lausnekretninebanner

Srijeda, 06 Studeni 2019 13:15

Nužni su informiranje i edukacija građana o razvrstavanju otpada

U sklopu projekta „ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika“ stručna suradnica u provedbi programa projekata u udruzi DEŠA Romana Tomić predstavila je nedavno rezultate istraživanja o stanju otpada u gradu Dubrovniku.

Naime, udruga DEŠA Dubrovnik na društvenoj mreži Facebook osmislila je i objavila anketu o primarnoj selekciji otpada u gradu Dubrovniku čiji je temeljni cilj bio ispitati percepciju građana o otpadu, odnosno ispitati osobne navike o odvojenom prikupljanju otpada.

Rezultati su pokazali kako nešto manje od polovice ispitanika (42,7%) od ukupnog uzorka razvrstava neku vrstu otpada u vlastitom kućanstvu. Kada je riječ o motivu za sudjelovanje u recikliranju, prema dobivenim odgovorima došlo se do zaključka kako pojedinci koji su svjesniji važnosti i potrebe recikliranja češće participiraju u recikliranju. Oni koji otpad ne razvrstavaju kao razlog većinom navode nepostojanje infrastrukture za odvojeno prikupljanje otpada u blizini mjesta stanovanja, međutim i jedna i druga skupina navode određeno nepovjerenje prema postupanju s prikupljenim otpadom. Naime, ispitanici su u više navrata, ukoliko je bila ponuđena opcija slobodna forma odgovora, izražavali bojazan kako sav razvrstani otpad završava na odlagalištu Grabovica te je stoga prijeko potrebno u javnosti opovrgnuti takve stavove građana tj. objasniti koje se vrste otpada deponiraju na Grabovici i kako se postupa s razvrstanim otpadom.

„Učinkovito gospodarenje otpadom je vrlo složen proces. Da bi ono bilo uspješno provedeno nužno je da svi društveni sektori budu osposobljeni i potaknuti na sudjelovanje. Stoga ni ne čudi kako je najviše ispitanika predložilo kao najvažniju prioritetnu mjeru za poboljšanje situacije s gospodarenjem otpadom u Dubrovniku: informiranje i educiranje javnosti. Provedbom edukacije i djelovanjem na svijest pojedinca, ali i šire javnosti, rezultira ostvarenjem specifičnih ciljeva gospodarenja otpadom, predstavlja dugoročnu i isplativu investiciju, a u konačnici će smanjiti teret otpada kojeg smo, mi ljudi, nametnuli okolišu“, navodi se u zaključku provedenog istraživanja.

Projekt “ReDu – provedba Programa izobrazno-informativnih aktivnosti o gospodarenju otpadom Grada Dubrovnika" ukupno je vrijedan 1.386.980,00 kuna, od čega Europska unija putem Kohezijskog fonda, kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. sufinancira 1.178.933,00 kuna. Projekt predviđa niz aktivnosti koje će doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta i izgradnji svijesti građana grada Dubrovnika o važnosti gospodarenja komunalnog otpada.

Grad Dubrovnik

fabrio banner 250 ljetni

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020

71 DLJI banneri Dubrovnikpress 250x250