Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli za portal Dubrovnikpress.hr kazao je više o župskim infrastruktunim planovima u 2018. godini, objasnivši kako će najveći naglasak biti na izgradnju groblja Dubac.

- Projekt je to kojega zajednički finanicramo s Gradom Dubrovnikom te će naše aktivnosti ove godine biti ponajviše usmjerene na izgradnju groblja. Posebno tu treba naglasiti aktivnosti oko radova napotrebnim platoima za buduća grobna mjesta. To su tkzv. gabionski potporni građevinski zidiovi te izgradnja južnog potpornog zida. - rekao je Nardelli.

- Sve to logičan je nastavak aktivnosti započetih u 2017. godini. - objasnio je župski načelnik Nardelli.

Podsjetimo, još sredinom listopada, u obilasku groblja, župski načelnik Silvio Nardelli i dubrovački gradonačelnik Mato Franković istaknuli su kako će prva ukopna mjesta kojima će građani raspolagati na groblju Dubac biti 2021. godine.

Što se tiče drugih tema, Nardelli je posebno istaknuo "i ulaganje u izgradnju lungomare šetnice u Srebrenom". Radi se o projektu od hotela Sheraton do Čeških banja, a za koji Općina izdvaja šest milijuna kuna. Radovi uključuju cjelovitu sanaciju zone, pregled svih instalacija, popločavanje šetališta, uređenje sunčališta i plaže uz zamjenu javne rasvjete, krajobrazno uređenje te montažu novih elemenata urbane opreme i galanterije.

Načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli uputio je dopis Ministarstvu financija, Sektoru za izgradnju i održavanje graničnih prijelaza u kojem je izrazio zabrinutost zbog prijedloga izmicanja graničnog prijelaza Gornji Brgat u Općini Župa dubrovačka.

Izmicanje planiranog graničnog prijelaza gotovo 700 metara južno prema unutrašnjosti ionako uskog teritorija RH svakako će remetiti svakodnevni način života lokalnog stanovništva tijekom cijele godine. Nardelli izražava zabrinutost kako će tijekom turističke sezone, koja na našim prostorima traje više od polovice godine širi lokalni promet biti gotovo paraliziran s obzirom na ''schengenski'' režim te gužve na većini graničnih prijelaza uključujući i sadašnji. Posebno ga brine činjenica da za potrebe parkiranja autobusa i teretnih vozila nije predviđena izgradnja posebnih parkirališnih mjesta, već se oni svrstavaju u kolonu dok se ne izvrši pregled putnika i vozila.

Nova lokacija graničnog prijelaza nalazi se samo 250 m od posljednjih stambenih objekata s istočne strane državne ceste. Udaljenost od postojećeg kružnog toka kod crkve sv. Ane i groblja iznosi samo 650 metara, a radi se o važnom raskrižju između državne ceste koja vodi prema BiH, lokalne ceste prema Žarkovici i Srđu te lokalne ceste prema Komolcu. Navedeni pravci su u slučaju prekida prometa na državnoj cesti D8, u naravi jedini spoj s gradom Dubrovnikom s istočne strane.

Uzevši u obzir geografski položaj te teritorijalnu razdvojenost i iskustvo u korištenju graničnih prijelaza, Nardelli upozorava na problem blokade prometa na državnoj cesti do koje će sigurno doći, a jednako kao i na lokalnim cestama te pristupnim ulicama i kolnim prilazima objektima.

U dopisu Nardelli navodi kako Glavni Projekt nije usklađen s dogovorenim uvjetima iz područja prometa izdanim od strane Općine župa dubrovačka, a u kojima je jasno istaknuto da s obzirom na zahtjevnu konfiguraciju terena te izloženost vizura posebnu pažnju treba posvetiti uređenju usjeka, nasipa i pokosa te krajobraznom uređenju čitavog zahvata s obzirom da se isti zbog lokacije vidi iz svih dijelova Općine Župe dubrovačke. Projektom je planirana visina zasjeka cca 30-45 m, a kao završna obrada navodi se mlazni beton, što nikako nije prihvatljivo rješenje.

