laus banner 2021 2

Petak, 04 Prosinac 2020 11:03

Balans ribičkog štapa za lakše rukovanje i bolji ulov

Piše:

Od brojnih osobina koje treba krasiti ribolovni štap najmanje se pri odabiru i kompletiranju štapa vodi briga o uravnoteženosti, balansiranosti, vjerojatno zato što je ona vrlo važna karakteristika samo štapova koji se tijekom ribolova stalno drže u rukama, bez dodatnog oslanjanja u kakvo pomagalo, znači kod ribolova „jigging“ i „spinning“ tehnikama s obale i plovila te u natjecateljskom ribolovu ometcem i spustcem, bulentinom.

Slabo balansiran, neuravnoteženi štap u pravilu „vuče“ vrhom na dole, što znatno opterećuje zglobove šake, dovodi do ubrzanog zamor te bolova u ruka i leđima. Na taj način umanjuje se uživanje u ribolovu, ali i osjetljivost te preciznost i domet odbačaja štapa.

Da bi se štap uravnotežio, balansirao, prvo se mora znati gdje treba biti, a zatim utvrditi gdje mu trenutno jest centar ravnoteže, točka oslonca u kojoj je štap u „vagi”. Ovisno o načinu njegovog držanja, u pravilu, štap je idealno uravnotežen ako mu je centar težine između mjesta gdje je noga i mjesta poviše sredine kalema role, kao što se vidi na naslovnoj fotografiji.

Nakon što se na isti način utvrdi gdje je stvarni centar ravnoteže štapa, može se pristupiti rješavanju problema, odnosno dovođenje stvarnog u idealni položaj centra ravnoteže.

To se može uraditi na dva načina. Najlakše sa štapom koji ima pomični držač role. Nakon kompletiranja štapa pomicanjem role naprijed - nazad pomiče se stvarni centar teže sve dok se štap ne dovede u „vagu“. Nedostatak ovog rješenja je što se ponekad rola treba toliko pomjeriti da dolazi do znatnog skraćivanja ili produžavanja razmaka između njene noge i kraja štapa, što za posljedicu ima otežano bacanje mamca, kontriranje i izvlačenje plijena, posebno kod dugačkih kakvi su „bolognese“, „beach ledgering“ i „surf casting“ štapovi.

Drugo rješenje, koje se može kombinirati i s prvim, je dodavanje utega na lakši, zadnji kraj štapa. Tako se težim štapom lakše i udobnije lovi, a kako su suvremeni štapovi vrlo lagani, i dodatni utezi nisu puno teški pa se ukupna masa značajno ne povećava.

balans stapa 041220 1

Najjednostavniji način utvrđivanja koliko je dodatnog tereta potrebno postaviti na kraj štapa prikazan je crtežom. Za to su potrebne dvije stolice s naslonom. Na naslon jedne štap se osloni na mjestu gdje mu je centar ravnoteže, a na drugu tanjim dijelom tijela, „blanka“. Razmak među stolicama treba biti taman toliki da štap na njima stoji u labavom balansu. Za kraj rukohvata štapa koncem se zatim veže plastična vrećica ili posudica u koju se dodaju utezi - kamenčići ili sitne olovnice sve dok se tanji dio štap ne počne lagano odvajati od naslona stolice. Težina kamenčića ili olovnica koji to uzrokuje označava potrebnu težinu dodatnog utega.

Dodatni uteg na kraj štapa može se postaviti na brojne načine, ovisno o konstrukciji rukohvata, posebice njegovog kraja. Najjednostavniji, ali i najlošiji način je da se kraj štapa pomoću ljepljive trake postavi sačma kojom se balansiranje vršilo. Umjesto nje se može namotati olovna žica ili traka odgovarajuće težine. Trajnije i bolje rješenje je komad okrugle pločice od olova ili kojeg drugog metala šiljastim vijkom pričvrstiti na kraj štapa. Najbolje rješenje je uteg postaviti unutar kraja štapa. To se može uraditi na više načina.

balans stapa 041220 2

Koji će se primijeniti ovisi o konstrukciji kraja štapa. Najlakše je to izvesti s tvornički izrađenim dodatnim utezima, koje uz štapove sve više nude proizvođači najkvalitetnije oprema.

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020