Petak, 29 Rujan 2023 20:44

GRAD DUBROVNIK ISPUNIO JE OBAVEZE PREMA HRVI; POČINJE GRADNJA CESTE TAMARIĆ

Odlukom Gradskom vijeća o dodjeli zemljišta na Nuncijati, Grad Dubrovnik u potpunosti je riješio pitanje stambenog zbrinjavanja hrvatskih ratnih vojnih invalida. Počinje izgradnja dvosmjerne ceste Tamarić. Uručeni su ugovori o sufinanciranju programa sportskih aktivnosti. U zgradu Centar Osnovne Škole Marina Getaldića postavljeno 15 klima uređaja.

U POTPUNOSTI RIJEŠENO PITANJE STAMBENOG ZBRINJAVANJA HRVI

Odlukom Gradskog vijeća ispunjen je najvažniji preduvjet za realizaciju projekta braniteljskog naselja na Nuncijati. Naime, Grad Dubrovnik ustupit će bez naknade građevinsko  zemljište na Nuncijati tridesetorici hrvatskih ratnih vojnih invalida odnosno članovima obitelji smrtno stradalih hrvatskih branitelja, a sukladno pravu na stambeno zbrinjavanje izdanom od strane Ministarstva branitelja Republike Hrvatske.

Gradonačelnik Mato Franković potpisat će ugovore o ustupanju nekretnina u vlasništvo bez naknade za 30 HRVI i njihove obitelji.

- Nakon 30 godina čekanja i brojnih promjena ovim činom izjavljujemo naše hvala herojima, našim braniteljima. Više u našem gradu neće postojati lista hrvatskih ratnih vojnih invalida koji nisu stambeno zbrinuti.- poručio je gradonačelnik Mato Franković.

Najavio je da će Grad ishoditi jednoobrazno idejno rješenje za sve objekte, a sukladno smjernicama UNESCO-a. Grad će braniteljima ponuditi i mogućnost da građevinske dozvole za tipske objekte na Nuncijati ishoduju na trošak Grada.

tjedninuncijata290923 min
Zemljište se dodjeljuje Sukladno odredbama članka 87. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, a Grad će isto i potpuno komunalno opremiti. Osim toga, sukladno stavku 5. istog članka, jedinice lokalne samouprave dužne su snositi i troškove komunalnog doprinosa odnosno njihov povrat za odgovarajuću bruto razvijenu površinu.

Za spojnu prometnicu s državne ceste D8 do naselja Nuncijata Grad Dubrovnik je već ishodio lokacijsku dozvolu te se po pravomoćnosti iste može pristupiti provedbi parcelacijskog elaborata i izvlaštenju, a početka izvlaštenja je preduvjet za predaju zahtjeva za građevinsku dozvolu. Paralelno je dovršen i glavni projekt te se radi na projektnoj dokumentaciji ostale cestovne infrastrukture kroz naselje.

U posljednjih šest godina dodjelom stanova i dodjelom zemljišta Grad Dubrovnik zbrinuo je 101 braniteljsku obitelj čime je u potpunosti riješeno pitanje stambenog zbrinjavanja HRVI i obitelji poginulih branitelja.

Ministarstvo branitelja dodijelilo je 65 stanova hrvatskim ratnim vojnim invalidima, a Grad Dubrovnik sufinancirao je izgradnju stanova s iznosom od 10.800.000,00 kuna (1.433.406,33 eura). Od 2017. godine do danas šestorica HRVI-a otkupila su gradski stan temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, a zadnji je otkupljen u kolovozu ove godine. Također, trojici HRVI-a i jednom hrvatskom ratnom dragovoljcu dodijeljeni su stanovi na korištenje temeljem ugovora o najmu.

POTPISAN UGOVOR, POČINJE IZGRADNJA DVOSMJERNE CESTE TAMARIĆ

Gradonačelnik Mato Franković, u ime Grada Dubrovnika kao investitora i direktor tvrtke Texo gradnja Pero Račić, u ime zajednice ponuditelja Texo gradnja d.o.o. i Colas Hrvatska d.d. kao izvođača, potpisali su ugovor o izvođenju radova na izgradnji dvosmjerne spojne ceste Tamarić.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.782.071,63 eura bez PDV-a, odnosno 3.477.589,54 eura s PDV-om, dok ugovorni rok u kojem se izvođač obvezuje završiti radove iznosi godinu dana te počinje teći od dana uvođenja izvođača u posao što je planirano unutar iduća dva tjedna.

tjednitamaric290923 min

Spojna cesta Tamarić spajat će Osnovnu školu Mokošica s nerazvrstanom cestom Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan. Njenom izgradnjom unaprijedit će se funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice i rasteretiti postojeće križanje s bivšom županijskom cestom. Zahvat uvelike rješava i dugogodišnji prometni problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica jer će se osigurati uredno prometovanje do škole.

