lausnekretninebanner

Petak, 04 Rujan 2020 14:24

Nova ulaganja u Mokošici; Libertas ponavlja postupak nabave 11 autobusa

U Mokošici i Štikovici napreduju radovi na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje. Libertas nabavlja 11 novih autobusa koji se financiraju iz fondova Europske unije. U Rožatu su radi sigurnijeg odvijanja prometa postavljene vibracijske trake. Počela je izgradnja ceste za zgrade HRVI u Mokošici, dok je u Ulici Marina kneževića izgrađeno novo parkiralište s 58 parkirnih mjesta. Završetkom diobe Osnovna škola Montovjerna postala je zasebna ustanova. Objavljena je javna nabava za izvođenje radova na uređenju parkinga Gradac, sve su to aktivnosti gradske uprave u proteklom tjednu.

NAPREDUJU RADOVI NA SUSTAVIMA VODOOPSKRBE I ODVODNJE NA PODRUČJU MOKOŠICE I ŠTIKOVICE

Napreduju radovi Vodovoda Dubrovnik na izgradnji sustava vodoopskrbe i odvodnje u Mokošici, Štikovici i Zatonu Malom.

Na dijelu gradilišta u Mokošici, gdje je investicija u svibnju i započela, do sada su izvedeni radovi u dužini od 900 metara, a što predstavlja otprilike trećinu ukupnog zahvata na tom području. Ukupno je postavljeno oko 1,8 kilometara cjevovoda. Samo na području Mokošice izgradit će se oko 3,5 kilometara novih cjevovoda odvodnje i 2,5 kilometara cjevovoda vodoopskrbe. Trenutno se radovi odvijaju u ulicama Na moru, Za Beledinovo, Putu za Pobrežje te Putu od Osojnika.

tjedni0409 1

Istovremeno je u Štikovici izvedeno 480 metara cjevovoda vodoopskrbe, i to na području od tamošnje vodospreme do ulaza u naselje, a što predstavlja četvrtinu ukupne predviđene dužine. Početkom sljedećeg tjedna kreću radovi na području sjevernog ulaza u Štikovicu do samog naselja.

Radovi se izvode fazno, a u okviru 44 milijuna kuna vrijedne investicije izgradit će se sustavi vodoopskrbe u Štikovici, zatim na potezu od crpne stanice Palata 2 do crpne stanice Štikovica i vodospreme Vrbica, u Malom Zatonu te staroj Mokošici. Ukupno će biti izgrađeno više od 6 kilometara cjevovoda vodoopskrbe, uz preko 100 kućnih priključaka. Što se tiče mreže odvodnje bit će izgrađeni sustavi odvodnje u staroj Mokošici, Štikovici i Malom Zatonu u ukupnoj dužini od preko 7 kilometara uz gradnju preko 150 kućnih priključaka. Rok za dovršetak svih radova je 30 mjeseci.

Veći dio investicije Vodovod je prijavio na 881.208.682,00 kuna vrijedan EU projekt Aglomeracija Dubrovnik, za koji je u srpnju ishodovano odobrenje u nacionalnoj proceduri od strane Ministarstva regionalnog razvoja i europskih fondova.

Paralelno s radovima na trasi vodovodne i kanalizacijske mreže, Grad Dubrovnik na području Mokošice izvodi i zahvat rekonstrukcije i izgradnje javne rasvjete. Postavljaju se stupovi za rasvjetu visine pet i šest metara u ulicama Put od Osojnika, Put za Pobrežje, Za Belendinovo, Za Kontralovo, Od fontane, Uz skaline, Put na more i ulica Na moru, ukupne dužine 3080 metara. Investicija vrijedna 797.524,54 kuna bez PDV-a osigurat će energetski učinkovitu i ekološku javnu rasvjetu te kvalitetno i sigurno odvijanje cestovnog prometa za sve sudionike.

LIBERTAS NABAVLJA 11 NOVIH AUTOBUSA ZA GRADSKI PRIJEVOZ FINANCIRANIH EU SREDSTVIMA

Nakon što je poljska tvrtka Solaris Bus&Coach spriječena u pokušaju isporuke autobusa koji nisu bili u skladu s ugovorenim propozicijama, Libertas Dubrovnik je 28. kolovoza pokrenuo novi otvoreni postupak javne nabave za 11 niskopodnih autobusa namijenjenih javnom gradskom prijevozu.

