Petak, 31 Siječanj 2020 13:53

Tjedan koji je posebno mogao razveseliti Lopuđane

Grad Dubrovnik završio je radove na izgradnji skalina kod POS-a u Mokošici, a koji sada povezuju Ulicu Brnino s Ulicom Od Izvora. Već u subotu na Lopud bi trebali biti dovezeni strojevi kojima će se graditi kanalizacijski sustav na Lopudu. Napreduju i radovi na izgradnji kolektora oborinske odvodnje, rekonstrukciji javne rasvjete i održavanju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici kardinala Stepinca.

Započela je obnova botaničkog vrta na Lokrumu. U prvim danima veljače započet će i radovi na uređenju Šetališta Nika i Meda Pucića. Završeni su i radovi na uređenju judo dvorane u Mokošici koju je otvorio gradonačelnik Mato Franković.

ZAVRŠENA IZGRADNJA SKALINA KOD POS - a I U MOKOŠICI

Završeni su radovi na izgradnji skala s rukohvatom u Mokošica, kod zgrada POS-a I, koji sada povezuju Ulicu Brnino s Ulicom Od izvora. Povezivanjem ovih ulica skalama osigurana je nova i adekvatna pješačka komunikacijama svim stanovnicima ovog područja.

tjedni3101 3

Ulici Brnino mještani su prije pristupali preko nizbrdice s velikim uzdužnim nagibom, nesigurnom za kretanje pješaka, posebno prilikom loših vremenskih uvjeta. Takav pristup predstavljao je problem poglavito osobama starije životne dobi i osobama slabije pokretljivosti. Radove je vodio gradski Upravni odjel za promet, a ukupna vrijednost ove investicije iznosi 391 tisuću kuna.

ZAPOČINJU RADOVI NA IZGRADNJI KANALIZACIJSKOG SUSTAVA NA LOPUDU

Dvije podzemne kanalizacijske crpne stanice, 5 kilometara novih cjevovoda i podmorski ispust te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda uskoro će se započeti graditi na Lopudu. Ugovor o izgradnji tamošnjeg sustava odvodnje i pročišćavanja, vrijedan 12 milijuna kuna, potpisali su ovoga tjedna predstavnici Vodovoda Dubrovnik kao investitora i zagrebačke tvrtke Energoherc kao izvođača radova. Potpisivanju je prisustvovao i dubrovački gradonačelnik Mato Franković.

Gradonačelnik Franković izrazio zadovoljstvo potpisivanjem već trećeg ugovora za izgradnju kanalizacijske mreže na području Grada Dubrovnika u kratko vrijeme.

tjedni3101 4

- Posebno je zadovoljstvo činjenica da krećemo i s prvim elafitskim otokom, na kojemu je jedan od najvažnijih problema upravo nedostatak kanalizacijske mreže. Činjenica je da naš turizam počiva na čistom moru, a ne može to biti okosnica ako ne postoji kanalizacijska mreža na području Grada Dubrovnika. Zato je iznimno važno riješiti sve elafitske otoke, riješiti svu kanalizacijsku mrežu u Gradu. Kanalizacijska mreža Lopuda je prvi zahvat koji će započeti u ovoj godini.- istaknuo je gradonačelnik te zahvalio Upravi Vodovoda na još jednoj pokrenutoj investiciji te Hrvatskim vodama koje su osigurale dio sredstava i prate ovaj  iznimno važan projekt. Stanovnike Lopuda zamolio je za strpljenje prilikom izvođenja radova.

- Lopud je turističko mjesto, ali činjenica je da se tijekom sezone jedan manji dio radova ipak može izvoditi, a da se ne opterećuje sama sezona. Bez strpljenja i razumijevanja stanovnika teško se radovi mogu izvesti na vrijeme i kvalitetno. Vjerujem da svi skupa možemo biti zadovoljni jer će Lopud će dobiti kvalitetnu kanalizacijsku mrežu. Više ih neće opterećivati ovi problemi koji su ih dnevno opterećivali. - rekao je gradonačelnik Franković.

U ime Vodovoda Dubrovnik kao investitora, ugovor je potpisao predsjednik Uprave Lukša Matušić.

- Ovo je za nas iznimno bitna investicija. Lopud je prvi od Elafitskih otoka koji će dobiti sustav odvodnje otpadnih voda. Nisu nam drugi otoci manje bitni, ali ovdje imamo riješene imovinsko-pravne odnose i ishođenu građevinsku dozvolu. - rekao je predsjednik Uprave Matušić, naglasivši kako Vodovod u ovu investiciju kreće u suradnji s Hrvatskim vodama te će je nastojati čim prije završiti. Dotaknuo se i dosadašnjih problema s otpadnim vodama koje stanovnici Lopuda trpe posljednjih petnaestak godina i istaknuo kako je Vodovod Dubrovnik u posljednje dvije sezone pomagao koliko je mogao, iako u svom vlasništvu tamo nema nikakvu infrastrukturu.

