Općinski načelnik Silvio Nardelli sa suradnicima u ponedjeljak je održao radni sastanak s projektantima iz tvrtke Obala d.o.o. iz Splita i predstavnicima Lučke uprave Dubrovačko neretvanske županije, a po pitanju izrade idejnih rješenja za dogradnju i uređenje luke otvorene za javni promet u Srebrenom, koji će biti zajednički financirani od strane Općine i Lučke uprave.

Na sastanku su iskazani zahtjevi od strane Općine i Lučke uprave za namjenom i kapacitetom, koji će se u narednom razdoblju razmotriti te naručitelju (Lučkoj upravi Dubrovačko neretvanske županije) dostaviti dopunjena rješenja.

Nakon dopune idejnog rješenja omogućit će se javni uvid u idejni projekt svim zainteresiranim strankama.

Po usvajanju idejnog rješenja nastavit će se aktivnosti na izradi projektne dokumentacije u svrhu ishođenja potrebnih dozvola.

Općina Župa dubrovačka

Nedjelja, 15 Travanj 2018 11:57

Uskoro gotova šetnica u Srebrenom

Omiljeno mjesto brojnih Župljana, ali i Dubrovčana koji tu nalaze mir daleko od gradske vreve svakako je šetnica u Srebrenom, od hotela Sheraton do Čeških banja. Trenutno su tu u tijeku radovi na uređenju šetnice, koji bi trebali uskoro i završiti.

Više o radovima za portal Dubrovnikpress.hr kazao je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli.
- Vrijednost investicije je šest milijuna kuna s PDV-om. Radi se kompletno nova infrastruktura unutar šetnice, izgradnja same šetnice, uređenje površina, sunčališta i plaže. Izvođač je tvrtka Medius. - rekao je načelnik Nardelli.

- Rok završetka radova je 1. svibnja. Vjerojatno će to malo kasniti, iako bi onda najveći dio radova trebao biti gotovo. No, poslije 1. svibnja očekujemo završetak nekih obloga, hortikulture i navodnjavanja. - kazao je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli.

Projekt sanacije i uređenja izradila je tvrtka Studio Alamat.

V.Salvia

Kad je u pitanju realizacija projekta Kupari, ministar Državne imovine Goran Marić kazao je za boravka u Dubrovniku kako nakon potpisa aneksa ugovora s investitorom očekuje brz početak realizacije projekta, naglasivši pritom da više neće dopustiti nikakve zastoje. Da zastoja u realizaciji projekta Kupari više ne bi trebalo biti mišljenja je i načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli, koji je za portal Dubrovnikpress.hr kako Općina od investitora očekuje smjernice za izradu UPU-a Kupari.

- Vlada je u međuvremenu je vlada imenovala novo povjerenstvo za Kupare jer su u dosadašnjem povjerenstvu bili članovi imenovani od prošle Vlade. Kao predstavnik Općine Župa dubrovačka ja sam i dalje član tog povjerenstva dok su ostali članovi izmijenjeni. Dakle, imenovani su novi predstavnici Ministarstva turizma, Ministarstva državne imovine i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. Prije nekoliko dana održan je koordinacijski sastanak povjerenstva na kojem je usvojen prijedlog aneksa ugovora koji će biti predložen investitoru, kojemu će se omogućiti izmjena brenda. Investitor bi potom u roku od 60 dana Općini trebao dostaviti smjernice za izradu UPU-a Kupari I. Naime, Općina je sukladno dosadašnjem sporazumu s Vladom dužna izraditi UPU Kupari I i taj će posao potrajati od šest do deset mjeseci od momenta kad nam investitor dostavi smjernice za njegovu izradu. Inače, nakon donošenja UPU-a investitor je u roku od 30 dana dužan dostaviti ugovor s brendom. UPU-a investitor je dužan dostaviti i ugovor s budućim operaterom, odnosno brendom, i takva je odluka jednoglasno prihvaćena na povjerenstvu. - kazao je Nardelli.

