Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 20 Studeni 2019 16:30

Općina Župa osigurala sredstva za sanaciju rive u Mlinima, kao i pomoć i obitelji kojoj je izgorjela kuća

Četvrtim i posve sigurno posljednjim ovogodišnjim rebalansom proračun Općine Župa dubrovačka povećan je za 100 tisuća kuna te iznosi nešto više od 57 milijuna kuna. Župsko Općinsko vijeće usvojilo je amandman načelnika Silvija Naredllija kojim su osigurana sredstva za sanaciju rive u Mlinima koju je poharalo jugo.

Rebalansom proračuna Općine Župa dubrovačka osigurana su i sredstva za nabavku dodatnih bolničkih kreveta, a osigurana je i pomoć obitelji čija je kuća stradala u požaru na Kosturu.

Inače, prihodi od poreza i prireza na dohodak povećani su za 700 tisuća kuna pa u konačnici iznose 21 milijun kuna. Za 700 tisuća kuna smanjeni su i općinski prihoda od poreza na promet nekretninama. Za oko pola milijuna kuna smanjen je i iznos kapitalne pomoći Grada Dubrovnika za izgradnju groblja na Dupcu.

Za 200 tisuća kuna povećani su općinski prihodi od komunalnog doprinosa koji sada iznose milijun kuna.

Kad je u pitanju rashodovna strana proračuna Općine Župa dubrovačka sredstva za ulaganje u groblje na Dupcu nešto su manja i iznose 6,6 milijuna kuna. Osigurana su i sredstva za uređenje novih školskih učionica u zgradi na Kantulama, a s 80 tisuća kuna Općina će poduprijeti pomoć Turističku zajednicu Župe u organiziranju Adventa.

N. Metković