Investicija nabavke 11 suvremenih autobusa za javni gradski prijevoz financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., a procijenjena vrijednost nabave iznosi 17.985.000,00 kuna bez PDV-a. Krajnji rok za dostavu ponuda je 7. listopada do 12 sati.

tjedni0409 4

Autobusi koji se nabavljaju ovim postupkom kao pogonsko gorivo koriste dizel gorivo te uz druge detaljno propisane specifikacije moraju imati nisku emisiju CO2.

Podsjetimo, gradska tvrtka Libertas Dubrovnik od tvrtke Solaris Bus&Coach putem bankovne garancije naplatila je bankovna jamstva u iznosu od 1,7 milijuna kuna, a zbog neispunjenja ugovornih obveza u postupku isporuke novih autobusa za javni gradski prijevoz financiranih sredstvima EU fondova. Tim činom Libertas je zaštićen od financijske štete koja bi nastala da su autobusi preuzeti, a koja se kretala do čak 4,5 milijuna kuna.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) u srpnju ove godine odobrila je zahtjev Libertasa za produljenjem trajanja provedbe projekta za 14 mjeseci, odnosno do 30. rujna 2021. godine, što uključuje i pokretanje novog postupka javne nabave.

ZA SIGURNIJI PROMET U ROŽATU POSTAVLJENE VIBRACIJSKE TRAKE

Zbog učestalih prometnih nesreća na predjelu Rožata, Grad Dubrovnik je na tom području postavio vibracijske trake s ciljem smanjene brzine kretanja kroz naselje. U vrijeme dok je bila razvrstana kao županijska cesta, ova lokacija između Prijevora do mosta na Ombli je bila označena kao jedno
od opasnih mjesta, "crnih točaka" u prometu.

tjedni0409 3

Nastavno na peticiju 114 mještana kojom su stanovnici Rožata podnijeli zahtjev za sanacijom ove opasne dionice, u suradnji gradske uprave i Policijske uprave dubrovačko-neretvanske odluka o optimalnim mjerama donesena je temeljem izrađenog prometnog projekta. Vibracijske trake pri prijelazu vozila proizvode jače vibracije i zvučne efekte i time upozoravaju vozača da smanji brzinu, a iznos investicije je 85 tisuća kuna s PDV-om.

Izmjenama u prometnoj signalizaciji i opremi na cesti postignut je veći stupanj sigurnosti u cestovnom i pješačkom prometu kroz naselje Rožat.

POČELA IZGRADNJA CESTE ZA ZGRADE HRVI U MOKOŠICI

Započeli su radovi na izgradnji ceste s infrastrukturom za zgrade HRVI u Mokošici. Nova ulica se na početku zahvata uklapa u gradsku prometnicu kod novog kružnog toka, a imat će dva kolna ulaza za pristup zgradama.

Predviđena širina kolnika s dva prometa traka iznosi 5,5 metara. Obostrani nogostup širine je 1,60 metara. Duž 322 metra duge ceste izvest će se oborinska odvodnja, odvodnja otpadnih voda, vodovodna i protupožarna instalacija te distributivna telekomunikacijska kanalizacija( DTK) i javna rasvjeta.

tjedni0409 6

Radove izvodi tvrtka Texo gradnja d.o.o., a predviđeni rok izvođenja radova je 150 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao. Investicija je vrijedna 5.335.043,40 bez PDV-a.

Podsjetimo, izgradnja četiri zgrade u Novoj Mokošici realizira se u suradnji s Ministarstvom branitelja, a od 108 stanova njih 65 bit će dodijeljeno hrvatskim braniteljima – stradalnicima Domovinskog rata s područja Grada Dubrovnika, dok će 43 stana pripasti Gradu. Oni će se prema modelu Dubrovačke stanogradnje dodijeliti u najam mladima dubrovačkim obiteljima s mogućnošću otkupa nakon 10 godina.

NOVIH 58 PARKIRNIH MJESTA NA PARKIRALIŠTU U ULICI MARINA KNEŽEVIĆA U MOKOŠICI

Završeni su radovi na izgradnji parkirališta u Ulici Marina Kneževića u Novoj Mokošici.

Predmetnom investicijom na tri razine osigurano je ukupno 58 novih parkirališnih mjesta od čega su tri mjesta namijenjena osobama smanjene pokretljivosti.

tjedni0409 5

Radove na izgradnji parkirališta izvela je tvrtka Texogradnja iz Mlina, a ukupna vrijednost radova iznosi 3.7 milijuna kuna s PDV-om.