„Službeni odgovor o pomicanju prvotno planiranog graničnog prijelaza dublje na teritorij RH zbog ''nedefinirane granice'' s Bosnom i Hercegovinom ne možemo prihvatiti obzirom da smo više puta isticali upravo problem granice koju je potrebno definirati te na taj način spriječiti i bespravnu gradnju i ostale štetne utjecaje u pograničnom pojasu, a sa strane Bosne i Hercegovine. Zbog svih navedenih razloga molimo Vas da još jednom sa svih aspekata analizirate položaj planiranog graničnog prijelaza za kojeg smatramo da je prvotna lokacija bila bolji izbor.“ – zaključio je Nardelli u dopisu Ministarstvu.

DPP

Nedjelja, 29 Listopad 2017 22:01

Nardelli o investicijama u Platu i Kuparima

Poput neuspjelog projekta hotela Župa, imamo sličnih objekata u Općini, poput odmarališta Srbija, Titove vile, objekta Galeb, ali i Plata i Kupara, gdje se investitori pojave, pa to stoji i čeka, a vrijeme ide, može li se takvima uvesti porez na neiskorištavanje nekretnina? - pitanje je kojega je općinskom načelniku Silviju Nardelliju postavio vijećnik Marko Miloslavić (KLGB Marka Miloslavića), a načelnik mu je odgovorio kako to nije moguće, iako su se u "Općini svojevremeno bavili s tom mišlju".

Rekao je i više o turističkoj zonu u Platu, gdje se trebao izgraditi hotelski kompleks od strane Karisma Hotels Adriatica, koja je u vlasničkoj strukturi Agrokora.

- Situacija oko nekih događanja ne spada pod našu krivice. Po pitanju Plata, tu smo očekivali brzu realizaciju, no zbog poznatog slučaja, Agrokor nije započeo sa svojim ulaganjima kako je bilo planirano. Tu investitor od Općine nije imao nikakvih zapreka i učinili smo sve što se od nas očekivalo. SS i investitorima smo postigli dogovor sukladno već donesenom Urbanističkom planu uređenja Plat. Oni su u međuvremenu dobili lokacijsku dozvolu, građevinsku nisu. - rekao je Nardelli.

- Ako govorimo o Kuparima, nakon svih prijašnjih radnji u smislu rješavanja katastra i imovinskih odnosa, sve smo napravili i na nama je jedan korak, a to je završetak izrade Urbanističkog plana uređenja Kupari 1., ali i tja posao kasni, ali ne zbog nas nego krivnjom investitora i neodgovorenih pitanja od strane Ministarstva gospodarstva i Ministarstva turizma. - rekao je Nardelli.

Što se tiče bivšeg odmarališta Srbija, odnosno novog hotela Subrenum, kazao je da je projekt u završnoj fazi i kako se uskoro očekuje dobivanje građevinske dozvole.

Župski vijećnici raspravljat će u skoroj budućnosti oko projekta izgradnje naselja Ivanica, odnosno svih mogućih efekata koje ta izgradnja može imati na Župu dubrovačku. Najavio je to općinski načelnik Silvio Nardelli na sjednici Općinskog vijeća. Inače, na ovu temu on je dostavio i pisani odgovor vijećniku Mariju Previšiću (KLGB Antuna Bašića) koji je, dakle na pretprošloj sjednici pitao više o ovom projektu.

"Riječ je o projektu izgradnje 300, 400 vila s bazenima i to u području gdje ne postoji razvijena komunalna infrastruktura te postoji realna opasnost da u skoroj budućnosti dođe do zagađenja župskih izvora kao i izvora Omble. Razmišlja li se o rješenju ovoga problema putem kandidature zajedničkog projekta odvodnje prema EU fondovima, a u što bi se uključila i odvodnja Brgata i Postranja". - piše u pitanju Previšića.

Načelnik Nardelli upoznao ga je sa samim projektom, naznačivši kako se u Općini Ravno planira turistička zona Ledenice, površine 15,2 kilometara, navedeno naselje Ivanica gdje se pored 93,3 hektara koje su već izgrađene planira izgraditi dodatnih 137 hektara, ali je i dodao kako je u planu izgradnja vjetroelektrane Ivanica te sunčane elektrane Golubov kamen.

