Ispiši ovu stranicu
Petak, 25 Rujan 2020 13:40

Građevinske dozvole dostupne online; Grad nastavlja financirati liječničku skrb na Elafitima; završen parking pored OŠ Montovjerna

Grad Dubrovnik i dalje će, odnosno do preuzimanja HZZO-a, financirati ambulantu na Kalamoti i punkt hitne na Elafitima. Inače, u ovome tjednu građanima je predstavljen preglednik uz pomoć kojeg mogu pregledavati izdane građevinske dozvole na gradskom području. Pokraj Osnovne škole Montovjerna uređeno je šest parkirnih mjesta koji me mogu služiti roditelji koji djecu dovoze i odvoze iz škole.

U sklopu akcije "Zelena čistka" prikupljeno je 50 tona otpada. U tijeku je javni poziv za iskazivanje interesa za zapošljavanje žena pripadnica ranjivih skupina. Gradonačelnik je Mato Franković razgovarao je s novinarkom Fodor's Travela, obišao je filmsku ekipu koja je u Dubrovniku započela snimanje filma "Islander".

DO PREUZIMANJA HZZO-a GRAD FINANCIRA AMBULANTU NA KALAMOTI I PUNKT HITNE MEDICINE NA ELAFITIMA

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković sa suradnicima održao je radni sastanak s ravnateljem Doma zdravlja Dubrovnik Brankom Bazdanom i ravnateljem Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije Lukom Lulićem, a na temu rada ambulante na Koločepu u nadolazećem razdoblju te na temu funkcioniranja punkta pripravnosti hitne medicine na Elafitima.

Inače, Grad Dubrovnik tijekom posljednje tri godine u potpunosti financira rad punkta na Elafitima i to nakon što je isti prestao biti dijelom Mreže hitne medicine te ga samim time Hrvatski zavod za javno zdravstvo više nije financirao.

Budući da je u tijeku izrada nove Mreže hitne medicine, gradonačelnik Mato Franković će s ministrom zdravstva Vilijem Berošom tazgovarati o ponovnom financiranju punkta hitne medicinske pomoći od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, rečeno je na sastanku.

Sve dok nova Mreža hitne medicine ne bude donesena, Grad Dubrovnik će i dalje financirati punkt hitne medicinske pomoći na Elafitima.

S obzirom na izvrsnu suradnju koju Grad Dubrovnik posljednjih godina razvija s Domom zdravlja, a koja se ogleda u ustupanju na korištenje prostora te financiranju uređenja pedijatrijske ambulante u Mokošici, financiranju liječnice i medicinske sestre u pedijatrijskoj ambulanti, ustupanju na korištenje i opremanju stana za potrebe liječnice pa sve do osiguranja proračunskih sredstava Grada Dubrovnika za kupnju dva sanitetska vozila za potrebe rada Doma zdravlja, odnosno županijskog Zavoda za hitnu medicinu, donesena je odluka kako će se nastaviti financirati rad liječnice na Kalamoti.

Iako primarna zdravstvena skrb nije u nadležnosti Grada Dubrovnika, nego Županije, Grad Dubrovnik razvija mnoge nadstandarde u zdravstvu te kontinuiranim donacijama pomaže rad zdravstvenih ustanova na svom području.

GRAĐANIMA DOSTUPAN PREGLEDNIK GRAĐEVINSKIH DOZVOLA

S ciljem transparentnosti rada gradske uprave i otvaranja prema javnosti, Grad Dubrovnik na svojim je mrežnim stranicama otvorio za građane preglednik 'Dokumenti prostornog uređenja i gradnje', gdje je moguće pregledavati i pretraživati, po zadanim kriterijima, lokacijske i građevinske dozvole.

Prostorno se u GIS-u Grada Dubrovnika prikazuju svi izdani dokumenti prostornog uređenja i gradnje nastali u Upravnom odjelu za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje.

gradjevinskedozvole250920

- Građani doma iz fotelje mogu klikom miša vidjeti sve građevinske dozvole koje su izdate i pronaći sve ostale informacije o toj dozvoli, poput investitora ili datuma izdavanja. Na ovaj je način učinjen još jedan u nizu koraka kojima se Grad Dubrovnik otvara za svoje građane i to je ono što Grad želi. - rekao je pročelnik Upravnog odjela za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Zdenko Medović.

Uz pomoć ove aplikacije će se jednostavnije, kvalitetnije i brže moći doći do traženih podataka vezano za izdavanje građevinskih dozvola.

