Petak, 27 Listopad 2023 11:43

GRAD DUBROVNIK SUFINANCIRAT ĆE OBNOVU I ZAMJENU STOLARIJE U GRADU

Grad Dubrovnik iduće godine planira, putem Javnog poziva, dodijeliti bespovratna sredstva stanovnicima povijesne jezgre grada za obnovu stolarije. Program potpora stanovnicima povijesne jezgre Dubrovnika za očuvanje i obnovu tradicionalne gradnje (stolarije) za razdoblje 2024. – 2028. godina trenutačno je na javnom savjetovanju na web stranici Grada.

Program je izrađen u skladu sa smjernicama Plana upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a, a njime se nastoji potaknuti stanovnike na ugradnju i korištenje vanjske stolarije izrađene od drva, zbog estetskih i tradicijskih razloga te poboljšanja energetske učinkovitosti.

Ovaj program namijenjen je stalnom stanovništvu, vlasnicima kuća i stanova kojima su troškovi života, a naročito obnove stambenog prostora u povijesnoj jezgri, znatno viši u odnosu na ostale dijelove grada. Stoga će Grad Dubrovnik iz vlastitih izvora sredstava subvencionirati troškove održavanja postojeće te zamjene vanjske stolarije za njihove stambene objekte koji se nalaze u zoni A (potpuna zaštita povijesnih struktura), sukladno Rješenju Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine.

Programom se propisuju mjere i aktivnosti za koje će Grad dodjeljivati potpore kojima će se osigurati provedba utvrđenih ciljeva, korisnici propisanih mjera, kriteriji, uvjeti, način i postupak ostvarivanja potpora, maksimalna visina osiguranih sredstva potpore po korisniku te obveza proračunskog planiranja sredstava namijenjenih provedbi Programa, a koja će se odobravati u vidu bespovratne financijske potpore iz Proračuna Grada.

Prema predloženom Programu Mjera 1. podrazumijeva održavanje postojeće stolarije, gdje bi Grad sufinancirao ukupne troškova sa 70%, ali ne više od 1.000 eura s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 30% snose sami prijavitelji. Mjera 2. podrazumijeva zamjenu postojeće stolarije gdje Grad planira sufinanciranje ukupnih troškova sa 50%, ali ne više od 2.500 eura s uključenim PDV-om po kućanstvu, dok ostatak troška od 50% snose sami prijavitelji.

Nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, Program će se uputiti na suglasnost Gradskom vijeću, a kako bi se u idućoj godini mogao objaviti Javni poziv stanovnicima povijesne jezgre da se prijave i ostvare pravo na bespovratna novčana sredstva potpore po predmetnim mjerama. Savjetovanje ostaje otvoreno do 23. studenog 2023. i moguće ga je vidjeti OVDJE.

Grad Dubrovnik