laus banner 2021 2

Petak, 02 Travanj 2021 15:37

GUP i Plan upravljanja povijesnom jezgrom obilježili tjedan

U proteklom tjednu Gradsko vijeće prije raspuštanja usvojilo je izmjene i dopune GUP-a kojim se ima za cilj onemogućiti daljnje narušavanje prostora do čega je dovela pretjerana izgradnja i apartmanizacija. Usvojen je i Prostorni plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”. Grad Dubrovnik i u 2021. nastavlja podupirati zapošljavanje pripravnika,. Uskoro započinju radovi na školi u povijesnoj jezgri, a proširena je mreža bežićnog Interneta.

USVOJENE NOVE ODREDBE GUP-a KOJE ŠTITE PROSTOR I SPRJEČAVAJU NJEGOVO DEVASTIRANJE

Usvajanjem izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Dubrovnika na 38. sjednici Gradskog vijeća te prethodnim stupanjem na snagu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja završen je postupak donošenja novog prostorno-planskog i urbanističkog okvira pokrenutog od strane ove gradske uprave, a kojim se uvodi prijeko potreban red u prostor i sprječava devastacija kakvu je omogućio štetni GUP iz 2014. godine.

Novodonesenim urbanističkim pravilima onemogućuje se daljnje narušavanje prostora i stvaranje nesagledivih šteta koje su pretjerana izgradnja i apartmanizacija imali na urbani prostor Grada, a time i na kvalitetu života njegovih građana.

Najvažnije izmjene tiču se povećanja udaljenosti između budućih građevina i smanjenja visina građevina. Kombinacija ovih odredbi bitno pridonosi boljem uklapanju nove gradnje u postojeći prostor. Niske i srednje visoke građevine grade se na minimalnoj udaljenosti od tri metra od susjedne međe, dok je ranije ta udaljenost mogla iznositi i jedan metar. Visoke građevine grade se na udaljenosti od najmanje 11 metara od susjedne međe.

Visina se smanjuje za sve tipove građevina (niska, srednja i visoka). Primjerice, srednje visoke građevine na ravnom terenu mogu se graditi do visine 11 metara (prije 13 m), dok je maksimalna visina na kosom terenu 13 metara (prije 15 m). Novim odredbama investitori moraju birati između etaže nadzemnog podruma ili etaže suterena, što također smanjuje visinu građevina za jednu etažu, čime se u konačnici opet štite okolne građevine i prostor i bitno pridonosi sigurnosti i kvaliteti života. Dopuštena visina građevina u poslovnom centru Gruža smanjena je s maksimalnih 35 na maksimalnih 22 metra.

Red se uvodi i u ogroman trend apartmanizacije u gradnji jer se investitore striktno ograničava na broj funkcionalnih jedinica koje mogu imati u građevinama dok se dosadašnjim odredbama ograničavao samo broj stanova pa su investitori pod poslovne prostore smještali nerazmjeran broj apartmana. Također je propisano kako najviše 30 posto BRP niske, srednje visoke i visoke stambeno-poslovne građevine može biti poslovne namjene.
Važne su i izmjene odredbi koje se tiču podrumskih etaža, posebno onih potpuno ukopanih, čime se štite okolne građevine te gradske prometnice. Povećan je i postotak obveznog hortikulturnog uređenja u pojedinim zonama. Uređuje se o pitanje rekonstrukcija kojima su do sada odredbe davale više mogućnosti nego kod nove gradnje što je često stvaralo nesklad u prostoru i odstupanja od urbanističkih standarda.

Istovremeno s usvajanjem novih odredbi GUP-a na prethodnoj sjednici Gradskog vijeća donesena je i odluka o početku izrade sveobuhvatnih izmjena i dopuna GUP-a i PPU-a, što je prvi korak u tom, značajnije dugotrajnijem postupku.