- Riječ je o jako korisnom alatu koji će osim građanima pomoći i nama koji radimo u gradskoj upravi na način da će nas rasteretiti od puno upita s obzirom da će sve podatke građani moći sami pronaći. - rekao je Medović.

Plan je vizualizirati i donesena Rješenja o izvedenom stanju kojih je preko 6 000. Aplikacija se može pronaći na linku: http://gradsrv2.dubrovnik.hr/visios/Basic

ZAVRŠENI RADOVI NA PARKIRALIŠTU PORED OŠ MONTOVJERNA

Uređenjem šest novih parkirališnih mjesta na dijelu Ulice Marka Marojice uz Osnovnu školu Montovjerna,omogućeno je roditeljima koji dovode i odvoze djecu u OŠ Montovjerna ukrcaj i iskrcaj djece u njezinoj neposrednoj blizini, uz osiguran pješački pravac do same zgrade. Stoga je i zaustavljanje na ovom parkiralištu ograničeno na 10 minuta.

parkiralistemontovjerna250920

Ovim je rješenjem ujedno smanjeno i prometno opterećenje u Ulici dr. Vladka Mačeka u vrijeme odvoženja i dovoženja djece u školu, koje je često znalo prouzrokovati zastoje u prometu.

Uz parkirališna mjesta uređen je i nogostupa za pješake, a preostaje još ugraditi dio ograde koja je naručena i čija se isporuka očekuje kroz 10-ak dana.

Ukupna vrijednost ovih radova je oko 184 tisuće kuna bez PDV-a, a izvođač tvrtka Tehnogradnja.

U ZELENOJ ČISTKI 2020. PRIKUPLJENO 450 kg OTPADA

Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika je devetu godinu zaredom organizirao Zelenu čistku 2020., u sklopu Svjetskog dana čišćenja – World CleanUp Day, koji se održao 19. rujna 2020. u 180 zemalja.

Akcija je održana na više lokacija u suradnji s Hrvatskim planinarskim društvom Dubrovnik, Hrvatskim planinarskim društvom Sniježnica, Eko centrom zeleno sunce, Udrugom DART, Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Dubrovačko-neretvanske županije, tvrtkom Čistoća Dubrovnik, Lučkom kapetanijom Dubrovnik i tvrtkom Cian d.o.o. Split.

Ovogodišnja Zelena čistka je organizirana temeljem pisma namjere potpisanog od strane gradonačelnika Mata Frankovića. U akciji je sudjelovalo 130 volontera na više lokacija (trasa starog vodovoda, Srđ - plato ispred Muzeja Domovinskog rata i područje prema Strinčjeri, područje ispod dječjeg igrališta uz Eko-centar u Mokošici, Šipan - Suđurađ, Lokrum - podmorje i obala uvale Portoč, park šuma Velika i Mala Petka).

zelenacistkatjedni250920

U akciji na Lokrumu, uz djelatnike Javne ustanove Rezervat Lokrum, sudjelovali su i članovi Ronilačkog kluba Dubrovnik, djelatnici brodice čistača mora - EKO-C2, tvrtke CIAN i djelatnici Prirodoslovnog muzeja Dubrovnik. Ronioci su izronili cca 84 kg otpada s morskog dna, čiji najveći udio čine plastične boce (više od 90%). Dodatnu vrijednost akciji u Portoču, činilo je i sudjelovanje znanstvenika Sveučilišta u Dubrovniku koji su snimali otpad tehničkim inovacijama i analizirali otpad iz mora.

Na ostalim lokacijama prikupljeno je oko 450 kg miješanog komunalnog, ambalažnog (plastika i staklo) te glomaznog otpada. Upravi odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Dubrovnika zahvalio je svim sudionicima i volonterima na sudjelovanju.

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ZAPOŠLJAVANJEM ŽENA PRIPADNICA RANJIVIH SKUPINA

Grad Dubrovnik objavio je Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u prijavi projektnog prijedloga za natječaj „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ iz Operativnog programa: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Natječaj „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“ usmjeren je na nezaposlene žene s nižom razinom obrazovanja (najviše završeno srednjoškolsko obrazovanje) koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na teže zapošljive i ranjive skupine u lokalnoj zajednici, a što uključuje žene u dobi od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve obiteljskog nasilja, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, ali i žrtve trgovanja ljudima, azilantice, pripadnice romske nacionalne manjine i beskućnice.

Cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal ovih ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici, a koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika.

U sklopu zaposlenja u periodu do 12 mjeseci, žena pripadnica ranjivih skupina će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima (starijim osobama u dobi od 65 godina i više i/ili nemoćnim osobama) pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova, pomoć pri oblačenju i svlačenju, a osiguravat će im i brigu o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.). Poslovi uključuju i pružanje podrške kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika.

Po odobrenju projektnog prijedloga, sklopit će se Ugovor o radu između korisnika/partnera i pripadnica ciljane skupine uz uvjete zaposlenja na puno radno vrijeme za poslove pružanja usluge potpore i podrške za najmanje šest krajnjih korisnika. Naknada za njihov rad propisana je Natječajem u sklopu Europskog socijalnog fonda u iznosu minimalne plaće sukladno važećoj Uredbi Vlade RH o visini minimalne plaće za tekuću godinu.

Javni poziv i prijavnica dostupni su na stranicama Grada Dubrovnika ispod ove objave te u natječajima.

GRADONAČELNIK S NOVINARKOM FODOR's TRAVELA

Novinarka Fodorsa Andrea MacDonald razgovarala je s dubrovačkim gradonačelnikom Matom Frankovićem s obzirom da za iduću sezonu Fodor's priprema veliko izdanje o Hrvatskoj, a u kojem će posebno mjesto imati i Dubrovnik. Razgovarali su o budućnosti turizma te svim utjecajima i izmjenama koje će aktualna situacija imati na svjetske putnike.

Fodor’s Travel jedan je od najvažnijih travel guide book-ova s osamdeset godišnjom tradicijom izlaženja, koji Amerikancima pruža najpouzdanije dostupne informacije o putovanjima.

Gosti s američkog tržišta i dalje u Dubrovniku zauzimaju drugo mjesto, a budući smo prvenstveno avio-destinacija Grad Dubrovnik je već započeo razgovore o ponovnoj uspostavi direktne zrakoplovne linije Dubrovnika s SAD-om, te su najave za sezonu 2021. jako dobre.

fodors250920

Kampanja koju je Grad Dubrovnik u suradnji a Turističkom zajednicom provodio u proteklom razdoblju, uključujući i izuzetno gledanu emisiju američke TV kuće ABC koja je u prime timeu emitirala posebnu emisiju 'Good Morning America' iz Dubrovnika, a koju je gledalo 12,5 milijuna Amerikanaca, pobudila je veliko zanimanje pa su upravo od ovog tržišta velika očekivanja za iduću sezonu.

Osim promocije putem medijskih kampanja u prosincu će se održati velika konferencija 'ASTA destination' kada će u Dubrovnik stići preko 400 travel agenata. Upravo Dubrovnik je jednoglasno i u velikoj konkurenciji izabran destinacijom koja će se posebno promovirati i nuditi turistima iz SAD-a. Inače, ASTA je udruženje s preko 12 tisuća travel agenata samo u Sjedinjenim državama, i ono što je najvažnije – destinacije koje ASTA preporuči su destinacije kamo Amerikanci putuju. Stoga je predstojeća konferencija izvrsna prilika za promociju dubrovačkog turizma na američkom tržištu.
Grad Dubrovnik, u suradnji s gradskom Turističkom zajednicom i Turističkim vijećem već radi i na ostalom planu aktivnosti za sezonu 2021. koje će uskoro biti predstavljene.

GRADONAČELNIK FRANKOVIĆ NA FILMSKOM SETU "ISLANDERA"

Gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković obišao je ekipu filma „The Islander“, koji se ovih dana snima na nekoliko lokacija u Dubrovniku, a na setu je, osim producenata i snimateljske ekipe, susreo i glavnu glumicu Caroline Goodall.

Gradonačelnik Franković istaknuo je kako interes filmske industrije za Dubrovnik ne jenjava te je najavio dolazak nove produkcije ekipe.

islander250920

- Sve će se to, uvjereni smo, odraziti povoljno na turističku sezonu 2021., a za koju smo već počeli pripreme, kao i na lokalno gospodarstvo za vrijeme trajanja snimanja. - rekao je.

Snimanje SF filma „The Islander“ odvijalo se u i u drugim dijelovima Hrvatske, poput otoka Hvaru, Braču, Pagu i Kornatima, tijekom svibnja i lipnja 2018.

Sadržaj Grada Dubrovnika