- Iza Lopuda će, nadam se, doći Suđurađ u suradnji s Gradom Dubrovnikom koji tamo ima u planu neke svoje investicije. Iza Suđurđa, za kojeg mi imamo riješenu građevinsku dozvolu, idu i Koločep i Šipanska Luka. Nitko nam nije manje važan, ali ovdje imamo sve preduvjete za krenemo u investiciju odmah nakon potpisivanja ugovora. – pojasnio je Matušić.

Izvođač radova je tvrtka Energoherc čiji je direktor Ante Šimić istaknuo kako bi Dubrovnik, kad je riječ o funkcioniranju, trebao biti primjer ostatku Hrvatske, a što njih kao izvođače radova obvezuje da posao odrade izuzetno kvalitetno i u zadanim rokovima.

Prema najavama, prvi strojevi na Lopudu mogu se očekivati već od 1. veljače.

NAPREDUJU RADOVI U ULICI KARDINALA STEPINCA

Radovi na izgradnji kolektora oborinske odvodnje, rekonstrukciji javne rasvjete i održavanju vodoopskrbnog cjevovoda u Ulici kardinala Stepinca, započeti krajem studenog, odvijaju se prema planu.

Zajednički projekt Grada Dubrovnika i Vodovoda Dubrovnik vrijedan je 6,2 milijuna kuna bez PDV-a, a njegovom realizacijom napokon će se riješiti problem oborinske odvodnje ovog dijela Lapada.

tjedni3101 5

Novi sustav oborinske spojit će se na postojeći oborinski kolektor koji od Pošte Lapad prolazi kroz šetnicu Lapad. Osim ugradnje cjevovoda, projekt obuhvaća i rekonstrukciju dionice ceste na način da će se urediti površinski asfaltni sloj koji je sada u lošem stanju, izgraditi nogostupi na dijelovima ceste gdje to bude moguće i rekonstruirati javna rasvjeta.

Sukladno provedenom javnom natječaju radove izvodi tvrtka Strabag, a ugovoreni rok završetka ove investicije je pet mjeseci od dana uvođenja izvođača radova u posao.

Na samom gradilištu na snazi je privremena regulacija prometa za 1. dionicu (gledajući od Hotela Neptun) u dužini od oko 300 metara. Na navedenoj dionici prošlog tjedna su završeni radovi polaganja oborinske odvodnje (do izlaza iz Hotela Kompas) te su u paralelnom kanalu uz južni rub ceste od početka 1. dionice pokrenuti radovi polaganja distribucijskih telekomunikacijskih instalacija HT-a i novih vodovodnih instalacija. Pokrenuti su i radovi uklanjanja stupova javne rasvjete i NN mreže koje izvodi HEP, a kako bi se započelo s iskopom kanala za napojne kabele nove javne rasvjete uz sjeverni rub ceste. Predviđa se da će početkom veljače započeti izvođenje radova na 2. dionici.

OBNAVLJA SE BOTANIČKI VRT NA LOKRUMU

U tijeku su radovi uređenja botaničkog vrta na Lokrumu, kako bi se unaprijedilo njegovo stanje te bi svoje posjetitelje u novoj sezoni Lokrum trebao dočekati u novom ruhu.

U okviru ovog projekta obnove predviđena je sanacija i uređenje postojećih staza dužine oko 725 metara, uklanjanje oštećenog biljnog materijala i sadnja 195 novih biljnih vrsta s ukupnim brojem 1466 sadnica na 13 polja u vrtu. Također će se postaviti i nova urbana oprema - klupe, informacijske i interpretacijske ploče, ulazni portal.

tjedni3101 6

Naime, već dugi niz godina botanički vrt na otoku Lokrumu je u stanju stagnacije i propadanja, ponajviše zbog prirodnih procesa. Stoga je Javna ustanova Rezervat Lokrum pokrenula projekt obnove, a kako bi se unaprijedilo ukupno stanje vrta. Ugovor o izvođenju radova sklopljen je s tvrtkom Araucaria d.o.o. iz Zagreba, radovi su počeli u listopada 2019., s rokom izvedbe od 6 mjeseci.

Botanički vrt na otoku Lokrumu uspostavljen je 60-ih godina 20. stoljeća s ciljem praćenja prilagodbe egzotičnog bilja u uvjetima našeg podneblja kao svojevrsna znanstveno pokusna ploha. Danas o vrtu u znanstvenom i stručnom smislu skrbi Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Nažalost, posljedice granatiranja tijekom Domovinskog rata te intenzivne nepovoljne meteorološke pojave tijekom zadnjih godina imale su značajan negativan utjecaj na vrt i biljni materijal te je bilo potrebno hitno poduzeti odgovarajuće mjere za njegovu revitalizaciju. Javna ustanova Rezervat Lokrum je preuzela inicijativu i potaknula postupak obnove vrta u svrhu očuvanja i kvalitetnije interpretacije te uložila značajna sredstva i rad u izradu potrebne dokumentacije i ujedno osigurala sredstva za obnovu. Na temelju geodetske podloge vrta izrađeni su idejni i izvedbeni projekti te su ishođena sva potrebna dopuštenja i suglasnosti nadležnih tijela iz područja zaštite prirode i kulturne baštine. Tako je krajem 2018. godine izrađena projektna dokumentacija uređenja i opremanja vrta i staza čija je ukupna vrijednost izvođenja radova oko 3,8 milijuna kuna. U provedbi projekta aktivno sudjeluje i Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku.

