Ispiši ovu stranicu
Četvrtak, 21 Studeni 2019 13:11

Grad: Potvrđena sigurnost i stabilnost ceste u Ulici bana J. Jelačića

Promet Ulicom bana Josipa Jelačića otvoren je od jučer, a otvaranju prometa prethodili su radovi na sanaciji pokosa ispod ceste i ugradnji potrebne opreme sukladno smjernicama Građevinskog fakulteta, a  koje je o svom trošku proveo privatni investitor čime je osigurana stabilnost samog pokosa. - navodi se u priopćenju Grada Dubrovnika danas.
 
„Upravni odjel za promet Grada Dubrovnika donio je Odluku o prestanku važenja Odluke o zatvaranju dijela Ulice temeljem pozitivnog očitovanja Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, odnosno službenog revidenta Projekta stabilizacije pokosa ispod nerazvrstane ceste Ulice bana Josipa Jelačića. Izvješćem revidenta utvrđeno je da se radovima provedenim od strane privatnog investitora sukladno projektnoj dokumentaciji osigurava dugotrajna mehanička otpornost i stabilnost predmetnog pokosa.  
 
U sklopu osiguranja stabilnosti predmetnog pokosa, na dijelu gdje je došlo do pojave nestabilnosti uzrokovane ispiranjem materijala uslijed puknuća vodovodne cijevi, investitor je izveo dodatnih 155 geotehničkih sidara koja su zategnuta na projektom predviđenu silu, a dodatno je na pokos ugrađena i zaštitna mreža protiv odrona.” - piše u priopćenju.
 
Kako se navodi u priopćenju „iznad pokosa, na samoj Ulici bana Josiša Jelačića, ugrađena je projektom predviđena oprema za monitoring i opažanje ponašanja navedenog zahvata pod prometnim opterećenjem”, te će se „monitoring i opažanje na ugrađenoj opremi kontinuirano provoditi kroz period od dvije godine, a ukoliko se izmjere neprihvatljive deformacije, poduzet će se mjere dodatnog osiguranja stabilnosti pokosa”.
 
Grad Dubrovnik je zbog sigurnosti pješaka i vozila navedenu ulicu za promet zatvorio u svibnju, a nakon što je došlo od ispiranja stijenske mase zbog probijanja vodovodne cijevi od strane privatnog investitora na gradilištu ispod navedene ulice. Grad je tada angažirao vještaka koji je utvrdio da investitor, tvrtka Projekt Gruž, nije poštivao sigurnosna pravila sukladno Projektu zaštite građevinske jame i pokosa te je potom angažirao Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu da izradi reviziju istog Projekta zaštite građevinske jame i pokosa ispod ceste Ulice bana Josipa Jelačića s naglaskom na njezinu stabilnost i sigurnost.
 
Nakon što je investitor o svome trošku završio radove na sanaciji ovog dijela gradilišta i ugradio potrebnu opremu, a sukladno uputama i smjernicama Građevinskog fakulteta, te nakon što je dostavljeno i završno izvješće nadzornog inženjera, Grad Dubrovnik je putem svog nadležnog odjela otvorio promet ulicom. Otvaranju prometa prethodila je i sanacija dijela kolničkog zastora ceste koji je bio ugrožen radovima.

Protiv investitora, od strane Grada Dubrovnika, podnesena je i kaznena prijava Državnom odvjetništvu zbog ugrožavanja gradske imovine.

DPP