Utorak, 06 Lipanj 2023 22:51

Andro Vlahušić: Grad Dubrovnik treba znatno smanjiti gradske poreze i naknade

Andro Vlahušić Andro Vlahušić Foto: dpp

Sjednica Gradskoga vijeća održati će se naredni tjedan, a druga točka Dnevnoga reda je usvajanje odluke o Izvršenju proračuna grada Dubrovnika za proteklu 2022. godinu. Izvršenja proračuna koje se usvajaju šest mjeseci nakon zaključenja poslovne godine, najtočniji su izvori prihoda i rashoda grada Dubrovnika. Na web stranicama grada Dubrovnika mogu se pronaći Izvršenja proračuna u zadnjih deset godina, pa se mogu raditi brojne zanimljive analize o poslovanju grada Dubrovnika u proteklim godinama.

Na prihodovnoj razini proračuna, politički i medijski zanimljivo je vidjeti kako su europska sredstva punila proračun grada Dubrovnika od ulaska Hrvatske u Europsku uniju 2013. godine. U rubrici prihodi proračuna nalaze se dvije stavke koje zbirno prate uplate europskih sredstava, a nalaze pod stavkama 632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU, te na stavci 638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

tablica vlahusic priopcenje 060623

U tablici su prikazani podaci uplata europskih sredstava u proračun grada Dubrovnika po godinama, te ukupni prihod. Dva najveća projekta financirana europskim sredstvima su Lapadska obala i druga faza rekonstrukcije kompleksa Lazareti.

Osim financiranja kroz proračun grada Dubrovnika, europskim sredstvima financiraju se i projekti komunalnih društava u suvlasništvu grada Dubrovnika, koji nisu prikazani u Izvršenju proračuna grada Dubrovnika. Daleko najveće financiranje tek treba stići kroz sufinanciranje projekata Aglomeracije Dubrovnik, koji je započet 2015. godine, te se postepeno realizira. Jedini projekt Aglomeracije koji je završen u cijelosti je izgradnja Pročistača pitke vode u Komolcu, koji je ugovoren 2016. godine .

Pročistač pitke vode financiran je kreditnim zaduženjem Vodovoda, u iznosu od 56 milijuna koji je odobrilo Gradsko vijeće Dubrovnika, a nedavno je Vodovodu uplaćeno 40 milijuna kuna europskih sredstava ili 70 posto vrijednosti investicije , sukladno postignutome dogovoru, da je izgradnja pročistača pitkih voda dio Aglomeracije Dubrovnik.

Prihodi proračuna grada Dubrovnika kroz proteklih deset godina , temeljem prijenosa EU sredstava iznosila su 97.958.260 kuna i izuzetno su vrijedan izvor financiranja gradskih projekata. Sredstva su strogo namjenska, te podliježu kontroli i nadzoru hrvatskih i europskih regulatornih tijela.

Osim prijenosa europskih sredstava , gradski proračun Dubrovnik puni se i direktnim prihodima koje uplaćuju europski građani i građani drugih zemalja kupujući proizvode i usluge koje im nudi Grad Dubrovnik. Tako je protekle godine samo kupovina Dubrovnikpassa i dijela ulaznica za zidine donijela proračunu grada Dubrovnika 87 milijuna kuna. Novi, izvorni dubrovački proizvodi i usluge razvijeni u zadnjih dvanaest godina, donijeli su 2022. godine ukupno 127 milijuna kuna , što je i vidljivo u Izvršenje proračuna za proteklu godinu.

Europski i međunarodni turisti plaćaju deset puta više direktno u proračun grada Dubrovnika, nego to vrše njihove zemlje plaćajući odobrene dubrovačke europske projekte.

Kombinacijom dva europska prihoda, građana i država, grad Dubrovnik treba znatno smanjiti gradske poreze i naknade, koje plaćaju građani Dubrovnika. Istovremeno treba smanjiti cijene komunalnih i javnih usluga, što treba biti zajednički cilj za naredne godine.

gradski vijećnik Andro Vlahušić