Ispiši ovu stranicu
Srijeda, 24 Lipanj 2020 21:56

Za Novu luku Korčula – luku Polačište donesena Odluka o financiranju u iznosu od 182,6 milijuna kuna

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture donijelo je Odluku o financiranju projekta Nova luka Korčula – luka Polačište u vrijednosti od 182.623.599 kuna.

Riječ o 100 posto prihvatljivih troškova projekta ukupne vrijednosti 189.701.137 kuna, od čega se 155.230.059 kuna odnosno 85 posto financira iz Kohezijskog fonda, a 27.393.539 kuna odnosno 15 posto iz Državnog proračuna RH.

Luka otvorena za javni promet Polačište predstavlja pomorsko građevinski objekt u funkciji prihvata plovila u pomorskom prometu, u lokalnoj liniji i uzduž obalnom prometu. Riječ je o više od 500 metara operativne obale, a cijela luka rasprostirat će se se na nešto više od 20 tisuća metara četvornih. Izgradnjom ove luke rasteretit će se jezgra Grada Korčula koja je do sada bila pritiskom pomorskog prometa.

Luka će biti prvenstveno namijenjena za prihvat trajekta u lokalnom prometu Pelješac – Korčula te za prihvat drugih plovila u domaćem linijskom prometu. U sklopu luke planiran je i pomorski granični prijelaz.

dpp