Ponedjeljak, 05 Lipanj 2023 19:30

Grad Dubrovnik daje u najam garaže u Mokošici

Grad Dubrovnik objavio je Javni natječaj za davanje u zakup garažnih mjesta u Mokošici na adresama Između dolaca 67, 69, 71 i 73. Sudionici natječaja garažna mjesta mogu razgledati sutra, u utorak, 6. lipnja 2023. i to:

9:00 - 9:30 sati garažna mjesta na adresi Između dolaca 67,69
9:30-10:00 sati garažna mjesta na adresi Između dolaca 71,73

Rok za dostavu ponuda na natječaj je 12. lipnja 2023. godine (ponedjeljak) u pisarnici Grada Dubrovnika do 12 sati ili putem pošte do 24 sata.

Garažna mjesta daju se u zakup na određeno vrijeme, do 1. srpnja 2028. godine. Namjena garažnih mjesta je isključivo za smještaj vozila i ne može se koristiti u druge svrhe, niti ih je dopušteno dati u podzakup.

Više podataka dostupno je OVDJE.

Sadržaj Grada Dubrovnika