Naime, u uvjetima natječaja postojao je određeni brend po čijim će uvjetima investitor graditi i poslovati, a riječ je o Marriott International. No investitor je tražio izmjenu brenda, a ime novog još nije dostavio, odnosno dostavio ga je, ali bez pisma namjere na kojem je inzistirala Vlada. Novi odabrani brend je Four Season's.

Načelnik Općine Župa Dubrovačka Silvio Nardelli, odgovarajući na sjednici Općinskog vijeća na pitanje vijećnika Željka Miloslavića (HDZ), razjasnio je aktualnu tematiku Kupara. Dakle, buru oko projekta turističkog kompleksa Kupari podigao je ministar državne imovine Goran Marić, kazavši "kako je projekt turističkog kompleksa Kupari u zastoju već dvije godine te da postoji mogućnost i raskida ugovora s tvrtkom-investitorom Avenue ulaganja".

U međuvremenu, iz Avenue ulaganja sastali su se s predstavnicima Ministarstva državne imovine, a nesporazumi su navodno izglađeni te je najavljeno kako će u budućnosti hotelski lanac Four Season's biti operater u Kuparima.

Načelnik Nardelli rekao je više o općinskoj strani priče, naznačivši kako je prethodno "jako puno toga odrađeno oko rješavanja-imovinsko pravnih odnosa, utvrđivanja granica pomorskog dobra, izrade novog katastra, rješavanja infrastrukture".

- Kupari su jedan školski primjer kako se stvari trebaju odraditi prije privatizacije. Prije nismo imali takve primjere, imali smo suprotne primjere, kad se sjetimo hotela današnje Dubrovačke rivijere, koji su privatizirani bez da je nešto riješeno. Ova izjava ministra Marića izazvala je prilično medijske pažnje. No, što se dogodilo od prvotne ponude? Postojao je određeni brend u uvjetima natječaja, to je bio Merriot International. Međutim, nakon toga investitor je tražio izmjenu brenda. Ono što je sporno je da investitor nije dostavio ime novog brenda, kojega je poslije dostavio, ali bez pisma namjere. Danas smo dobili dopis nadležnog Ministarstva gdje se traži da investitor dostavi smjernice za izradu Urbanističkog plana, što je naša obaveza. Rok investitora je 60 dana, a taj urbanistički plan će potrajati do deset mjeseci, ovisno o suradnji. Obaviješteni smo i da je novi odabrani brend Four season's, koji je još jača kategorija od Merriota. Ministarstvo traži kroz 30 dana da mu se dostavi ugovor s tim brendom, s pismom namjere. Nakon donošenja Urbanističkog plana ide i potpis ugovora. - naveo je Nardelli.

- Nadam se da će investitor pozitivno odgovoriti na zahtjev Ministarstva. Vjerujem da do raskida ugovora neće doći. Minstarstvo će predložiti potpisivanje aneksa ugovora, nastavit će se daljnja procedura, a mi nastavljamo s Urbanističkim planom. Tih deset mjeseci investitor može iskoristiti za projektiranje, koje može ići paralelno s donošenjem Urbanističkog plana. - objasnio je Nardelli.

- Investitor je projektiranje već dogovorio s tvrtkom 3LHD što je još jedna dobra priča te to vrijeme, dakle, može iskoristiti za projektiranje, pripremu gradilišta... Čim Urbanistički plan postane pravomoćan, investitor može podnijeti zahtjev za građevinsku dozvolu. Mi očekujemo da će se ove godine početi rušenje svih objekata koji su predviđeni za rušenje, osim hotela Grand, koji je pod konzervatorskom zaštitom i koji će se obnoviti. - objasnio je Nardelli.

Napomenuo je kako će Općina Župa dubrovačka utržiti postotak od korištenja državnog zemljišta i koncesije za pomorsko dobro, ali i od prava gradnje te, između ostaloga, postotka od ukupnih prihoda.

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli za portal Dubrovnikpress.hr kazao je više o župskim infrastruktunim planovima u 2018. godini, objasnivši kako će najveći naglasak biti na izgradnju groblja Dubac.

