Četvrtak, 31 Siječanj 2019 14:23

Nova cijena komunalnog doprinosa u Župi dubrovačkoj

Nova cijena komunalnog doprinosa u Župi dubrovačkoj Foto: DPP

Vijećnici župskog Općinskog vijeća na jučerašnjoj sjednici prihvatili su prijedlog odluke o visini komunalnog doprinosa. Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa za metar kubni prostora u prvoj zoni tako će iznositi 120 kuna za objekte stambene namjene i 138 kuna za objekte poslovne namjene, kao i 90 kuna za garažne, pomoćne i prateće prostore. U drugoj zoni vrijednost je 90 kuna za stambene, 120 kuna za poslovne i 60 kuna za garažne, pomoćne i prateće prostore. U trećoj zoni 60 kuna bit će naknada za kubni metar objekta stambene namjene, 80 poslovne i 30 kuna za kubni metar garažnih, pomoćnih i pratećih prostora.

Komunalni doprinos inače plaćaju vlasnici zemljišta ili investitori za objekte koji se grade ili su ozakonjene građevine.

Vrijednost po kubnom metru određena je po zonama, a one su pak određene ovisno o uređenosti i opremljenosti komunalnom infrastrukturom i položaju te su u Župi dubrovačkoj tako tri zone.

U prvu zonu ulaze područja naselja Plat, Soline, Zavrelje, Mlini, Srebreno, Brašina, Kupari osim dijela naselja zapadno od Tarante iznad državne ceste D8, istočni dio Petrače osim dijela ulice Pod Petračom, ulice Put dragovoljaca Domovinskog rata, ulice Put Oklada i ulice Put dr Josipa Lučića i dio Čibače sjeveroistočno od rijeke Tarante.

U drugoj zoni su Kupari, dio naselja zapadno od Tarante iznad državne ceste D8, Čibača osim dijela sjeveroistočno od Tarante i zapadni dio Petrače dio ulice Pod Petračom, ulica Put dragovoljaca Domovinskog rata, ulica Put Oklada i Put dr Josipa Lučića, Mandaljena, dio naselja Buići i to zaseoci Zagrada, Radovina i Jozef, dio naselja Makoše i to južni dio ulice Vardari, Čelopeci, i dio naselja Gornji Brgat i to predio Dočine i kamenoloma Dubac.

U trećoj zoni su Donji Brgat, Gornji Brgat osim predjela Dočine i kamenoloma Dubac, Grbavac, Martinovići, Makoše osim južnog dijela ulice Vardari i Buići izuzev zaseoka Zagrada, Radovina i Jozef.
Inače, Općinski načelnik može osloboditi u potpunosti ili djelomično obveze plaćanja komunalnog doprinosa investitore koji grade građevine od posebnog interesa za Općinu Župa dubrovačka, kao što su građevine namijenjene: zdravstvenoj djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, tehničkoj kulturi, vatrogasnoj djelatnosti, športu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, vjerske objekte, objekte i uređaje komunalne infrastrukture za opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i elektroopskrbu (distribucija) kao i građevine koje služe za potrebe javnih ustanova i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Općine Župa dubrovačka.

D.M.

banner70dlji250 1

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019