Ispiši ovu stranicu
Petak, 06 Rujan 2019 12:43

Grad Dubrovnik uplatio prve stalne godišnje naknade za novorođenu djecu

Temeljem nove Odluke o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku, isplaćene su naknade za 42 novorođene djece u ukupnom iznosu od 196.800 kuna.
 
Za treće novorođeno dijete isplaćene su 32 naknade, za četvrto novorođeno dijete 6 naknada, 3 naknade za peto novorođeno dijete te 1 naknada za sedmo novorođeno dijete. 
 
Podsjetimo, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj je 23. sjednici usvojilo novu Odluku o ostvarivanju prava na dar za novorođeno dijete u Gradu Dubrovniku, kojom je predviđena nova demografska mjera: "Stalna godišnja naknada za treće i svako daljnje novorođeno dijete".
 
Sukladno navedenoj Odluci, iznos naknade je 33.600 kuna, a isplaćivat će se u jednakim godišnjim obrocima do navršene sedme godine djetetova života. Pravo na stalnu godišnju naknadu priznaje se za treće i svako daljnje dijete rođeno ili posvojeno nakon 1. siječnja 2019. godine.

Grad Dubrovnik