- Projekt je to kojega zajednički finanicramo s Gradom Dubrovnikom te će naše aktivnosti ove godine biti ponajviše usmjerene na izgradnju groblja. Posebno tu treba naglasiti aktivnosti oko radova napotrebnim platoima za buduća grobna mjesta. To su tkzv. gabionski potporni građevinski zidiovi te izgradnja južnog potpornog zida. - rekao je Nardelli.

- Sve to logičan je nastavak aktivnosti započetih u 2017. godini. - objasnio je župski načelnik Nardelli.

Podsjetimo, još sredinom listopada, u obilasku groblja, župski načelnik Silvio Nardelli i dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuli su kako će prva ukopna mjesta kojima će građani raspolagati na groblju Dubac biti 2021. godine.

Što se tiče drugih tema, Nardelli je posebno istaknuo "i ulaganje u izgradnju lungomare šetnice u Srebrenom". Radi se o projektu od hotela Sheraton do Čeških banja, a za koji Općina izdvaja šest milijuna kuna. Radovi uključuju cjelovitu sanaciju zone, pregled svih instalacija, popločavanje šetališta, uređenje sunčališta i plaže uz zamjenu javne rasvjete, krajobrazno uređenje te montažu novih elemenata urbane opreme i galanterije.

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli uputio je dopis Ministarstvu financija, Sektoru za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza u kojem je izrazio zabrinutost zbog prijedloga izmicanja graničnog prijelaza Gornji Brgat u Općini Župa dubrovačka.

Izmicanje planiranog graničnog prijelaza gotovo 700 metara južno prema unutrašnjosti ionako uskog teritorija RH svakako će remetiti svakodnevni način života lokalnog stanovništva tijekom cijele godine. Nardelli izražava zabrinutost kako će tijekom turističke sezone, koja na našim prostorima traje više od polovice godine širi lokalni promet biti gotovo paraliziran s obzirom na ''schengenski'' režim te gužve na većini graničnih prijelaza uključujući i sadašnji. Posebno ga brine činjenica da za potrebe parkiranja autobusa i teretnih vozila nije predviđena izgradnja posebnih parkirališnih mjesta, već se oni svrstavaju u kolonu dok se ne izvrši pregled putnika i vozila.

Nova lokacija graničnog prijelaza nalazi se samo 250 m od posljednjih stambenih objekata s istočne strane državne ceste. Udaljenost od postojećeg kružnog toka kod crkve sv. Ane i groblja iznosi samo 650 metara, a radi se o važnom raskrižju između državne ceste koja vodi prema BiH, lokalne ceste prema Žarkovici i Srđu te lokalne ceste prema Komolcu. Navedeni pravci su u slučaju prekida prometa na državnoj cesti D8, u naravi jedini spoj s gradom Dubrovnikom s istočne strane.

Uzevši u obzir geografski položaj te teritorijalnu razdvojenost i iskustvo u korištenju graničnih prijelaza, Nardelli upozorava na problem blokade prometa na državnoj cesti do koje će sigurno doći, a jednako kao i na lokalnim cestama te pristupnim ulicama i kolnim prilazima objektima.

U dopisu Nardelli navodi kako Glavni Projekt nije usklađen s dogovorenim uvjetima iz područja prometa izdanim od strane Općine župa dubrovačka, a u kojima je jasno istaknuto da s obzirom na zahtjevnu konfiguraciju terena te izloženost vizura posebnu pažnju treba posvetiti uređenju usjeka, nasipa i pokosa te krajobraznom uređenju čitavog zahvata s obzirom da se isti zbog lokacije vidi iz svih dijelova Općine Župe dubrovačke. Projektom je planirana visina zasjeka cca 30-45 m, a kao završna obrada navodi se mlazni beton, što nikako nije prihvatljivo rješenje.

„Službeni odgovor o pomicanju prvotno planiranog graničnog prijelaza dublje na teritorij RH zbog ''nedefinirane granice'' s Bosnom i Hercegovinom ne možemo prihvatiti obzirom da smo više puta isticali upravo problem granice koju je potrebno definirati te na taj način spriječiti i bespravnu gradnju i ostale štetne utjecaje u pograničnom pojasu, a sa strane Bosne i Hercegovine. Zbog svih navedenih razloga molimo Vas da još jednom sa svih aspekata analizirate položaj planiranog graničnog prijelaza za kojeg smatramo da je prvotna lokacija bila bolji izbor.“ – zaključio je Nardelli u dopisu Ministarstvu.