Novi prostorno-planski okvir omogućit će i realizaciju planiranih važnih gradskih projekata poput dječjeg vrtića u Komolcu, azila za životinje na Grabovici, stanova za liječnike u kompleksu Opće bolnice ili rekonstrukcije i uređenja prihvatilišta za rizične skupine na području Batahovine. Otvara se i mogućnost gradnje sustava manjih javnih garaža u svim dijelovima grada kao i uređenje i obalnog pojasa Rijeke dubrovačke.

USVOJEN PLAN UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENOM SPOMENIČKOM CJELINOM DUBROVNIKA

Na 38. sjednici Gradskog vijeća Grada Dubrovnika jednoglasno je usvojen Plan upravljanja svjetskim dobrom UNESCO-a “Starim gradom Dubrovnikom”, strateški dokument nulte kategorije koji dosad za područje Dubrovnika nije postojao.

Plan upravljanja izrađen je ciljem stvaranja pretpostavki za upravljanje zaštićenom spomeničkom cjelinom grada Dubrovnika kako bi se očuvala i unaprijedila svojstva izvanredne univerzalne vrijednosti pod zaštitom UNESCO-a uz istodobno očuvanje i razvijanje suvremenog života Grada na održivim postavkama. Poslužit će kao prijeko potrebna podloga za sve daljnje planove, odluke i strateške dokumente kojima će se uređivati život na području povijesne jezgre.

- Izglasavanjem ovog dokumenta Grad Dubrovnik postao je prvi grad u Republici Hrvatskoj koji ima plan upravljanja, konzervatorsku podlogu sa svim smjernicama koje će nam u konačnici dovesti ono što nam treba -a to je mjera i održivost na naš prostor. – rekao je gradonačelnik Mato Franković prilikom izglasavanja prijedloga odluke.

Izrada samog dokumenta je započela u srpnju 2019. godine, a temeljila se na opsežnom participativnom procesu, rezultat kojeg su definirani ciljevi i prioriteti. U procesu izrade sudjelovali su brojni dionici, a od iznimne važnosti je aktivna participacija građana i civilnog društva. Kontinuitet utjecaja lokalne zajednice nastavit će se kroz predstavništvo gradskih kotara u upravljačkom tijelu Plana, što će doprinijeti i njegovom kvalitetnijem provođenju.

- Zahvaljujući izrađivaču i neprocjenjivoj ulozi lokalne zajednice, nevladinih organizacija, udruga civilnih društava, predstavnika kotara i političkih organizacija smo došli do ovog dokumenta. Ovaj plan ne bi bio životan ni realan bez velikog broja sati koji su svi oni utrošili u izradu ovog plana, a tome i služe svjesni građani koji žele dobro svome gradu. Politika je napravila ono što je bilo ključno – nije se miješala. Plan će se mijenjati, osnaživati, prilagođavati kako razdoblja budu prolazila i to samo s jednim ciljem - očuvanje ovog prostora koji u sebi nosi bogato naslijeđe, a mi ga moramo sačuvati za sve buduće generacije. – poručio je gradonačelnik Franković.

Očuvanje „živog Grada“ u fokusu je strateških aktivnosti istaknutih u Planu, a naglasak je i na razvoju adekvatnih infrastrukturnih sustava i mreža, organizacija održivog prometnog sustava te podizanju kvalitete turističkih usluga. Ususret izglasavanju od strane predstavničkog tijela, održana je javna rasprava te je ishođena suglasnost nadležnog Ministarstva kulture i medija. Plan upravljanja izradio je s Arhitektonski fakultet u Zagrebu, dok je naručitelj Zavod za obnovu Dubrovnika.

USKORO RADOVI NA ŠKOLI U POVIJESNOJ JEZGRI

Nakon izrade projektne dokumentacije i pribavljenih svih potrebnih dozvola, Grad Dubrovnik raspisao je javnu nabavu za izvođenje radova rekonstrukcije i adaptacije zgrada Osnovne škole Marina Getaldića u povijesnoj jezgri i to na adresi Ilije Sarake 7 – prostor buduće škole i adresi Nikole Gučetića 1 – prostor sadašnje škole Centar.