"Premda se radi o teritoriju jedinice lokalne uprave koja se nalazi u susjednoj državi, plansko rješenje turističke zone Ledenica, planirane uz samu ganicu s RH na području Općine Župa dubrovačka, izrazito je osjetljivo pitanje i na najbolji mogući način ističe važnost, ali i ocjenjuje ozbiljnost međudržavne suradnje. Činjenica je da u ovom slučaju izbor između međudržavne suradnje ili međudržavnog problema ovisi o ishodu realizacije predmetne zone koja je Prostornim planom Općine Ravno planirana na području uz naselje Ivanica na površini od 14,5 km četvornih, a usporedbe radi treba napomenuti da je površina cijele Župe dubrovačke 22,24 km četvorna." riječi su načelnika Nardellija.

"Osim problema s osiguravanjem pitke vode, puno veći problem je način rješavanja odvodnje oborinskih i otpadnih voda, a geografski položaj, površina, kapacitet, infrastrukturne potrebe te blizina planirane zone granici s RH, tj. Općinom Župa dubrovačka zapravo podrazumijevaju zajedničku, međudržavnu (međuopćinsku) suradnju oko primjene odgovarajućih prostorno-planskih kriterija, rješavanja infrastrukturnih problema te zaštite državnih interesa, u ovom slučaju navedeno se posebno odnosi na ekološku komponentu života stanovnika Općine Župa dubrovačka, a dijelom i Grada Dubrovnika". - napisao je Nardelli, dodajući kako Općina Župa dubrovačka zajedno s predstavnicima Grada i Općine Ravno prati sve aktivnosti za predmetno područje upravo radi zaštite interesa Općine Župa dubrovačka i njezinih stanovnika, ističući kako je na tu temu održano i više sastanaka.

Objasnio je i "kako je Ministarstvo zaštite okoliša i energetika, odnosno Uprava vodnog gospodarstva u listopadu 2016. osnovalo Operativnu skupinu za pripremu i provedbu projekta "Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Dubrovnik" unutar kojega se razrađuje i pitanje vodoopskrbe i odvodnje predmetne zone, ali nažalost bez predstavnika Općine Župa dubrovačka".

Napomenuo je kako je stoga Općina tražilo da se u rad tijela uključi i predstavnik Općine, čemu je ministarstvo i udovoljilo u siječnju ove godine te napomenuo "rješavanje ovog problema svakako je od iznimne važnosti te će Općina nastaviti aktivno sudjelovati kako u radu Operativne skupine tako i na svim drugim aspektima koji se od nose na zaštitu interesa Općine i njenih stanovnika".

Subota, 28 Listopad 2017 13:14

Prijepori oko groblja Dubac prošlost

Slažemo se da su postojale pojedine "nespretne" izjave gradonačelnika Grada Dubrovnika gosp. Mata Frankovića te žalimo zbog takvih izjava posebno jer su izrečene u vrijeme kada gradonačelnik, gosp. Franković nije bio upoznat sa svim aktivnostima vezanim za gradilište i sam projekt realizacije groblja Dubac, a zašto se ne smatramo odgovornim, stoji u pisanom odgovoru načelnika Općine Župa dubrovačka Silviju Nardelliju na vijećničko pitanje s prošle sjednice koje mu je o temi izgradnje groblja Dubac postavio nezavisni vijećnik Antun Bašić.

Bašić je pitao "je li se razmišlja o angažiranju neovisnog revizora koji bi u neovisnoj analizi otklonio sve sumnje koje je gradonačelnik iznio te ukoliko on otkloni sve nedoumice hoće li se tražiti isprika gradonačelnika Frankovića".

Podsjetimo, Franković je na sjednici Gradskog vijeća krajem lipnja kazao kako će "kolege iz Župa dubrovačke morati promijeniti svoje ponašanje", dodajući "da je dao nalog da se zaustave sva plaćanja prema tom projektu dok ne postoje odgovori na sva pitanja koja su Općini postavljena". U međuvremenu, Franković je zajedno s Nardellijem obišao groblje te je tom prilikom rekao kako "nakon početnih komunikacijskih problema se može reći da sad radovi idu intenzitetom koji se očekivao".