DPP

Nedjelja, 29 Listopad 2017 22:01

Nardelli o investicijama u Platu i Kuparima

Poput neuspjelog projekta hotela Župa, imamo sličnih objekata u Općini, poput odmarališta Srbija, Titove vile, objekta Galeb, ali i Plata i Kupara, gdje se investitori pojave, pa to stoji i čeka, a vrijeme ide, može li se takvima uvesti porez na neiskorištavanje nekretnina? - pitanje je kojega je općinskom načelniku Silviju Nardelliju postavio vijećnik Marko Miloslavić (KLGB Marka Miloslavića), a načelnik mu je odgovorio kako to nije moguće, iako su se u "Općini svojevremeno bavili s tom mišlju".

Rekao je i više o turističkoj zonu u Platu, gdje se trebao izgraditi hotelski kompleks od strane Karisma Hotels Adriatica, koja je u vlasničkoj strukturi Agrokora.

- Situacija oko nekih događanja ne spada pod našu krivice. Po pitanju Plata, tu smo očekivali brzu realizaciju, no zbog poznatog slučaja, Agrokor nije započeo sa svojim ulaganjima kako je bilo planirano. Tu investitor od Općine nije imao nikakvih zapreka i učinili smo sve što se od nas očekivalo. SS i investitorima smo postigli dogovor sukladno već donesenom Urbanističkom planu uređenja Plat. Oni su u međuvremenu dobili lokacijsku dozvolu, građevinsku nisu. - rekao je Nardelli.

- Ako govorimo o Kuparima, nakon svih prijašnjih radnji u smislu rješavanja katastra i imovinskih odnosa, sve smo napravili i na nama je jedan korak, a to je završetak izrade Urbanističkog plana uređenja Kupari 1., ali i tja posao kasni, ali ne zbog nas nego krivnjom investitora i neodgovorenih pitanja od strane Ministarstva gospodarstva i Ministarstva turizma. - rekao je Nardelli.

Što se tiče bivšeg odmarališta Srbija, odnosno novog hotela Subrenum, kazao je da je projekt u završnoj fazi i kako se uskoro očekuje dobivanje građevinske dozvole.

Župski vijećnici raspravljat će u skoroj budućnosti oko projekta izgradnje naselja Ivanica, odnosno svih mogućih efekata koje ta izgradnja može imati na Župu dubrovačku. Najavio je to općinski načelnik Silvio Nardelli na sjednici Općinskog vijeća. Inače, na ovu temu on je dostavio i pisani odgovor vijećniku Mariju Previšiću (KLGB Antuna Bašića) koji je, dakle na pretprošloj sjednici pitao više o ovom projektu.

"Riječ je o projektu izgradnje 300, 400 vila s bazenima i to u području gdje ne postoji razvijena komunalna infrastruktura te postoji realna opasnost da u skoroj budućnosti dođe do zagađenja župskih izvora kao i izvora Omble. Razmišlja li se o rješenju ovoga problema putem kandidature zajedničkog projekta odvodnje prema EU fondovima, a u što bi se uključila i odvodnja Brgata i Postranja". - piše u pitanju Previšića.

Načelnik Nardelli upoznao ga je sa samim projektom, naznačivši kako se u Općini Ravno planira turistička zona Ledenice, površine 15,2 kilometara, navedeno naselje Ivanica gdje se pored 93,3 hektara koje su već izgrađene planira izgraditi dodatnih 137 hektara, ali je i dodao kako je u planu izgradnja vjetroelektrane Ivanica te sunčane elektrane Golubov kamen.

