zajednickadandrzavnosti2 2019

Petak, 22 Ožujak 2019 12:54

Konačno! Mokošica dobiva još jedan ulaz/izlaz

Konačno! Mokošica dobiva još jedan ulaz/izlaz Foto: Grad Dubrovnik

Uz jedan službeni i jedan "divlji", Novo naselje Mokošica konačno će dobiti još jedan izlaz iz naselja, odnosno spoj s nekadašnjom magistralom.

Grad Dubrovnik putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljenje projektima ishodio je lokacijsku dozvolu za izgradnju gradske spojne ceste od OŠ Mokošica do magistrale, odnosno bivše županijske ceste Ž6254, na području Tamarića u Mokošici. Glavna cesta profila E1 planira se kao dvosmjerna s obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar prometnice.

Projekt će obuhvatiti dijelom i rekonstrukciju bivše županijske ceste. Zbog važnosti koridora i velikog prometnog toka na ovoj prometnici, u sklopu zahvata projekta formirat će se odvojeni trakovi za lijeve i desne skretače u zoni križanja sa spojnom cestom te izgraditi nogostupi uz sjeverni rub kolnika.

Ukupna duljina zahvata iznosi cca 895 metara, od čega 275 metra otpada na križanje sa nerazvrstanom cestom Lozica - Mokošica - Komolac - Sustjepan, tj. magisrtralom, a 620 metara na novu spojnu prometnicu. Sljedeća faza je izrada glavnog projekta. Za cestu Tamarić u Proračunu za 2019. osigurana su sredstva za izradu cjelokupne projektne dokumentacije, a ishođenje građevinske dozvole očekuje se krajem godine.

Izgradnjom spojne ceste ostvarit će se potpunija funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice, rasterećenje postojećeg križanja s bivšom županijskom cestom te adekvatno prometno povezivanje novoplaniranog urbanog prostora u zoni obuhvata DPU-a Tamarić. Budući da cestovna komunikacija do škole Ulicom Bartola Kašića predstavlja jedan od ključnih prometnih problema Nove Mokošice, realizacijom ovog projekta osigurat će se i uredno prometovanje do škole i riješiti dugogodišnji problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica.

DPP

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019