Gradsko vijeće u četvrtak trebalo bi usvojiti Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja  kao i Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika. Riječ je o izmjenama kojima se prihvaća preporuka za proširenje "buffer" zone koju preporuča UNESCO.

 

Naime, u tzv. buffer zonu je potrebno ugraditi važeću prostorno-plansku dokumentaciju kako bi se nastavila izrada pojedinih urbanističkih planova uređenja, poput UPU-a stambenog naselja za branitelje na Nuncijati, ali i propitala mogućnost gradnje na drugim, osjetljivim dijelovima građevinskog područja.

 

Vijeće bi trebalo usvojiti izmjene i dopune PPU-a i GUP-a Grada kojima se stavlja izvan snage plan detaljnog uređenja „Belvedere“. Usvajanje ove odluke zapravo je prva faza u revitalizaciji područja negdašnjeg hotela Belvedere koji bi ubudće umjesto hotelskog kompleksa trebao nositi oznaku turističkog naselja.