đivo Bašić.

Izložba je najprije bila postavljena u izložbenim prostorima matičnog muzeja na Kaštelu u kolovozu 2014., u sklopu obilježavanja 100. godišnjice početka Prvoga svjetskog rata, ujedno i 100. godišnjice potonuća austrougarskoga putničkog parobroda Baron Gautsch.

Predstavljen je izbor od 111 predmeta, većinom izronjenih sa zaštićenog podmorskog lokaliteta Baron Gautsch. Osim nekoliko cjelina koje obuhvaćaju dio o povijesti parobrodarskog društva Austrijski Lloyd, osnovne i tehničke informacije o parobrodu, posadi i putničkoj liniji, na izložbi se predstavljaju i podaci o tragediji parobroda i žrtvama brodoloma, događajima nakon tragedije i naposljetku dio o pronalasku olupine i zaštiti podmorskoga lokaliteta Baron Gautsch.

- Iznimno mi je drago da su Dubrovački muzeji dobili priliku da publici predoče još jednu izložbu koja je posvećena širokoj temi Prvoga svjetskog rata. Temi koja je u našoj historiografiji slabo obrađena. Ova izložba izuzetno je vrijedna, kao i naša izložba "Dubrovnik u Prvom svjetskom ratu", koja je otvorena prije dvije godine. One su dio nacionalnog programa obilježavanja stote obljetnice od početka Prvog svjetskog rata. Ova izložba podsjeća na jednu nepravedno zaboravljenu pomorsku tragediju i njezine žrtve. - rekla je ravnateljica Dubrovačkih muzeja Pavica Vilać, naznačivši kako izložba i čuva uspomenu na te žrtve.

Ravnatelj Povijesnog i pomorskog muzeja Istre Gracijano Kešac više je kazao o izložbi, naznačivši povijesni tijek koji je prethodio potapanju broda. Rekao je kako je putnički parobrod Baron Gautsch "izgrađen 1908. godine kao najljepši i najmoderniji brod parobrodarskog društva Austrijski Lloyd. Plovio je na Lloydovoj brzoj liniji Dalmacija koja je vodila iz Trsta, s pristajanjima u lukama Pula, Mali Lošinj, Zadar, Split, Dubrovnik i Herceg Novi, te tako povezivala istočnu obalu Jadrana sve do Kotora". Dana 28. srpnja 1914. godine počeo je Prvi svjetski rat, a parobrod Baron Gautsch ulazi u ratnu službu sa zadaćom prijevoza ratnog pojačanja u Crnu Goru i evakuacije civila prema sigurnim krajevima na sjeveru. U četiri putovanja koja je izvršio u toj funkciji brod je prevezao 2.855 vojnika i civila te prešao 1.810 nautičkih milja.

Baron Gautsch je 12. kolovoza 1914. godine isplovio iz Kotora prema sjeveru. Idućeg dana, pristaje na Lošinju, gdje ukrcava veliki broj majki s djecom koja su se vraćala s ljetovanja. Na posljednje putovanje prema Trstu isplovio je u 12 sati. Zbog prevelikog broja putnika ne uplovljava u Pulu, nego nastavlja putovanje. Ubrzo je ušao u minsko polje koje je austrougarska ratna mornarica postavila kako bi zaštitila glavnu ratnu luku. U 14.45 sati udario je u podvodnu minu i za sedam minuta nestao s morske površine.

Kazao je kako se uz potonuće Barona Gautscha još uvijek veže mnogo nepoznanica i proturječnosti, poput te da je preživjela većina članova posade uz kapetana, ali i kako je, prema podacima do kojih je došla autorica izložbe Katarina Pocedić, poginulo 355 ljudi, naznačivši kako se taj broj prije umanjivao u raznim publikacijama. Dodao je kako je olupina parobroda Baron Gautsch zaštićeni podmorski lokalitet na kojemu je ronjenje dopušteno isključivo uz dozvolu Ministarstva kulture Republike Hrvatske.

Izložbu je otvorio predsjednik Upravnog vijeća Dubrovačkih muzeja Tonći Daničić.

Izložba ostaje otvorena do 20. studenoga.

V.Salvia

Dubrovački muzeji imaju zadovoljstvo pozvati Vas na besplatna vodstva za građane kroz izložbu „Nikola Božidarević – veliki slikar dubrovačke renesanse“ koja će se održavati svakog petka u 17 sati, počevši od 13. listopada 2017. godine.

Izložba je organizirana u povodu 500. obljetnice slikarove smrti, s ciljem da podsjeti na taj važan i nadasve dragocjen segment dubrovačke i hrvatske likovne baštine te da podigne razinu svijesti o značenju i veličini Božidarevićeva doprinosa renesansnoj umjetnosti Dubrovnika i Hrvatske, ali i da dâ svoj prilog boljem poznavanju njegova života i djela.

Kroz vodstva će posjetiteljima biti predstavljena sva dosadašnja znanja o Božidareviću, ali i iznesene nove spoznaje vezane uz slikarovo rođenje, opus, naručitelje i lokacije za koje su umjetnine naručivane.

Na izložbi su, uz dr. sc. Vedranu Gjukić-Bender, muzejsku savjetnicu iz Dubrovačkih muzeja, bili angažirani i vanjski stručnjaci, ugledni znanstvenici: akademik Radoslav Tomić, dr. sc. Zoraida Demori Staničić i prof. dr. sc. Sanja Cvetnić, dok su u realizaciji popratnog dokumentarnog filma sudjelovali akademik Radoslav Tomić i dr. sc. Joško Belamarić.

Dubrovački muzeji

Stranica 1 od 4

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250