Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 03 Srpanj 2019 10:05

More svugdje odgovarajuće za kupanje; nešto lošije kvalitete u Šulića i na Dančama

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na plažama Dubrovačko - neretvanske županije, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije obavio je treće redovno ispitivanje mora na 118 plaža u periodu od 17. do 26. lipnja. More na 117 plaža odgovaralo je uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje. Tijekom trećeg ispitivanja, 26. lipnja utvrđeno je kratkotrajno onečišćenje mora na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj.

Na plaži Srebreno u Župi dubrovačkoj uzorkovani su dodatni uzorci mora za kupanje 27. i 28.6. Rezultati ispitivanja udovoljavaju uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje, što upućuje na prestanak kratkotrajnog onečišćenja. Uzorkovanje mora će se ponoviti u roku od sedam dana od onečišćenja radi provjere prestanka kratkotrajnog onečišćenja.

Od ostalih 117 plaža, more na 111 plaža ocijenjeno je kao more izvrsne kakvoće. More na plaži Hotela Libertas Rixos u Dubrovniku, VK Cavtat, Mlini u Župi dubrovačkoj i Uvala Luka u Trpnju je bilo dobre kakvoće, dok je more na plažama Šulić i Danče u Dubrovniku ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

Po dojavama o onečišćenju mora na plažama Lokrum, Bijele stijene, Danče, Lozica i Hotel Rixos Libertas u Dubrovnik , provedeno je dodatno uzorkovanje mora za kupanje u periodu od 17. do 22. lipnja 2019. Uzorci mora na svim plažama bili su izvrsne kakvoće.

DPP