Ponedjeljak, 06 Svibanj 2019 14:36

Rezultati izbora za Vijeća nacionalnih manjina za Županiju dubrovačko – neretvansku i Grad Dubrovnik

Piše:

Izbori za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina održani su u nedjelju, a odaziv birača i više je nego poražavajući. Kad je u pitanju izlaznost birača, pravo glasa najviše su iskoristili pripadnici bošnjačke nacionalne manjine. Iako najbrojniji, pripadnici srpske nacionalne manjine gotovo da i nisu iskoristili svoje biračko pravo.

Članovi Vijeća i predstavnici nekih manjina nisu ni izabrani jer njihovi birači nisu imali za koga glasati jer su izostale njihove kandidacijske liste.

REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA ŽUPANIJE DUBROVAČKO - NERETVANSKE

Od 724 upisna birača bošnjačke nacionalne manjine na razini Dubrovačko - neretvanske županije izborima za članove Vijeća bošnjačke nacionalne manjine odazvalo se tek njih 210 ili 29,01 posto birača. Važećih listića bilo je 204, a nevažećih šest.

U Županijsko Vijeće bošnjačke nacionalne manjine ušlo je 25 kandidata. Najviše glasova, 137, dobio je Esad Čustović. Hana Čerimagić Sarić i Orhan Zubčević dobili su po 111 glasova. Haris Bilalović 106, a Aida Sarić i Zijad škaljić po 104 glasa. Jasmin Ahmić, Ibrahim Bašić, Anis Zulović i Fehim Vukotić dobili su po 97 glasova birača. Almir Suljević, Suad Škaljić po 95, Žeraldina Krvavac i Alem Kusturica po 94 glasa. Dino Čatović, Amir Pelko i Hamid Pervan po 93, Rasim Sarić, Samira Suljević i Murat Škaljić po 92, Elvedin Mehić 89, Hamdija Habul i Fehim Podrug 88, Salahudin Suljević 86 i Mirsad Đulančić osvojenih 85 glasova birača bošnjačke nacionalne manjine.

Iako najbrojniji, pripadnici srpske nacionalne manjine, glasanju za članove vijeća gotovo da se uopće nisu odazvali. Naime, od 2 111 upisanih birača u Dubrovačko – neretvanskoj županiji izborima se odazvalo svega njih 57. Svi su oni glasali ispravno jer su svi njihovi glasački listići bili važeći.

U Vijeće srpske nacionalne manjine u Županiji izabrani su Milorad Vukanović sa 45 glasova birača, Dušanka Rodin 39, Danijela Vuković 38, Mara Knežić, Mirko Popovac i Jelena Vukanović dobili su po 34 glasa. Ksenij Arnaut, Boško Kadijević i Petar Kadijević po 33, Slobodan Đurić 32, Pero Bojbaša, Branka Kolundžija, Momčilo Papić, Vojo Stojanović, Dubravka Škero i Dragica Vukanović dobili su po 31 glas. Petar Vratonjić i Spasidrag Vuković po 30, a Pero Ilić, Nikola Misita i Vesna Šćepanović po 29 glasova dok su Eva Kostić i Andjela Pejović i Sara Pejović dobile po 28, Dragoljub Stanojević 27 glasova birača srpske nacionalne manjine.

Poražavajuća je bila i izlaznost birača crnogorske nacionalne manjine koji nemaju vijeće s obzirom na postotak u ukupnom broju stanovnika, pa su birali svog predstavnika. Naime, od 255 upisanih birača, izborima se odazvalo svega njih četvero, od čega su tri listića bila važeća i jedan nevažeći.

Ta tri birača pripadnika crnogorske nacionalne manjine za svog su predstavnika izabrali Ratka Jovovića, a za njegova zamjenika Nebojšu Jovićevića.

Albanci i Slovenci nisu predali kandidacijske liste za članove Vijeća nacionalnih manjina u Županiji.

REZULTATI IZBORA ZA VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA GRADA DUBROVNIKA

Od 586 upisanih birača bošnjačke nacionalne manjine, u Gradu Dubrovniku je na izbore izašlo njih 177 ili 30,20 posto od čega je bilo 168 važećih i devet nevažećih listića.

U Vijeće bošnjačke nacionalne manjine Grada Dubrovnika ušlo je 15 članova i to s najviše osvojenih glasova Esad Čustović 123, Haris Bilalović dobio je 100 glasova, Zijad Škaljić 98, Aida Sarić 97, Denis Sarić 95. Almir Hebibović dobio je 93 glasa. Samira Suljević 90, Rasim Sarić i Anis Zulović osvojili su po 89 glasova, Jasmin Ahmić i Hadže Hajdarović po 88, Žeraldina Krvavac 84, Hamdija Habul i Fehim Vukotić dobili su po 83 glasa dok je Murat Škaljić dobio 76 glasova birača bošnjačke nacionalne manjine.

Za članove Vijeća srpske nacionalne manjine glasalo je samo 36 birača od 1 155 upisanih ili 3,12 posto. Svi su listići bili važeći, a u Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Dubrovnika izabrani su:
Milorad Vukanović s 30 glasova, Dušanka Rodin s 24, Slobodan Đurić s 20 te Nikola Misita, Petar Bratonjić i Jelena Vukanović s 19 glasova. Branka Kolundžija dobila je 18 glasova, kao i Momčilo Papić, Vojo Stojanović i Dubravka Škero. Vesna Šćepanović, Dragica Vukanović i Danijela Vuković imale su po 17 glasova, a Eva Kostić 16 te Dragoljub Stanojević 14 glasova.

Od 167 birača crnogorske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku glasalo ih je svega četiri od čega je jedan listić bio nevažeći. Za predstavnika crnogorske nacionalne manjine u Gradu Dubrovniku izabran je Nebojša Jovićević, a za njegova zamjenika Ratko Jovović.

Predstavnici albanske nacionalne manjine nisu ni predali listu.

banner70dlji250 1

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019