Gradonačelnik Mato Franković rekao je kako je izgradnja ceste Tamarić značajna zbog planirane nadogradnje i rekonstrukcije OŠ Mokošica, čime će ova škola, koja je posljednja u dvosmjenskom režimu nastave, ući u režim izvođenja nastave u jednoj smjeni. Izgradnja ceste omogućit će i uvođenje autobusne linije do škole što će povećati i prometnu sigurnost u Ulici Bartola Kašića.

Cesta je planirana kao dvosmjerna cesta s obostranim nogostupom i ukupnom pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice. Formirat će se odvojene trake za lijeve i desne skretače s nogostupom uz sjeverni rub kolnika na nerazvrstanoj cesti, dok je na novoj spojnoj cesti predviđen obostran pješački nogostup. Na spojnoj cesti koja vodi do OŠ Mokošica predviđena je i izgradnja mosnog prijelaza preko potoka Tamarić. Ukupna duljina zahvata iznosi 895 metara od čega 275 metara otpada na križanje na nerazvrstanoj cesti Lozica-Mokošica-Komolac-Sustjepan, dok je nova prometnica dužine 620 metara.

VIŠE OD 1000 GLASOVA ZA PROJEKTE PARTICIPATIVNOG BUDŽETIRANJA

Odličan odaziv zabilježilo je prvo glasovanje u okviru projekta Grada Dubrovnika Participativno budžetiranje, putem kojeg su građani birali projektne prijedloge za realizaciju u svom gradskom kotaru ili mjesnom odboru. Rezultati su predstavljeni na današnjoj konferenciji za novinare, na kojoj je gradonačelnik Mato Franković rekao kako je uspješno riješena prva faza projekta, a dalje slijedi ono što je ključno – realizacija, kako bi naši sugrađani vidjeli da se isplatilo predložiti projekat, lobirati za njega i u konačnici da će se svaka sredina dodatno oplemeniti zahvaljujući upravo njihovoj inicijativi.

tjednivox290923 min

- Siguran sam da će ovaj projekt, koji je tek u začetku, u idućim godinama, nakon realizacije svih ovih projekata u 2024. godini, još više rasti i da slijedi još veći angažman naših sugrađana koji će biti uključeni u kreiranje proračuna Grada. Vjerujem da ćemo doći i do većih iznosa i postotka proračuna koji će se izglasavati na ovaj način. - kazao je gradonačelnik. Ukupna vrijednost izglasanih projekta iznosi dva milijuna eura.

Glasanjem je bio obuhvaćen 131 projektni prijedlog građana, od njih 233, koji je zadovoljio kriterije modela participativnog budžetiranja u vrijednosti do 60 tisuća eura po svakom mjesnom odboru te 120 tisuća eura po svakom gradskom kotaru. Sami građani glasovanjem u razdoblju od 11. do 24. rujna 2023., putem platforme VoxPopuli, odlučili su kojih će se 25 projektnih prijedloga realizirati u 2024. godini sredstvima osiguranim u gradskom proračunu. Zabilježeno je ukupno 1144 glasova. Izabrane projekte predstavila je predsjednica Uprave DURA-e Ana Marija Pilato Krile, zahvalivši pritom svima koji su sudjelovali u čitavom postupku.

- Projekti su upućeni u daljnju razradu, a predstavnici Grada u komunikaciji su s predlagateljima odabranih projekata kako bi se radilo dalje na njihovoj realizaciji.- kazala je Pilato Krile.

Projekti koji su osvojili najveći broj glasova su:
GK Grad – Podzemni spremnik za otpad
GK Gruž – Prometna povezanost – Neboderko Minibus
GK Komolac – Uređenje pješačke ili biciklističke staze u mjestu Rožat
GK Lapad – Uređenje igrališta OŠ Lapad
GK Mokošica – Izrada projektno-tehničke dokumentacija za garažu Naš dom
GK Montovjerna – Uređenje platoa kod igrališta Čokolino pored OŠ Motovjerna
GK Pile Kono – Preuređenje dječjeg igrališta na Gornjem Konalu i asfaltiranje prilaza
GK Ploče iza Grada – Dječje igralište Ploiče iza Grada (projektna dokumentacija)
MO Bosanka – Uređenje pješačkog puta ''Put od Bosanke'' od magistrale do naselja
MO Brsečine – Javna rasvjeta na dionici plaža – magistrala
MO Dubravica – Izrada podzida na lokalnoj cesti Grada Dubrovnika
MO Gromača – Uređenje puta kč 1235 Gromača
MO Kliševo – Uređenje vodosprema Kalac i Goveđarica
MO Koločep – Betoniranje vodovodne trase
MO Ljubač – Sportsko igralište
MO Lopud – Komunalna infrastruktura naselja Šunj
MO Mravinjac – Pješačka staza Mravinjac
MO Mrčevo – Izmjena krovišta na staroj školi u Mrčevu
MO Orašac – Uređenje prostorija Doma mladeži
MO Osojnik – Obnova doma mladeži Osojnik
MO Riđica – Dječje igralište Riđica
MO Suđurađ – Uređenje parkinga
MO Trsteno – Uređenje šetnice do mora u Trstenom
MO Zaton – Autobusna stanica Vrh sela (Veliki Zaton)
MO Šipanska Luka – Rekonstrukcija mjesnog groblja

SREDSTVIMA JU REZERVAT LOKRUM U ZGRADU CENTAR POSTAVLJENO 15 KLIMA UREĐAJA

Osnovna škola Marina Getaldića nabavila je i postavila 15 novih mobilnih klima uređaja. Klime su postavljene u zgradi Centar, a nabavljene u sklopu javnog natječaja Javne ustanove Rezervat Lokrum vrijednog 7.796,25 eura.