"Nakon više zajedničkih radnih sastanaka na kojima su predstavnici Grada Dubrovnika detaljno upoznati sa svim aktivnostima i problemima vezanim za realizaciju ovog izrazito kompleksnog projekta te zajedničkim obilaskom gradilišta groblja Dubac, gradonačelnik Grada Dubrovnika gosp. Mato Franković i načelnik Općine Župa dubrovačka gosp. Silvio Nardelli, potvrdili su kako ne postoje nikakve nepoznanice vezane uz dosadašnju realizaciju projekta, a koje bi kočile daljnji nastavak izgradnje groblja te izrazili zadovoljstvo napretkom radova". - stoji u odgovoru načelnika Nardellija.

"Tijekom 2016. godine prilikom provođenja postupka revizije u Općini Župa dubrovačka, obrađena je i dokumentacija vezana uz postupke javne nabave na projektu Groblja Dubac, te nisu utvrđene nikakve nepravilnosti, što je vidljivo iz samog izvješća revizije za 2016. godinu. Stoga smatramo da nije potrebno dodatno angažirati neovisnog revizora s ciljem otklanjanja eventualnih nedoumica, a koje bi bile razlogom prijepora između Grda Dubrovnika i Općine Župa dubrovačka" - objasnio je načelnik Nardelli.

"U međuvremenu je na sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika uvrštena točka dnevnog reda vezana upravo za izvještaj o svim aktivnostima koje se odvijaju u sklopu projekta realizacije Groblja Dubac te su svi vijećnici upoznati sa svim činjenicama koje se odnose na ovu problematiku. Stoga predlažemo da se na sljedećoj sjednici Općinskog vijeća Općine Župa dubrovačka u dnevni red uvrsti točka koja se odnosi na izvještaj o realizaciji projekta Groblja Dubac kako bi si vijećnici bili upoznati s trenutnim stanjem projekta". - napisao je općinski načelnik Silvio Nardelli.

Prva ukopna mjesta kojima će građani raspolagati na groblju Dubac bit će 2021. godine, rekao je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli na gradilištu groblja Dubac. On je gradilište obišao zajedno s dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem, njegovom zamjenicom Orlandom Tokić te direktorom Groblja Dubac Đurom Lonzom. Trenutno su na groblju u tijeku radovi na južnom potpornom zidu, kao i na unutarnjim potpornim zidovima te na pristupnoj cesti.

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković rekao je "kako se nakon nekih početnih komunikacijskih problema može reći da sad radovi idu intenzitetom koji se očekivao".

- Radi se o velikom projektu, ne očekujemo da će biti gotov za par mjeseci. Imali smo dodatne izdatke za izgradnju, sve od toga je opravdano. Jučer smo platili dodatnih 2,7 milijuna kuna, no vidite na kojem se području nalazimo, izvrstan je pogled, ali teren je zahtjevan, sve izmjene su apsolutno opravdane. Cijena grobnice u Dubrovniku je veća od 20 tisuća eura, a u sklopu groblja Dubac naši sugrađani moći kupiti grobnice po prihvatljivim cijenama. - naveo je Franković.

Načelnik Nardelli je kazao kako očekuje od Hrvatskih cesta da financiraju semaforizaciju na ovom području.

- U tijeku je realizacija pristupne ceste, očekujemo semaforizaciju jer se radi o spoju s magistralom. Nadam se da će Hrvatske ceste prihvatiti financirati projekt u iznosu od 400 tisuća kuna. Ovo raskrižje je zaslužilo semaforizaciju, ti semafori nam trebaju. - kazao je Nardelli.

Rekao je kako su stanovnici Grada Dubrovnika i Općine Župa dubrovačka iskazali interes u anketi koja je provedena prije početka izgradnje, dodajući da će ako se taj omjer promijeni Općina i Grad jedni drugima refundirati eventualne pomake u omjeru koji je prvotno zamišljen.