U nekadašnjoj palači, koja je zapadnom stranom omeđena Ulicom Ilije Sarake, a s istočne Ulicom Pobijana smjestit će se tri razreda (od I. do III.) s po dva odjeljenja te potrebni i adekvatni prostori za učenike (odmor, blagovaonica), prostori za nastavno osoblje i servisni prostori školskog objekta. U zgradu OŠ Centar, koja je također predmet ovog projekta, smjestit će se pet razreda (od IV. do VIII.) s ukupno osam odjeljenja.

Projektom se predviđa preuređenje i obnova postojeće građevine, koji će se odvijati u skladu s konzervatorskim smjernicama, na način da će se unutrašnjost prilagoditi potrebama škole te povećati energetska učinkovitoat. U školi Centar obavit će se manje preinake kako bi se prostor prilagodio za učenike viših razreda, a dogovor donatora Caboga Stiftung i Grada Dubrovnika je da se u oba objekta nastavna i školska oprema podigne na najveću moguću razinu.

Osnovna škola Marina Getaldića trenutačno djeluje na dvije adrese, odnosno  viši razredi (od 5. do 8. razreda) smješteni su u zgradi Gimnazije čime im je onemogućeno dostizanje školskih standarda jednosmjenske nastave. Adaptacija i uređenje predmetne zgrade u ulici Ilije Sarake tako je od općeg društvenog interesa za Grad Dubrovnik, čime će se omogućiti uvođenje nastave u jednoj smjeni u OŠ Marina Getaldića, ali i ujedno i Gimnaziji Dubrovnik.

Podsjetimo, Dubrovačka biskupija je sklopila s Gradom Dubrovnikom Ugovor o davanju nekretnine na korištenje bez plaćanja naknade, kojim je Gradu Dubrovniku zgrada u ulici Ilije Sarake 7 ustupljena isključivo za potrebe organiziranja škole.

EUROPSKIM SREDSTVIMA PROŠIRENA MREŽA BEŽIČNOG INTERNETA U POVIJESNOJ JEZGRI

Postavljeno je devet novih pristupnih točaka za besplatnu bežičnu Internet mrežu na javnim prostorima unutar povijesne jezgre, čime je bežična mreža (FREE Dubrovnik) proširena na područje Jezuita, Ulice Svetog Dominika (od Luže do Trga oružja), u dijelu Ulice branitelja Dubrovnika i dijelu Ulice od Puča, područje muzeja Rupe i područje Porporele. Mreža je na raspolaganju svim građanima i posjetiteljima stare gradske jezgre.

Kroz skup inovativnih alata i metoda, S.Li.DES. će razviti pametni destinacijski ekosustav putem kojeg će se dinamički analizirati različiti aspekti kulturnih destinacija te pratiti obrasci kretanja posjetitelja. Prikupljene podatke objedinit će destinacijska kontrolna ploča putem koje će biti moguće pratiti kretanja svih postojećih parametara destinacije.

To će omogućiti jasnu procjenu konkurentnosti i održivosti kulturne destinacije te podržati razvoj mjera usmjerenih na diversifikaciju turističke ponude putem ulaganja u kulturnu baštinu i osmišljavanje prekogranične pametne strategije prenosive na razini EU.

Navedena oprema sufinancirana je sredstvima iz projekta Smart strategies for sustainable tourism in Lively cultural DEStinations koji se financira iz programa Interreg Italija-Hrvatska, a cilj mu je razviti prekograničnu pametnu metodologiju i strategiju za očuvanje i valorizaciju neistražene materijalne i nematerijalnih kulturne baštine te za promicanje održivog teritorijalnog razvoja, uz poseban fokus na „živu baštinu“, odnosno obrtničke aktivnosti i kreativne industrije.

Sadržaj Grada Dubrovnika

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020