Prijenosni klima uređaji poput ovih, koji su postavljeni u učionicama, knjižnici i uredima škole, pogodan su izbor za hlađenje, grijanje i odvlaživanje prostora bez prethodne montaže te se koriste kada nije moguće ugraditi stacionarne klima uređaje koji se sastoji od vanjske i unutarnje jedinice.

Klima jedinice nabavljene su u okviru projekta kojim je OŠ Marina Getaldića aplicirala na javni natječaj za financiranje programa, projekata i/ili manifestacija iz kategorije Znanost i obrazovanje JU Rezervat Lokrum. Naime, u cilju jačanja partnerstva i suradnje civilnog društva s ostalim dionicima, a sukladno Godišnjem planu raspisivanja javnih natječaja/poziva za financiranje projekata i programa od interesa za opće dobro, Javna ustanova Rezervat Lokrum u travnju ove godine objavila je javni natječaj za financiranje programa, projekata i/ili manifestacija iz kategorije Znanost i obrazovanje.

U okviru adaptacije novog objekta OŠ Marina Getaldića u Ulici Ilije Sarake, provedeno je uređenje i opremanje i zgrade na adresi Nikole Gučetića 1 u kojoj nastavu pohađaju učenici od 4. do 8. razreda.  Ukupna investicija u obnovu i adaptaciju te opremanje OŠ Marina Getaldića na dvije lokacije iznosi 2.5 milijuna eura, a financirana je donacijom Zaklade Caboga Stiftung.

U šest godina mandata ove gradske uprave u sustav osnovnoškolskog obrazovanja uloženo je 20 milijuna eura, otvorene su dvije nove škole, energetski su obnovljene tri škole te su provedena značajna ulaganja u čitav sustav.

URUČENI UGOVORI O FINANCIRANJU PROGRAMA SPORSTKIH AKTIVNOSTI

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković uručio je u Studentskom domu ugovore sportskim klubovima za sufinanciranje programa sportskih aktivnosti za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju za Grad Dubrovnik u 2023. godini.

- Zahvaljujem se klubovima koji su se ove godine odazvali jer mislim da radimo jednu sjajnu stvar. Vjerujem da će se kroz ovaj program u budućnosti postizati brojni sportski uspjesi osoba s invaliditetom i djece s posebnim potrebama. Tu pokazujemo koliko smo široki i kao vlast i kao društvo. Ovaj javni poziv je pokazao da već sada možemo ići s programom javnih potreba u športu za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju. - Istaknuo je gradonačelnik Franković.

Grad Dubrovnik će ove programe sufinancirati s ukupno 64.177,00 eura (483.253,00 kuna), a sukladno dostavljenim programima sportskih klubova: Tenis klub Dubrovnik, Judo klub Dubrovnik 1966., Plivački klub Jug, Nogometni klub „Gošk – Dubrovnik 1919“, Stolnoteniski klub Libertas i Atletski klub Dubrovnik. 

Grad Dubrovnik prvi je grad u Republici Hrvatskoj koji je u svom proračunu izdvojio zasebnu stavku za sportske programe osoba s invaliditetom, a koja je u Proračunu Grada Dubrovnika za 2022. iznosila 250.000 kuna, dok je u proračunu za 2023. godinu rezervirano 73.181,00 eura (550.000 kuna), što je dvostruko više nego u prethodnoj godini. Najmanji iznos sufinanciranja po sportskom programu za osobe s invaliditetom i djecu s poteškoćama u razvoju za Grad Dubrovnik u 2023. koji prijavitelj može ugovoriti je 3.000,00 eura, a najveći 13.000,00 eura.

Nakon što se na prošlogodišnji poziv javio samo Teniski klub Dubrovnik, Upravni odjel za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo organizirao je sastanak s predstavnicima dubrovačkih klubova koji su podržali projekt uključivanja u športske aktivnosti osoba s invaliditetom, iskazavši punu pripravnost za uključivanje u projekt, iznijevši pritom niz korisnih ideja i prijedloga. Anketom koja je 2022. godine provedena u suradnji s udrugom „Poseban prijatelj“ i predsjednicom te udruge Dženitom Lazarević utvrđeni su prioritetni sportovi, koji sublimiraju afinitete djece i roditelja te adekvatnost pojedinog sporta s obzirom na karakter teškoće u razvoju, a to su: judo, atletika, nogomet, plivanje i stolni tenis.

Sadržaj Grada Dubrovnika