ZAPOČINJU RADOVI NA UREĐENJU ŠETNICE NIKA I MEDA PUCIĆA

Nakon uspješno provedenog postupka javne nabave, Grad Dubrovnik i odabrani izvođač, tvrtka Trag d.o.o., sklopili su ugovor za izvođenje radova na cjelovitom i sveobuhvatnom uređenju Šetališta Nika i Meda Pucića.

Ugovorena vrijednost investicije iznosi 4.849.839,19 kuna s PDV-om, a rok izvođenja radova je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao, koje je planirano u prvim danima veljače.

Predmetnim postupkom planirana je sanacija šetališta tipa lungo mare s ciljem sigurnog kretanja pješaka te omogućavanja pristupa i korištenja osobama s teškoćama u kretanju. Zadržat će se i naglasiti sve postojeće kvalitete predmetnog prostora te će se omogućiti kvalitetnije korištenje.

tjedni3101 7

Raovi obuhvaćaju sanaciju južnog podzida, uređenje partera, postavljanje novih tijela javne rasvjete, uređenje hidrantske mreže s podzemnim hidrantima, uređenje kupališta, te uklanjanje stare i postavljanje nove, karakteristične i tipizirane urbane opreme.

Sigurnosna ograda će se postaviti na svim otvorenim južnim dijelovima šetnice, u dužini od cca 750 metara. Pristup šetalištu omogućen je rampom sa Šetališta kralja Zvonimira na istoku te rampom i malobrojnim strmim stubištima s Ulice kardinala Stepinca na zapadu.

OTVORENA JUDO DVORANA U MOKOŠICI

Nakon završenih radova otvorena je nova judo dvorana u Mokošici u Ulici Marina Kneževića . Nakon funkcionalne adaptacije judaši sada imaju adekvatne uvjete rada, a polivalentan prostor bit će na raspolaganju i drugim rekreativcima s ovog područja. Radove je izvela tvrtka Texo Molior d.o.o., a investicija je vrijedna ukupno 3.4 milijuna kuna s PDV-om.

Dvoranu je svečano otvorio gradonačelnik Mato Franković, istaknuvši kako je ova gradska uprava stavila naglasak na desetljećima zapostavljanu sportsku infrastrukturu. Podsjetio je na nedavno otvaranje hangara za male jedriličare u Orsanu te uz izgradnju nogometnog terena s umjetnom travom u Gospinom polju.

tjedni3101 1

- Što se tiče Mokošice, puno toga se ima za riješiti. Ne postoji naselje da ima ovoliko stanovnika, a da nema javnih sadržaja. Nakon toliko vremena otvorili smo jedna kvalitetan prostor koji ima javni sadržaj, ali čeka nas još projekata koji će se nadam se realizirati u Mokošici. - rekao je Franković te se zahvalio Gradskom kotaru Mokošica i pohvalio rad Judo kluba Mokošica.

Judo trener Boris Čikato zahvalio se gradonačelniku Frankoviću i gradskoj upravi, rekavši kako je Judo klub Mokošica tradicija u ovom prigradskom naselju od 2004., a obnovom dvorane stotinjak članova dobit će adekvatne uvjete za razvoj.

Poslovni prostor u suterenu stambeno poslovne zgrade „S“ u Mokošici površine 370 kvadratnih metara i prije se koristio za potrebe Judo kluba Mokošica, no materijali i instalacije bili su dotrajali. Postojeća dvorana zadržana je u istim gabaritima, ali joj je priključen prostor bivše strojarnice kao servisno spremište za sprave. Postojeći ulazni dio podijeljen je u dvije cjeline s tim da se prvi dio spušta u odnosu na ostatak suterena i sastoji se od ulaznog prostora s garderobama i pratećim sadržajima, malim spremištem i kabinetom za trenere.

tjedni3101 2

Drugi dio koji je na visinskoj kvoti velike judo dvorane prenamijenjen je u dodatni prostor za vježbanje, a zahvaljujući pomičnim harmo stijenama bit će ga moguće koristiti kao jednu veću ili dvije manje prostorije. Prostorija za kino projektor prenamijenjena je u smještajni prostor za gostujuće trenere. U sklopu radova uređen je i trijem na južnom pročelju te saniran i dio fasade, podna obloga, obloga stepeništa i terasa.

Uređenje judo dvorane jedna je od brojnih investicija u sport koje je Grad pokrenuo gotovo istovremeno, a sve su definirane Strategijom razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku od 2018. do 2028. godine.

dpp

banner taksiispiti

fabrio banner 250 2019

aerodrom250

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019