Petak, 03 Svi 2019 11:46

Najvažnije što treba znati o bulentinu (2)

Piše:

Završnjaci bulentina su više ili manje direktno izloženi pogledu riba te utjecaju kurenta. Zato oni moraju biti od što manje primjetne i tanje, ali dovoljno jake strune. Ti suprotstavljeni zahtjevi na zadovoljavajući se način mogu ispuniti primjenom najkvalitetnijih dijelova, ali i najprikladnijom konstrukcijom. Tako se rade završnjaci s jednom, dvije ili tri udice, odnosno priveza, s olovnicom na kraju ili poviše njega…

Završnjaci s jednim privezom se u lovu bulentinom najmanje rabe. Istovjetni su onima s ometca. Primjena im je ograničena na lov manje skupine riba te na ribanje nad olupinama i svim dnima gdje je mogućnost zapinjanja pribora velika. Također, koristi se za lov opreznih riba poput ovrate, jer pruža najmanje otpor pri uzimanju mamca. Za lov gruja ovakav završnjak se rabi jer ga ta zmijolika riba najmanje uništava uvijanjem i uplitanjem. Arbun se takvim završnjakom najbolje lovi kad se mamči živa kozica jer ona tada ima najmanje sputane, skoro prirodne pokrete. Sarak se lovi tim jer obitava na kamenitom dnu punom rupa, gdje pribor lako zapinje.

Osobina je ovakvih završnjaka vrlo dugi privez, izravno vezan na osnovnu strunu. On mamcima omogućava prirodne pokrete, posebice u kurentu, ali i drži dosta daleko od ostalih elemenata dijelova završnjaka pa ti dijelovi mogu biti i robusniji, a da ipak ne izazovu sumnju riba. Druga je važna osobina završnjaka s jednim privezom pokretna olovnica koja se težinom ne odupire ribi u trenutku uzimanja mamca. Optimalna konstrukcija završnjaka s jednom udicom, namijenjena lovu sarka i fratra, prikazana je detaljom A na crtežu, istovjetna je onom je za lov tih riba ometcem. Ima kliznu olovnicu na predvezu, stoper koji sprječava njen udar u vrtilicu koja nosi privez. Kad se uglavnom lovi arbun, bolje je takav završnjak napraviti od malo tanje strune, s olovnicom od 20-tak grama i privezom dužine do čak 80 cm.
zavrbul0305 1Najčešće se upotrebljavaju završnajci s dva priveza, i to na čistim te ribama bogatim terenima. Kako se međusobno ne bi zaplitali, privezi na njima moraju biti kraći, a predvez duži. No, kako dužinu predveza ograničava dužina štapa, odnosno kako predvez mora biti kraći od štapa koji ga nosi, mogućnost je produžavanja predveza ograničena. Privezi se postavljaju jedan iznad drugog, a olovnica između i ispod njih. S olovnicom između ili odmah ispod donjeg priveza, prave se završnjaci namijenjeni lovu na samom dnu te neposredno iznad njega. Po dnu polegnuti privez uspješniji je od lebdećeg u lovu na oprezne ribe. Detalj B na crtežu prikazuje takav završnjak, nastao dodavanjem drugog priveza završnjaku s jednom udicom. Odlično je rješenje za lov fratra, pica, sarka, špara i sličnih riba na tvrdim, ali ravnim terenima.

Na crtežu prikazan je završnjak s dva priveza i fiksnom olovnicom na kraju predveza namijenjen lovu ovrate, ali i krupnog fratra, sarka, arbuna.
zavrbul0305 2Takav, a i svaki drugi završnjak s olovnicom na kraju, naziva se očenaš ili paternoster. Njegov nastanak se povezuje sa svetim Petrom i molitvama koje je upućivao Bogu za što bolji ulov. Što više, smatra se da je sveti Petar udičario baš tako kompletiranim završnjakom! Bilo to točno ili ne, činjenica je da se očenaš već stoljećima koristi na Mediteranu te da se proširio diljem svijeta.

Klasični očenaš s tri priveza rabi se u lovu na naivne sitne ribe na bogatim terenima. Privezi na njemu trebaju biti kratki kako bi mogli prenositi slabašne signale uzimanja mamca. Dužina priveza je najčešće 10 - 20 cm, a samo za lov krupnih riba 30 - 60 cm.
zavrbul0305 3Tri priveza postavljaju se skoro uvijek daleko poviše olovnice, kako bi i najniža udica lebdjela iznad dna, kako je prikazano crtežom, koji prikazuje završnjak namijenjen lovu kanjca, pijerke, špara i drugih sitnih riba. Samo u lovu na muljevitom dnu te na krupne ribe, koristi se završnjak čija donja udica leži na dnu, prikazan crtežom ispod:
zavrbul0305 4Osnovni nedostatak očenaš završnjaka jest fiksni, često i vrlo težak uteg zbog čega riba osjeti njegov otpor čim uzme mamac, osobito ako je privez kratak. Opreznije će ribe u takvim situacijama shvatiti prevaru i ispustiti mamac. S druge strane, teški uteg ima prednost što često sam daje kontru.

I dok se u priobalnom, laganom, čak ponekad i srednje teškom ribanju koristiti može pribor namotan na motovilo, teški ribolov je skoro nemoguć bez suvremene opreme, štapa i role.

banner taksiispiti

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019