Ponedjeljak, 06 Veljača 2023 12:07

Hrvatske ceste ne namjeravaju poboljšati preglednost raskrižja prema Nuncijati; s druge strane mosta sanira se usjek

Piše:
Po Hrvatskim cestama ovo je idelano izvedeno raskrižje Po Hrvatskim cestama ovo je idelano izvedeno raskrižje Foto: dpp/arhiva

Od prosinca na magistrali koja prolazi i mostom preko Rijeke dubrovačke Hrvatske ceste izvode radove na sanaciji nestabilnosti usjeka uz proširenje pokraj vidikovca. I dok će u sklopu tih radova koji bi, ako vremenski uvjeti budu povoljni, trebali trajati do početka ožujka, ugradnjom sidara i mreža spriječiti odronjavanje kamenja na cestu, pitali smo Hrvatske ceste namjeravaju li bager dovesti i na drugu stranu mosta, gdje je vozačima prilikom skretanja prema Nuncijati smanjenja vidljivost zbog loše izvedenog prilaza mostu.

No, iz odgovora proizlazi kako u Hrvatskim cestama ne misle da brdo na toj dionici treba malo „skresati”, iako se veliki dio građana koji često prilaze tom raskrižju s tim nikako ne bi složio. U Hrvatskim cestama kažu pak da je „predmetno raskrižje projektirano i izvedeno s najvećim standardom koji se primjenjuje prilikom građevinskog uređenja prometnih raskrižja u istoj razini te koje pruža neophodne uvjete za sigurnost i protočnost prometa.”

radovi most 060223Radovi na sanaciji usjeka pokraj vidikovca su u tijeku. Foto: dpp

„Hrvatske ceste su na širem području mosta dr. Franja Tuđmana, pa tako i križanju D8 i D420, u proteklom periodu izvršili modernizaciju sustava video nadzora i dinamičke signalizacije i u tom smislu dodatno podigli razinu sigurnosti prometa.” - navode također u odgovoru na upit.

Iz Hrvatskih cesta ističu kako je „predmetno raskrižje državnih cesta DC 8 i DC 420 izvedeno kao tzv. „Tip 3" u skladu sa standardom kojim se utvrđuju osnovni tehnički uvjeti za raskrižja u istoj razini prilikom projektiranja i građenja cesta”.

„Navedeni tip raskrižja”, navode iz HC-a „predstavlja potpuno građevinsko uređenje raskrižja koje se primjenjuje kao standard za ceste većeg značaja te koji pruža neophodne uvjete za sigurnost i protočnost, a izvedbom ovog tipa raskrižja primijenjen je princip racionalnog oblikovanja i dimenzioniranja pristupa raskrižju te uređenja konfliktne zone kojom su zadovoljeni uvjeti razvrstavanja prometnih tokova na način da su skretanja s glavne na sporednu cestu izvedena prometnim trakom za lijevo skretanje te klinastom izlaznom trakom s trokutastim otokom za desno skretanje, presijecanje prometnih tokova izvedeno je kanaliziranim vođenjem te pod približno pravim kutom čime je smanjena veličina konfliktne zone”.

„Ostvarenje navedenih uvjeta zahtijevalo je proširenje prometnih traka na pristupima raskrižju i primjenu prometnih otoka za usmjeravanje prometnih tokova te je u tom smislu, na sporednom pravcu u pristupu raskrižju izvedena prometna traka veće širine. Također, a s obzirom da se lokacija raskrižja nalazi u neposrednoj blizini usjeka i mosta što je bilo uzrokovano specifičnim uvjetima konfiguracije terena kao i položajem trase državne ceste DC 8 (horizontalne krivine), smanjenje preglednosti te nailazak na raskrižje iz smjera Nuncijate, pravovremeno je regulirano zabranom pretjecanja te smanjenjem brzine kretanja vozila, odnosno uspostavom ograničenja brzine od 40 km/h.” - naveli su iz Hrvatskih cesta.

Istaknuli su kako raskrižje prilazu mostu iz pravca Nuncijate „u proteklom razdoblju nije klasificirano kao opasno mjesto sukladno „Metodologiji za identifikaciju opasnih mjesta u cestovnoj prometnoj mreži" kojom se ista utvrđuju.”

Također su naveli kako „prema dobivenim podacima, prometne nesreće koje su se dogodile na istom za uzrok imaju nepoštivanje prednosti prolaska drugom vozilu”.