zajednickadandrzavnosti2 2019

Petak, 29 Ožujak 2019 11:57

Kako odabrati štap za ribolov na moru... (1)

Piše:

Sve više sportsko - rekreativnih udičara koriste suvremenu opremu - štap i rolu. Onima koji to tek namjeravaju učiniti savjetujemo kako pravilno odabrati važniji dio tog dvojca - štap.

Prije odabira, nužno je točno znati kojom će tehnikom, na kojem terenu i koliko velike ribe loviti, odnosno koji konkretni štap želi. Ako baš takvog ne nađe, ne treba kupovati drugi, koji mu se zbog nečega sviđa. Takvom kupovinom ubrzo će imati nekoliko štapova, ali ne i onaj potrebni. Pravilo da od viška glava ne boli, u ovom slučaju nije primjenljivo. Ribolovac, također mora točno znati koliko će često odlaziti u ribolov. Naime, nema svrhe kupovati skupi štap ako će se upotrebljavati tek povremeno ili vrlo rijetko.

Dobar štap mora djelovati kao produžetak ruke ribolovca. A hoće li takav biti ovisi o njegovim brojnim osobina. Na svaku od njih treba obratiti pozornost pri odabiru štapa. A prvo što se kod tih pomagala primijeti jest njihova dužina. Kao i o svemu u svezi s ribolovom, mišljenja o dužini štapova su različita. Međutim, neosporno je da su za udičarenje iz plovila, zbog nedostatka prostora pogodniji kraći, dok se s obale može loviti i dužim štapovima.

Spretnost kratkog štapa, kako za rukovanje, tako i pri kretanju, presudna je za njegovu primjenu u ribolovu iz plovila. Zato se iz brodica kakva prevladavaju u nas najlakše lovi štapom dužine do 1,5 do 2,5, najviše 3,0 m. Samo s velikih i plovila bez nadgrađa može se bez problema rabiti duži štap. U tom slučaju za ribolov bulentinom na dnu najprikladniji je štap dužine do oko 3,6 m, ali se može koristiti petometarski. Kada se, pak, lovi odbacivanjem mamca, najbolje je koristiti štapove dužine 3,0 do 3,3 m.

Kad je u pitanju ribolov s obale, izbor štapa ovisi i njenoj konfiguraciji te o tehnici udičarenja. Zbog izrazite raznolikosti obale i velikog broja načina udičarenja, na našoj se obali mogu koristiti štapovi dužine 2,7 do čak 13 m! Ipak, najčešće se rabe oni dugi 3,5 do 4,0 metra. Međutim, za udičarenje s neuređene obale pune škrapa i raslinja, kakva je uglavnom kod nas, toliko dug štap je neprikladan, posebice za lov ometcem, pa je bolje rabiti kraći, čak i onaj od samo 2,5 m.

Za razliku od kratkih, dugi štapovi preuzimaju veliki teret udara ribe i amortiziraju ga. Osim toga, navođenje ulova i elastično kontriranje tijekom borbe s ribom lakše i bolje se izvodi dužim štapovima. Zato, svuda gdje je to moguće, iskusni udičari s obale love štapovima dužine 4,0 do 5,0 metara, pa i više.

S takvim štapovima ribolovci mogu ostati izvan vidokruga riba prigodom lova opreznih ukjata i cipola uz obalu. Još duži štapovi, do deset ili koji metar više, čak i kad na njima nema role pa zato ni provodnika strune, pružaju mogućnost pokrivanja velike zone ribolova. Primjerice pri pretraživanju škrapa u potrazi za sarkom. Ti, tzv. direktaši su nezamjenjivi i kad je bez zabacivanja potrebno položiti mamac na željeno mjesto preko stijena koje vire iz mora. Pravo su rješenje i za obalni ribolov plovkom sitnih i srednjih riba poput modraka, gera i bukava „na pola dna“, sopa pri dnu, cipola u svim slojevima, smuduta…

Za ribolov s obale dalekim („bech ledgering“) i vrlo dalekim („surf casting“) odbacivanjem mamca najčešće se koriste štapovi dužine 3,9 do 4,5 m, ali i oni duži od 5,0. Odbacivanju i privlačenju varalice s obale, tzv. spinanju najprikladniji su štapovima dužine 2,4 do 3,3 m, iako se mogu koristiti i upola kraći, ali i malo duži.

O dužini štapa kojim će loviti treba odlučiti onaj koji će ga koristiti, ali tek nakon što uzme u obzir i sve druge osobina štapa te uvjeta u kojima će loviti. Pri odabiru dužine štapa, dobro je imati na umu i to tko će njime loviti. Naime, ženama i, osobito, djeci, preporučuju se kraći, jer takvi štapovi manje opterećuju zglobove ruku, a to je u ribolovu veoma važno.

(Nastavak sljedeći petak)

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019