Četvrtak, 07 Ožujak 2019 11:35

Frankovićevo izvješće o drugoj polovici 2018.

Gradonačelnik Mato Franković podnijet će Gradskom vijeću izvješće o njegovu radu od srpnja do prosinca 2018. godine. Izvješće gradonačelnika i ovaj put je iscrpno jer u njemu su pobrojani svi projekti na kojim je radio, kao i stanje tih projekata, od koji su neki završeni, a nekima tek slijedi realizacija.

Navodeći uvodno u svom izvješću kako je investicijski ciklus u Dubrovniku započeo usvajanjem proračuna za 2018. godinu, gradonačelnik ističe kako on uključuje gradnju i obnovu škola, vrtića, cestovne infrastrukture, stanove iz programa poticane stanogradnje, ali i pokazuje jasnu viziju širenja Grada prema Gornjim selima.

Franković apostrofira izgradnju stanova POS-a po Dubrovačkom modelu te navodi izgradnju 43 stana u Mokošici za što će se Grad kreditno zadužiti kod OTP banke u iznosu od 38 milijuna kuna. proveden je i postupka javne nabave za izradu glavnog projekta zgrada POS-a u Solitudu na koji je pristigla jedna žalba.

Provedena je i javna nabava te odabran izvođač radova za i gradnju ceste od Mosta do Pobrežja. Do lipnja bi, prema računici gradonačelnika, trebao biti okončan postupak izvlaštenja nakon čega će izvođač radova biti uveden u posao.

Do kraja ožujka izabrat će se izvođač radova te potpisati ugovor o sanaciji odlagališta otpada Grabovica.

Gradonačelnik također navodi kako je u tijeku ishođenje građevinske dozvole za II. fazu rekonstrukcije i proširenja Lapadske obale kojom je predviđena dvosmjerna prometnica s uzdužnim i kosim parkingom na određenim dijelovima dionice.

Radio je gradonačelnik i na rješavanja pitanja smještaja osoba starije životne dobi u domove umirovljenika pa se, prema njegovu izvješću već u listopadu očekuje početak radova na domu umirovljenika u Gružu. Nakon provedene javne nabave za projektanta doma umirovljenika ispod bolnice odabran je Arhitektonski fakultet iz Zagreba.

Pokrenut je postupak otkupa zemljišta od Vrtlara za potrebe izgradnje novog vrtića u Solitudu.

Do kraja ožujka trebala bi biti raspisana javna nabava za radove na uređenju Šetnice Nika i Meda Pucića. Radovi će započeti u listopadu, odnosno po završetku turističke sezone

Ishodovana je lokacijska dozvola za groblje Dubac na osnovu koje će se krenuti s ishodovanjem građevinske dozvole za pojedine faze izgradnje groblja. Izrađuje se dokumentacija za cestu, parking i trafostanicu.

Gradonačelnik navodi i brojne projekte kandidirane na EU fondove poput Aglomeracije Dubrovnik u sklopu kojeg će se graditi pročistač otpadnih voda u Petki te novi dijelovi vodovodne mreže i odvodnje, rekonstrukcija postojeće kao i sekundarne vodoopskrbne mreže.

U međuvremenu su otvorene ponude za nabavku 11 autobusa za Libertas. U tijeku je procjena ponuda. Projekt je vrijedan 22,8 milijuna kuna, od čega se računa na 18 milijuna kuna bespovratnih sredstava dok je gradski ulog u ovaj projekt 4,8 milijuna kuna.

Navodeći kako je u tijeku izgradnja Studentskog doma, gradonačelnik u svom izvješću o radu ističe kako će kompleks imati 254 smještajne jedinice i moći će primiti 503 studenta, od kojih 290 studenata nepovoljnog socijalnog stanja te 5 studenata s invaliditetom.

Ulaže se vatrogastvo pa je u tijeku gradnja novog vatrogasnog broda za potrebe Vatrogasne zajednice Grada Dubrovnika. Gradonačelnik navodi kako je to povijesna investicija Grada Dubrovnika u bolju opremljenost interventnih službi. Riječ je o polivalentnom plovilo ukupne dužine 13,5 metara s dva motora, 550 konjskih snaga, koji je namijenjen za intervencije na moru za što je Grad osigurao i dodatna sredstva za ustrojavanje pomorske službe.

Uoči prezentacije projekta Participativno budžetiranje, koja će se održati na sjednici Gradskog vijeća u utorak, gradonačelnik navodi kako je to demokratski alat putem kojeg se odluke o raspodjeli dijela javnih sredstava donose u izravnoj suradnji s građanima. Ističe kako je njegova provedba za Grad Dubrovnik predviđena na razini gradskih kotareva na način da građani, pripadnici određenog gradskog kotara, uz asistenciju facilitatora, na radionicama osmišljavaju projekte koje potom, temeljem broja glasova predlažu gradskoj upravi za financiranje.

Nije se gradonačelnik u svom izvješću zaboravio osvrnuti na projekt Poštujmo Grad. Iako je riječ o projektu često kritiziranom od dijela oporbe, gradonačelnik navodi kako je taj projekt dobio punu potporu premijera i Vlade, a u tijeku je dogovor suradnje s CLIA-om i Globalnim vijećem za održivi turizam da Grad Dubrovnik postane globalni pilot projekt održivog turizma.

U sklopu projekta Poštujmo Grad, navodi gradonačelnik, u pripremi je i inteligentni softverski sustav za upravljanje destinacijom, a pokrenuta je i priprema infrastrukturnih projekata u sektoru održivog prometa i mobilnosti koji uključuju Strateški razvojni projekt Gruž - Lapad koji bi postao novi urbani, posjetiteljski, dispečerski, ali i intermodalni prometni centar, a s ciljem disperzije i boljeg upravljanje posjećivanjem, te razvoja novih atrakcija koji osim nove rive i novih atrakcija u Gružu uključuju i poticanje razvoja sadržaja u širem području grada poput Centra Ruđera Boškovića u Rijeci Dubrovačkoj.

Gradonačelnik podsjeća kako je usvojena Strategija razvoja sporta i sportske infrastrukture do 2028. godine, a u sklopu koje bi u 2019. trebalo započeti investicije u hangaru Orsan, nogometno igralištu u Gospinu polju, rekonstrukcija zgrade bivšeg hotela Stadion, izgradnji Judo dvorane Mokošica, zatvorene dvorane za tenis u Lapadu te izgradnji hangara Veslačkog Kluba Neptun.

N.Metković

banner70dlji250 1

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019