Ispiši ovu stranicu
Petak, 26 Srpanj 2019 14:21

Ljetni ribolov s kraja, kad obale utihnu...

Piše:

Sada, kada temperature zraka i mora dosežu najviše godišnje vrijednosti, danju nije nimalo ugodno udičariti, a i nerealno je očekivati dobre ulove, posebice uz obalu. U bijegu pred turistima, visokim temperaturama i jakom svjetlu, ribe se spuštaju u nešto dublje, koliko - toliko mirnije, hladnije i tamnije more. No, i tamo većina njih smanjuje aktivnost, posebice takozvane mirne ribe. Intenzivnije se hraniti i prilaziti obali počet će u vrijeme zalaska sunca. Ako je noć s mjesečinom, tijekom nje će postići vrhunac aktivnosti, dok se u vrijeme bez mjesečine najintenzivnije hrane u svitanje. Takav dnevni ritam imaju manje ili više sve priobalne ribe, pa je zato u ovo doba godine uz obalu, posebice s nje, najbolje udičariti tijekom noći.

Brojne će ribe prići obali kad ona u sumrak utihne. Većina njih će se moći loviti samo po mjesečini. Najbolje tijekom prve četvrtine. Također, većina njih „svaštarskim“ priborom, „preko prsta“ i, još uspješnije, štapom i rolom. Najbolje je rabiti bolonjez dužine 4 do 5, čak i svih 7 m, brze akcije i osjetljivog vrha. Rola na njemu treba biti lagana, bilo koje brzine, ali sposobna izvući plijen težak 3 do 4 kg. Na kalem joj je dovoljno namotati stotinjak metara najlona promjera 0,12 do 0,18 mm. Kad ribe dobro rade, bolje je koristiti deblji, a tanji kad su ribe oprezne, jer on bolje „javlja“ i najmanji doticaj mamca.

Tako tanka struna lako se mrsi i još lake puca kad potegne krupna riba ili struna struže po kamenju, što se često događa u ovakvom ribolovu. To se donekle može spriječiti upotrebom plovka, najbolje svijetlećeg. Težinu i nosivost mu ovise o stanju mora i daljini na koju treba bacati mamce. Za lov po mirnom moru dostatan je plovak težine 3 do 4, dok je onaj od 8 do 10 g potreban kad je more u pokretu ili kad naleti vjetra ometaju bacanje, odnosno kad je neophodno vrlo precizno ili daleko odbaciti mamac. Umjesto svijetlećeg plovka, kao dojavljivač se može koristiti i svijetleća ampula, „starlight“ postavljena na vrh štapa.

Čak i kad se lovi u posve mirnom moru, završnjak pribora mora biti opterećen kako bi se izbjeglo njegovo zaplitanje s osnovnom strunom pri odbacivanju. Najbolje ga je opteretiti s nekoliko olovnica, među ostalim i da bi pribor okomito stajao u morskoj struji, čime se omogućava najbrže dojavljivanje uzimanja mamca. Ovisno o tome koja se riba pretežito lovi, donja olovnica treba biti na različitim razmacima od udice. Kad se lovi cipol u osvijetljenoj lučici ili bukva izvan nje, olovnica može biti tek 50, za sarka 50 do 70 cm, smuduta barem jedan, a ukjatu metar i pol poviše udice. Olovnice, teške tek toliko koliko je potrebno, najviše do 5 grama, raspoređuju se na završnjak, koji čini samo predvez dug 2 - 2,5 m, a kad se čeka smudut i 4,5 m. Na predvez je najbolje direktno postaviti udicu.

U slučaju kad se uglavnom love neoprezne bukve, mogu se montirati i dva priveza (pjoka, primule) dugačka oko pola metra i vezana na kraj predveza. No, ma kako izgledao kraj završnjaka, na njega je najbolje vezati udicu oblika „Crystal“, jer je ona najprimjerenija većini riba, iako s nje lako spadaju mamci posebno dobri za noći ribolov pa iz valja vezati. Osim toga, te udice dosta lako pucaju kad ih stisne sarak ili ovrata, pa ako se pretežito lovi on, treba koristiti jače, kovane. Najčešće su dostatne udice širine luka 7 do 10, iako će se i na manje, širine tek 5 mm, uloviti veliki smudut, kao što će mali sarak ostati zakačen na veliku udicu širine luka 15 mm.

Kad su u pitanju mamci, oni su isti kao i za dnevni ribolov. Ipak, prednost treba dati transparentnoj i žilavoj kozici, osobito kad se očekuje ulov smuduta, te svim sitnim crvima. Komade sarđele neizostavno treba imati u ovakvom ribolovu, a dobrodošle su i mušule. Koristiti se mogu tvrđi mamci poput lignje, čak i volak, osobito kad se love bukve. Udičari koji žele loviti ovrate te krupnije sarke i fratre, najbolje je mamčiti komade velikog crva jer njegovo tijelo svjetluca u mraku. Za lov unutar luke odličan mamac je kruh jer ona tu često dospijeva u more.

Uspješnost lova ometcem noću znatno se može poboljšati primamljivanjem. Kao primama mogu poslužiti svi mamci, koje u pravilnim razmacima treba bacati u more, pazeći na snagu i smjer morske struje. Za ukjate i druge ribe od plova bolje je rabiti jeftiniju primamu napravljenu od raskvašenog starog kruha, mekinja i pokojeg crva ili mrvica nekog drugog mamca. Za ribolov cijele ljetne noći dovoljno je oko kilogram primame.

Kako se u noćnom ribolovu opisanim priborom mogu uloviti ribe raznih veličina, kočnicu role treba skoro posve otkočiti. Kad svjetlo na plovku ili vrhu štapa potone na nekoliko sekundi, znak je to da je riba dobro prihvatila mamac pa tada treba dati jaku kontru. Pritom će se moći procijeniti veličina ribe i zatim prema njoj pojačati ili oslabiti snaga kočenja. Što je riba veća kočenje treba biti jače. No, bez obzira na to kolika bila, cijelo vrijeme izvlačenja treba je držati na zategnutoj struni, kako bi što manje bježala u stranu, ili se približavala dnu. Da bi se to spriječilo, dobro je plijen prihvatiti mrežnom prihvatnicom, ali uz što manje svjetla, jer ono plaši ribu. Zbog istog razloga, mamčiti treba bez svjetla ili iza kakvog zaklona.

Malo je poznato, čak i iskusnim ribolovcima, a dobro je znati, da i mjesečeva svjetlost, doduše znatno manje od sunčeve, djeluje na brzinu kvarenja mesa uginule ribe. Zato je i u noćnom ribolovu dobro ulov držati živim, a ako to nije moguće što prije usmrtiti i čuvati na hladnom i posve tamnom mjestu.