laus banner 2021 2

Četvrtak, 10 Prosinac 2020 13:16

Izdana građevinska dozvola za cestu koja će riješiti i problem prometovanja do OŠ Mokošica

Grad Dubrovnik, putem Upravnog odjela za izgradnju i upravljanje projektima, ishodio je pravomoćnu građevinsku dozvolu za izgradnju ceste na području Tamarića u Mokošici. Nova prometnica planira se kao dvosmjerna s obostranim nogostupom i pripadajućom infrastrukturom unutar trupa prometnice, a spaja Osnovnu školu Mokošica s nerazvrstanom cestom Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan.
 
Izgradnjom spojne ceste unaprijedit će se funkcionalnost cestovne mreže Nove Mokošice, rasteretiti postojeće križanje s bivšom županijskom cestom te adekvatno prometno povezati novoplanirani urbani prostor u zoni obuhvata DPU - a Tamarić. Zahvat uvelike rješava i dugogodišnji prometni problem roditelja čija djeca pohađaju nastavu u OŠ Mokošica jer će se izgradnjom ove ceste osigurati i uredno prometovanje do škole.
 
Ukupna duljina zahvata iznosi 895 metara od čega 275 metara otpada na križanje na nerazvrstanoj cesti Lozica – Mokošica – Komolac - Sustjepan, a 620 metara na novu spojnu prometnicu. Zbog važnosti koridora i velikog prometnog toka na bivšoj županijskoj cesti, rekonstruirat će se njen profil u zoni križanja sa spojnom cestom i to tako da će se formirati odvojene trake za lijeve i desne skretače s nogostupom uz sjeverni rub kolnika, a predviđena je i izgradnja prijelaza preko potoka Tamarić na spojnoj cesti.
 
Projekt obuhvaća i izvođenje potpune infrastrukture koja uključuje vodoopskrbu, odvodnju, oborinsku odvodnju, telekomunikacijsku instalaciju (DTK) i javnu rasvjetu.
 
U Proračunu za 2021. godinu Grad Dubrovnik predvidio je 7,42 milijuna kuna za rješavanje imovinsko - pravnih odnosa.

dpp

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019

dubrovackaplacabanner250px28042020