Direktor Lonza objasnio je više o radovima, dodajući kako se do kraja godine očekuju i izmjene DPU-a gdje će se uvrstiti sve korekcije koje su se morale napraviti, a kako bi se stvorili preduvjeti za ishođenje lokacijske dozvole za cijeli obuhvat groblja. Zaključio je

- Zatim idemo na ishodovanje građevinske dozvole za prvu etapu, dakle nastavak ceste koja je realizirana do obuhvata groblja. Nakon toga će 2019. uslijediti izgradnja objekata i grobnica. - objasnio je Lonza.

Radovi na prvoj fazi sanacije i uređenja obalne šetnice i plaže u naselju Srebreno, na dionici od hotela Sheraton do ''Čeških banja'', počeli su jučer. Projekt sanacije i uređenja izradila je tvrtka Studio Alamat d.o.o., a vrijednost radova je gotovo 6 milijuna kuna. Izvođač radova je tvrtka Medius d.o.o., a predviđeni rok za izvođenje svih radova je 1. svibnja dogodine. Radovi uključuju cjelovitu sanaciju kompletne zone, pregled svih instalacija, opločavanje šetališta, uređenje sunčališta i plaže uz zamjenu javne rasvjete, krajobrazno uređenje te montažu novih elemenata urbane opreme i galanterije.

- Nakon ulaganja u prometnu i komunalnu infrastrukturu u samom središtu Srebrenog na red je došao i završni dio, a to je uređenje šetnice čime bi Srebreno kao administrativno, a i turističko središte Općine bilo uređeno na razini kakvu i zaslužuje. Sve ove investicije su i zakonska obveza općine s obzirom na ulaganja privatnih investitora te plaćene komunalne doprinose.
Nadamo se da će radovi teći predviđenom dinamikom te molim sve stanovnike i posjetitelje na strpljenje zbog određenih ograničenja koja su neophodna zbog organizacije gradilišta, a prvenstvenom mislim na otežano prometovanje šetnicom za vrijeme samog izvođenja radova. - rekao je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli.

- Uskoro očekujemo i nastavak investicija tvrtke Hoteli Dubrovačka rivijera i to upravo na rubnim dijelovima šetnice tj. na objektu ''Čeških banja'' te objektu buduće vile Jadranke čime bi se zakružio jedan veliki investicijski ciklus i na neki način podigla razina urbanog standarda kako za stanovnike tako i za posjetitelje. - objasnio je Nardelli.

DPP

Sastanak župana Nikole Dobroslavića i načelnika Silvia Nardellia sa suradnicima na temu osnovnog školstva u Župi dubrovačkoj održan je danas. S obzirom da je Osnovna škola sa svojih 820 učenika nakon Metkovića najbrojnija škola u Dubrovačko-neretvanskoj županiji tema nije nedostajalo, a jedna od važnijih je svakako nastavak projekta produženog boravka kojega sufinanciraju Općina i Županija.

Osnovna škola Župa dubrovačka i ove godine ima rekordnih 132 prvašića raspoređenih u pet razrednih odjeljenja, a rastom broja učenika rastu i potrebe za produženim boravkom te je ove godine u cjelodnevnom boravku čak 65 prvaša raspoređeno u dva odjeljenja po 32 i 33 učenika. 

Načelnik Nardelli je ukazao kako je za kvalitetno i svrhovito provođenje programa cjelodnevnog boravka neophodno uvođenje još jednog odjeljenja zbog prekomjernog broja učenika kao i zbog ograničenosti prostornog kapaciteta učionica.

Sa županom Dobroslavićem dogovoreno je uvođenje još jednog razrednog odjeljenja za prve razrede, a od ove nastavne godine financiranje će se provoditi na način da će 73% troškova pokrivati Općina Župa dubrovačka, dok će Županija izdvojiti 27% sredstava za ovu namjenu.  Općina Župa dubrovačka na godišnjoj razini za održavanje nastave produženog boravka prvih i drugih razreda dosada je izdvajala je 330.000,00 kuna, a od ove nastavne godine izmjenom omjera financiranja te uvođenjem novog odjeljenja taj iznos povećati će se na 451.700,00 kuna, a sve u svrhu kvalitetnog provođenja nastave.

