Ponedjeljak, 17 Lipanj 2024 20:58

GRAD DOBIO PARNICU ZA PARK ĐIVOVIĆ, ALI POSTOJI MOGUĆNOST ŽALBE

Pogled na park s kupališta Pogled na park s kupališta Foto: Toni Ante Pejić / Google Earth

„Grad Dubrovnik preuzima suvlasništvo nad parkom Đivović. Naime, Općinski sud u Dubrovniku presudio je danas u korist Grada utvrdivši da je suvlasnik nekretnina označenih kao čest. zem.1767/1, 2449/1 i 17718/1, z.ul. 1945, sve k.o. Dubrovnik, a koje u naravi čine Park Đivović.” - piše u večerašnjem priopćenju Grada Dubrovnika.

Kako navode iz Gradske uprave „sud u presudi navodi da je tuženik Adriatik razvoj d.o.o. u isključivom posjedu predmetnih nekretnina te odbija otvoriti predmetni park za javnost i na taj ga način učiniti dostupnim svim građanima i posjetiteljima Dubrovnika, iako je predmetni park u suvlasništvu Grada Dubrovnika”.

Protiv ove presude stranke mogu uložili žalbu u roku od 15 dana.

„Navedena presuda novi je doprinos zaštiti javnog prostora i potvrda opravdanih dugogodišnjih nastojanja Grada Dubrovnika da se građanima osigura nesmetano korištenje javnih površina”, kažu iz Grada.

dm