Uz nedavno završeno parkiralište kapaciteta 72 mjesta na lokaciji južno od zgrada HRVI te uz buduće parkiralište od 66 mjesta koje je smješteno između ulica Marina Kneževića i Između dolaca, samo na području Nove Mokošice osigurano je 200 potpuno novih parkirališnih mjesta.

ZAVRŠENA DIOBA: OŠ MONTOVJERNA OD 1. RUJNA ZASEBNA USTANOVA

Završen je postupak izrade diobene bilance Osnove škole Lapad i OŠ Montovjerna čime je, nakon ishođenja uporabne dozvole, rješenja Ministarstva znanosti i obrazovanja o početku rada te opremanja, ispunjen i posljednji preduvjet za uredni početak izvođenja nastavne godine u novoj gradskoj školi.

Naime, diobenom bilancom na dan 31. prosinca 2019. utvrđena je podjela nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza između dviju osnovnoškolskih ustanova.

Sastavni dio bilance su Odluka o podjeli Osnovne škole Lapad, koju je Gradsko vijeće donijelo 10. prosinca 2019. godine na 26. sjednici, niz financijsko-planskih dokumenata, popisi pokretnina - osnovnih sredstava i sitnog inventara za obje škole, izvaci iz zemljišnih knjiga te popisi svih zaposlenika, uključujući i popis onih zaposlenika koje će svoj rad nastaviti u novoj školi. Zaposlenici koji će ovom diobom biti zaposleni u ustanovi OŠ Montovjerna nastavljaju sa svim pravima i obvezama koje su imali kao zaposlenici OŠ Lapad.

tjedni0409 2

Poslovni učinci podijele između OŠ Lapad kao ustanove koja se dijeli i OŠ Montovjerna (ustanova koja preuzima) nastupaju prvog dana sljedećeg mjeseca poslije izdavanja Rješenja o početku rada OŠ Montovjerna, a koje Rješenje je Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske izdalo u kolovozu.

Podsjetimo, Osnovna škola Montovjerna prva je škola koja se u Dubrovniku izgradila nakon 1985. godine i najveći je pojedinačni kapitalni projekt u osnovnoškolskom obrazovanju. U potpunosti ispunjava potrebe nastavnog programa i kapacitete za organizaciju nastave u jednoj smjeni za učenike od prvog do osmog razreda. Investicija je ukupno vrijedna preko 75 milijuna kuna

OBJAVLJENA JAVNA NABAVA ZA IZVOĐENJE RADOVA UREĐENJA PARKINGA GRADAC

Sanitat Dubrovnik kreće u realizaciju projekta hortikulturne revitalizacije i ozelenjivanja te uređenja parking platoa pored parka Gradac. Za izvođenje radova uređenja raspisana je javna nabava procijenjene vrijednosti 2,5 milijuna kuna bez PDV-a. Ovaj prostor u kontaktnoj zoni povijesne jezgre se koristi kao parkiralište na otvorenom, a razina uređenosti komunalne infrastrukture i hortikulture platoa nije primjeren za lokaciju u neposrednoj blizini perivoja Gradac i lokaliteta Danče.

Obuhvat parkirališta sada je obrubljen betonskim cestovnim rubnjacima, parkirališna podloga je šljunčana, neadekvatne površinske obrade, s ulegnućima koja zadržavaju kišnicu. Ujedno ne postoji sustav oborinske odvodnje, a rasvjeta organizirana je rubom platoa te je nedostatna.

Na prostoru površine 1761,37 četvornih metara projektom uređenja izvršit će se izmjena podloge platoa uz adekvatno niveliranje i ozelenjivanje, a obavit će se i nadogradnja postojećih nasada te ugraditi sustav za automatsko navodnjavanje. Sve će se raditi sukladno smjernicama Konzervatorskog odjela Dubrovnik, čime bi se nakon trideset godina dobila urednija i primjerenija površina platoa.

Ponuditelji svoje elektroničke ponude moraju dostaviti u Elektronički oglasnik javne nabave RH najkasnije do 18. rujna 2020. godine u 10 sati, a rok završetka izvođenja radova je 120 kalendarskih dana od dana uvođenja ugovornog izvođača u posao.

Grad Dubrovnik

fabrio banner 250 ljetni

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020