lausnekretninebanner

Nedjelja, 24 Studeni 2019 19:25

Fra Vid iz Kotora glavni graditelj klaustra Male braće

Klaustar Male braće bez sumnje je remek djelo srednjovjekovnog graditeljstva. Jedini trag koji govori o majstoru koji je gradio klaustar jest nadgrobni natpis na prvom pilonu. On glasi: „+ S (epulchra) DE. MAGISTER.MICHA.PETRAR DANTIVARQUI FECIT CLAUSTRUM CUMOMNIBU(us) SUIS“ (Grob majstora Miha, klesara iz Bara koji je napravio klaustar sa svima svojima).

Piše: fra Stipe Nosić

Grobni natpis Miha Brajkova govori o tome da je tu u klaustru napravljen grob za njega i za članove njegove obitelji, te da je on bio klesar koji je gradio klaustar. Taj podatak uklesan u kamen u klaustru i neki papirnati zapisi iz 1348., koji spominju Mihovu ženu Mirnu kao udovicu, otkrivaju približno vrijeme gradnje klaustra. Ono bi prema tim dokumentima moglo biti negdje u razdoblju od 1335. do 1345.

U to vrijeme u samostanu sv. Franje na Gurdiću (lat. gurgis = vir) u Kotoru živio je poznati graditelj franjevac Vid. Neki izvori navode i ime njegova oca Trifun, kao i njihovo prezime Čučolo (ili Čučo, i Čuča). A samostan na Gurdiću dala je sagraditi kraljica Jelena de Curtene, pa su 1286. u Kotor došli franjevci iz Dubrovnika. Samostan je tada pripadao Dubrovačkoj kustodiji, unutar Franjevačke provincije sv. Serafina. Fra Vid je vodio gradnju poznatog pravoslavnog manastira sv. Spasa u Visokim Dečanima kod Peći na Kosovu, u razdoblju od 1327. do 1335.

O tom njegovu znamenitom djelu svjedoči natpis iznad južnog ulaza u crkvu: „Fra Vita, mali brat, protomajstor iz Kotora, grada kraljeva, sazida ovuzi crkv svetoga Pantokratora gospodinu kralju Stefanu Urošu trećemu i njegovomu sinu svetlomu i prevelikomu i preslavnomu gospodinu kralju Stefanu. I sazida se za osam godišt, i dospela je savsem crkv v leto 1335.“ Fratar graditelj uspješno je tu uskladio bizantske, romaničke i gotičke stilske elemente, što se smatralo novinom.

Fra Vid je također gradio samostan sv. Frane u Zadru, crkvu sv. Frane u Puli, kao i samostan Male braće u Dubrovniku. Da je on protomajstor, odnosno da je „projektirao“ klaustar Male braće, potvrđuje činjenica da je bio franjevac, član Dubrovačke franjevačke kustodije, koji se duže vremena uspješno bavio graditeljskim poslom.

Za gradnju manastira Dečani fra Vid je birao najbolje klesare, pa je tu vrlo vjerojatno radio i majstor Miho Brajkov iz Bara, koji je klesarsku školu pohađao u Kotoru. Nakon što je u Dečanima završen građevinski posao, zasigurno po fra Vidovoj preporuci, dolaze tamo grčki slikari koji su do tada radili na Kotorskoj katedrali. Sam fra Vid odlazi u Dubrovnik, gdje je vodio izgradnju klaustra. Sa sobom je poveo klesara Miha Brajkova, kao i druge kotorske klesare, koji su zajednički s majstorima iz Dubrovnika radili na klaustru Male braće.

Grčki slikari, za pretpostaviti je, opet po preporuci fra Vida, freskama su tada oslikali sakristiju ovog samostana, kao i fresku Bogorodice ikonografskog tipa Hodegitrije (ona koja pokazuje put) u prizemlju sjevernog krila samostana. Na tom osliku pored Bogorodice koja drži Isusa u naručju arhanđeo je Gabrijel u đakonskoj odjeći, a kod njegove aureole je monogram AGA GABIA. Pretpostavku da su te oslike radili također grčki slikari potkrepljuje sličan grčki način (more greco) izrade fresaka, kao i onaj u Dečanima.

Knjiga umrlih redovnika, Nekrologij Franjevačke provincije sv. Jeronima u Dalmaciji i Istri, objavljena u Dubrovniku 2006., naziva fra Vida malim bratom Kotoraninom, graditeljem zadužbine u Dečanima. Kao dan njegove smrti naveden je 27. prosinca, ali godina je stavljena pod upitnik.  

fabrio banner 250 ljetni

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020

71 DLJI banneri Dubrovnikpress 250x250