Petak, 05 Travanj 2019 12:26

Kako odabrati štap za ribolov na moru (2)

Piše:

Bez obzira na namjenu jedna od bitnih, možda i najvažnija osobina o kojoj treba voditi računa pri odabiru štapa jest njegova akcija. Radi se o sposobnosti savijanja određenog dijela štapa pod opterećenjem. Ta osobina direktno utječe na daljinu odbačaja mamca i brzinu kontriranja.

Na crtežu je prikazano kako se savijaju štapovi različitih akcija pri istoj težini bacanja.
akcijaribolovnihstapova504Štap akcije vrhom (a) karakterizira sposobnost vrha da se brzo po odbacivanju vrati u početni položaj i umiri. Takav je štap odličan za snažno kontriranje te za „katapultiranje“ kompaktnih i žilavih mamaca. Brzi štap ne ublažuje potez ribolovčeve ruke. Dovoljan je čak i pokret samo u zglobu šake pa da se udica snažno zabije u plijen ili mamac poleti. Međutim, takvim štapom se ne može osobito daleko odbacivati teži teret, dok lakše „lansiraju“ odlično i vrlo precizno. Zbog svega toga, varaličarski štapovi malih težina bacanja su isključivo brze akcije.

Zbog relativno tankog vrha, brz štap pruža mogućnost uživanja pri vađenju ribe umjerene težine, ali je i dovoljno snažan da se odupre i kapitalcu. Međutim, problem nastaje kada veća riba krene pod plovilo i kad je treba prihvatiti. Tada se nikako ne smije dozvoliti veliko savijanje vrha štapa. Osim toga, pri izvlačenju plijena se ne smije nikako dozvoliti da se struna olabavi, jer njeno iole jače zatezanja poslije toga lako lomi štap. Također treba imati na umu da se ovakvim štapom može izvući i nedovoljno izmoreni plijen, koji ima snage i za još koji trzaj.

Štap je prvi na koga se posredstvom strune prenosi udar i teret ribe. U takvoj situaciji kod brzog štapa najveći dio udara amortizira vrh, što može uzrokovati njegovo, ali i pucanje strune pribora. Kako bi se to izbjeglo nužna je uvježbana i osjetljiva ruka ribolovca. Problem se u lovu ometcem i bulentinom može znatno ublažiti upotrebom specijalnih vrašnjaka (vršnih dijelova štapa) brze akcije i iznimne osjetljivosti, a koji se prave od plastike ojačane ili ne staklenim vlaknima.

Zbog svega navedenog, „brzi“ štapovi se uglavnom rabe na natjecanjima, gdje treba brzo loviti, a opterećenje vrha je minimalno jer je plijen uglavnom sitan. Također, i štapovi za lov pendulom te puštanjem mamca u struju mora („drifting“) moraju imati akcije vrhom zbog potrebe brzog kontriranja s velikom dužinom strune u moru.

Nasuprot štapu vršne akcije, kao druga krajnjost jest spori štap (d) čiji se vrh „lijeno“ i bez trzaja vraća u početni položaj. Takav štap nazivaju i parabolikom jer se savija cijelom ili skorocijelom dužinom i tad poprima oblik parabole. Raspon njegove uporabe izuzetno je velik. Savršen je za daleka i odbacivanja živih i mekanih mamaca jer to radi bez trzanja, postupnim ubrzavanjem.

I kontra takvim štapom je „nježna“ pa je idealan za lov cipola i drugih riba s nježnim usnama. Kako „radi“ cijelom dužinom, lakšim parabolikom se može sigurno suprotstaviti i razgoropađenom kapitalcu, a teškim se može loviti dalekim odbacivanjem („surf casting“), čak i preko 200 m s olovnicom od 300 grama. Osim toga, parabolikom se najlakše i najbrže zamora lovina. Mana, ne osobito velika, mu je što je idealan samo za ribolov na čistom dnu, jer se oslobađanje za dno zakačenog pribora umjesto njegovim trzanjem mora obavljati potezanjem strune rukama.

Štapovi opisanih, posve suprotnih osobina ne mogu udovoljiti svim zahtjevima u ribolovu pa su neophodna kompromisna rješenja. Zato se proizvode štapovi akcije gornjom (b) i gornje dvije trećine (c).

Prvi je modifikacija akcije vrhom, s većim mogućnostima zabacivanja i odličnom kontrom. Na moru se rabe se za ribolov ometcem s obale zubaca, ovrate, kantora, pica i drugih sličnih riba. Štapovi akcije gornje dvije trećine su u stvari ubrzani parabolici. Odlični su za lov na dnu te riba sklonim povremenom bježanju tijekom izvlačenja. Sporo prenose kontru i nisu pogodni za lov na terenima s podvodnim preprekama. S njima se riba teže kači, ali lakše izvlači nego s brzim štapovima. Također, s njima se plijen može privući uspravljanjem štapa, što je s brzim nemoguće. To je od velikog značaja kad ribolovac sam mora prihvatiti krupnu lovinu.

Na tržištu ima i štapovi s „progresivnom“ akcijom, odnosno kombinacijom svih spomenutih. Takav se štap pri manjem opterećenju savija vrhom, dok mu s povećanjem opterećenja akcija progresivno pada sve do parabolične. Na žalost, njihova je cijena vrlo visoka, a imaju još nekoliko sitnijih mana u odnosu na druge štapove.

Akciju štapa proizvođači obilježavaju na razne načine. Kod neki brzi štapovi imaju oznaku „Zoom“, a spori „Parazoom“. Neki arapskim brojevima 5.0-4,5 označavaju brze, s 4,0-3,5 one koji se savijaju gornjom, a s 3.0-2,5 štapove koji rade s dvije gornje trećine dok s 2,0-1,5 obilježavaju spore štapove. Mnogi za oznake rabe slova- A,B,C i D. Najbrže obilježavaju s A, a najsporije s D. Ima tvrtki koje štapove s tvrdim vrhom obilježava slovom H, one sa srednje tvrdim s MH, sa srednjim slovom M, srednje mekanim sa LM te sa mekanim vrhom slovom L. Štapove koji se savijaju vrhom neki označavaju kao „Tip Action“, one koji se savijaju gornjom polovinom kao „Medium Action“, a oni koji se savijaju cijelom dužinom kao „Parabolic Action“.

Podaci o akciji, uz druge važne podatke, ispisani su na svakom štapu, pa pri kupovini valja obratiti pozornost nato. Još bolje je isprobati štap. Treba nekoliko puta zamahnuti njime kako bi se vidjelo kojim će se dijelom savija i kojom brzinom nakon zamaha umiriti. Oni koji se savijaju gornjom trećinom, a čiji se vrh sporo umiri, najlošiji su pa ih ne treba kupovati. Njima se ne može postići ni pravilno odbacivanje mamca ili varalice, ali ni dobra kontra.

banner taksiispiti

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019