"Premda se radi o teritoriju jedinice lokalne uprave koja se nalazi u susjednoj državi, plansko rješenje turističke zone Ledenica, planirane uz samu ganicu s RH na području Općine Župa dubrovačka, izrazito je osjetljivo pitanje i na najbolji mogući način ističe važnost, ali i ocjenjuje ozbiljnost međudržavne suradnje. Činjenica je da u ovom slučaju izbor između međudržavne suradnje ili međudržavnog problema ovisi o ishodu realizacije predmetne zone koja je Prostornim planom Općine Ravno planirana na području uz naselje Ivanica na površini od 14,5 km četvornih, a usporedbe radi treba napomenuti da je površina cijele Župe dubrovačke 22,24 km četvorna." riječi su načelnika Nardellija.

"Osim problema s osiguravanjem pitke vode, puno veći problem je način rješavanja odvodnje oborinskih i otpadnih voda, a geografski položaj, površina, kapacitet, infrastrukturne potrebe te blizina planirane zone granici s RH, tj. Općinom Župa dubrovačka zapravo podrazumijevaju zajedničku, međudržavnu (međuopćinsku) suradnju oko primjene odgovarajućih prostorno-planskih kriterija, rješavanja infrastrukturnih problema te zaštite državnih interesa, u ovom slučaju navedeno se posebno odnosi na ekološku komponentu života stanovnika Općine Župa dubrovačka, a dijelom i Grada Dubrovnika". - napisao je Nardelli, dodajući kako Općina Župa dubrovačka zajedno s predstavnicima Grada i Općine Ravno prati sve aktivnosti za predmetno područje upravo radi zaštite interesa Općine Župa dubrovačka i njezinih stanovnika, ističući kako je na tu temu održano i više sastanaka.

Objasnio je i "kako je Ministarstvo zaštite okoliša i energetika, odnosno Uprava vodnog gospodarstva u listopadu 2016. osnovalo Operativnu skupinu za pripremu i provedbu projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" unutar kojega se razrađuje i pitanje vodoopskrbe i odvodnje predmetne zone, ali nažalost bez predstavnika Općine Župa dubrovačka".

Napomenuo je kako je stoga Općina tražilo da se u rad tijela uključi i predstavnik Općine, čemu je ministarstvo i udovoljilo u siječnju ove godine te napomenuo "rješavanje ovog problema svakako je od iznimne važnosti te će Općina nastaviti aktivno sudjelovati kako u radu Operativne skupine tako i na svim drugim aspektima koji se od nose na zaštitu interesa Općine i njenih stanovnika".

Subota, 28 Listopad 2017 13:14

Prijepori oko groblja Dubac prošlost

Slažemo se da su postojale pojedine "nespretne" izjave gradonačelnika Grada Dubrovnika gosp. Mata Frankovića te žalimo zbog takvih izjava posebno jer su izrečene u vrijeme kada gradonačelnik, gosp. Franković nije bio upoznat sa svim aktivnostima vezanim za gradilište i sam projekt realizacije groblja Dubac, a zašto se ne smatramo odgovornim, stoji u pisanom odgovoru načelnika Općine Župa dubrovačka Silviju Nardelliju na vijećničko pitanje s prošle sjednice koje mu je o temi izgradnje groblja Dubac postavio nezavisni vijećnik Antun Bašić.

Bašić je pitao "je li se razmišlja o angažiranju neovisnog revizora koji bi u neovisnoj analizi otklonio sve sumnje koje je gradonačelnik iznio te ukoliko on otkloni sve nedoumice hoće li se tražiti isprika gradonačelnika Frankovića".

Podsjetimo, Franković je na sjednici Gradskog vijeća krajem lipnja kazao kako će "kolege iz Župa dubrovačke morati promijeniti svoje ponašanje", dodajući "da je dao nalog da se zaustave sva plaćanja prema tom projektu dok ne postoje odgovori na sva pitanja koja su Općini postavljena". U međuvremenu, Franković je zajedno s Nardellijem obišao groblje te je tom prilikom rekao kako "nakon početnih komunikacijskih problema se može reći da sad radovi idu intenzitetom koji se očekivao".