Jedan od glavnih problema Osnovne škole Župa dubrovačka je kronični nedostatak prostora potreban za normalno održavanje nastave u jednoj smjeni uzrokovan konstantnim porastom broja učenika. Iz toga razloga Općina Župa dubrovačka je krajem prošle godine izdvojila 1.500,000,00 kn za kupnju zemljišta kraj postojeće zgrade na Mljekari te pokrenula postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana ''Školski centar''. Na predmetnom zemljištu predviđena je dogradnja osnovne škole, a na današnjm sastanku dogovoreno je i sufinaciranje za izradu projektne dokumentacije za dogradnju škole i izgradnju tople veze između glavne zgrade i nove dvorane. Navedenim radovima omogućilo bi se povećanje kapaciteta škole koje bi trebalo zadovoljiti potrebe i omogućiti izvođenje jednosmjenskog rada te normalna komunikacija s dvoranom neovisno o vremenskim uvjetima.

Kao privremenu mjeru koja je donekle olakšala i omogućila normalno izvođenje nastave općina i županija su zajedničkim sufinaciranjem realizirale sanaciju i uređenju dvije nove učionice u prostorima stare zgrade na Kantulama.

I župan i načelnik izrazili su zadovoljstvo dosadašnjim načinom suradnje ali i budućem posebno uzevši u obzir zajedničke projekte i aktivnosti koje tek slijede.

Općina Župa dubrovačka

Općinski načelnik Silvio Nardelli i predsjednik općinskog vijeća Lovorko Klešković i njihovi zamjenici danas su na Spomen obilježju u Mandaljeni položili cvijeće i zapalili svijeće uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja te odali počast i zahvalnost poginulim hrvatskim domoljubima.

Župnik crkve u Mandaljeni Don Vilim Petrović izrekao je molitve za sve one koji su svoje živote nesebično položili za slobodu Domovine.
polagvijencizupaOpćina Župa Dubrovačka

Načelnik Općine Župa Dubrovačka Silvio Nardelli također je kritizirao taksiste koji su sudjelovali u jutrošnjem prosvjedu, blokiravši vozilima usijek u Dubokoj Ljutoj. Ponašanje taksista koji su blokiravši to usko grlo potpuno paralizirali promet na dubrovačkom području Nardelli je okarakterizirao kao svojevrsnu anarhiju.  

- Ne znam jesu li razlozi prosvjeda taksista protiv Ubera opravdani, nisam detaljno upoznat s tom problematikom, ali ni u kojem slučaju taksisti nemaju pravo na ovakve prosvjede u jeku turističke sezone. Ako su već mislili raditi prosvjed, mogli su ga organizirati na dvije do tri minute i tako poslati svoju poruku, a ne provoditi ovakvu anarhiju. - rekao je Nardelli.

- Ovakvu vrstu prosvjeda bih nazvao svojevrsnim terorizmom jer su,odlučivši se na ovakav prosvjed, taksisti doveli u pitanje nacionalnu sigurnost. Nisu vodili računa o interventnim službama, vatrogascima, hitnoj pomoći koja je jutros imala nekoliko intervencija. Čudi me kako država nema nikakve mehanizme da se ovakvi događaji spriječe najvećom silom. - oštar je,  razlogom, bio načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli.

- Ovo je krasna poruka turistima koji dolaze u Hrvatsku na odmor, a morali su ovako nešto doživjeti. Ovaj današnji prosvjed taksista je dobar povod i za jedinice lokalne samouprave s našeg područja da konačno riješe probleme s taksi koncesionarima. Osobno sam za propisivanje uvjeta i neograničavanje taksi prijevoznika. - kazao je načelnik Općine Župa dubrovačka Silvio Nardelli.

Stranica 1 od 3

frendy250

fabrio250

adriatic maestral 250
aerodrom250
ciban3
konavle 250

zupa 250

zupanija 250