"Nakon više zajedničkih radnih sastanaka na kojima su predstavnici Grada Dubrovnika detaljno upoznati sa svim aktivnostima i problemima vezanim za realizaciju ovog izrazito kompleksnog projekta te zajedničkim obilaskom gradilišta groblja Dubac, gradonačelnik Grada Dubrovnika gosp. Mato Franković i načelnik Općine Župa dubrovačka gosp. Silvio Nardelli, potvrdili su kako ne postoje nikakve nepoznanice vezane uz dosadašnju realizaciju projekta, a koje bi kočile daljnji nastavak izgradnje groblja te izrazili zadovoljstvo napretkom radova". - stoji u odgovoru načelnika Nardellija.

"Tijekom 2016. godine prilikom provođenja postupka revizije u Općini Župa dubrovačka, obrađena je i dokumentacija vezana uz postupke javne nabave na projektu Groblja Dubac, te nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, što je vidljivo iz samog izvješća revizije za 2016. godinu. Stoga smatramo da nije potrebno dodatno angažirati neovisnog revizora s ciljem otklanjanja eventualnih nedoumica, a koje bi bile razlogom prijepora između Grda Dubrovnika i Općine Župa dubrovačka" - objasnio je načelnik Nardelli.

"U međuvremenu je na sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika uvrštena točka dnevnog reda vezana upravo za izvještaj o svim aktivnostima koje se odvijaju u sklopu projekta realizacije Groblja Dubac te su svi vijećnici upoznati sa svim činjenicama koje se odnose na ovu problematiku. Stoga predlažemo da se na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka u dnevni red uvrsti točka koja se odnosi na izvještaj o realizaciji projekta Groblja Dubac kako bi si vijećnici bili upoznati s trenutnim stanjem projekta". - napisao je općinski načelnik Silvio Nardelli.

Prva ukopna mjesta kojima će građani raspolagati na groblju Dubac bit će 2021. godine, rekao je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli na gradilištu groblja Dubac. On je gradilište obišao zajedno s dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem, njegovom zamjenicom Orlandom Tokić te direktorom Groblja Dubac Đurom Lonzom. Trenutno su na groblju u tijeku radovi na južnom potpornom zidu, kao i na unutarnjim potpornim zidovima te na pristupnoj cesti.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković rekao je "kako se nakon nekih početnih komunikacijskih problema može reći da sad radovi idu intenzitetom koji se očekivao".

- Radi se o velikom projektu, ne očekujemo da će biti gotov za par mjeseci. Imali smo dodatne izdatke za izgradnju, sve od toga je opravdano. Jučer smo platili dodatnih 2,7 milijuna kuna, no vidite na kojem se području nalazimo, izvrstan je pogled, ali teren je zahtjevan, sve izmjene su apsolutno opravdane. Cijena grobnice u Dubrovniku je veća od 20 tisuća eura, a u sklopu groblja Dubac naši sugrađani moći kupiti grobnice po prihvatljivim cijenama. - naveo je Franković.

Načelnik Nardelli je kazao kako očekuje od Hrvatskih cesta da financiraju semaforizaciju na ovom području.

- U tijeku je realizacija pristupne ceste, očekujemo semaforizaciju jer se radi o spoju s magistralom. Nadam se da će Hrvatske ceste prihvatiti financirati projekt u iznosu od 400 tisuća kuna. Ovo raskrižje je zaslužilo semaforizaciju, ti semafori nam trebaju. - kazao je Nardelli.

Rekao je kako su stanovnici Grada Dubrovnika i Općine Župa dubrovačka iskazali interes u anketi koja je provedena prije početka izgradnje, dodajući da će ako se taj omjer promijeni Općina i Grad jedni drugima refundirati eventualne pomake u omjeru koji je prvotno zamišljen.

Direktor Lonza objasnio je više o radovima, dodajući kako se do kraja godine očekuju i izmjene DPU-a gdje će se uvrstiti sve korekcije koje su se morale napraviti, a kako bi se stvorili preduvjeti za ishođenje lokacijske dozvole za cijeli obuhvat groblja. Zaključio je

- Zatim idemo na ishodovanje građevinske dozvole za prvu etapu, dakle nastavak ceste koja je realizirana do obuhvata groblja. Nakon toga će 2019. uslijediti izgradnja objekata i grobnica. - objasnio je Lonza.

Stranica 1 od 3

frendy250

fabrio250

aerodrom250
konavle 250

zupa 250

zupanija 250