Četvrtak, 26 Listopad 2023 20:20

IZRAĐUJE SE IDEJNI PROJEKT ZA UREĐENJE JEZUITA

IZRAĐUJE SE IDEJNI PROJEKT ZA UREĐENJE JEZUITA Foto: Grad Dubrovnik

„U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje Poljane Ruđera Boškovića, jedinog nedovršenog i neuređenog dijela – trga unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Zavod za obnovu Dubrovnika sklopio je ugovor o izradi Idejnog projekta uređenja poljane ukupne površine 1053.15 metara kvadratnih s Atelier Minerva d.o.o., kao najpovoljnijim ponuditeljem nakon provedene nabave.” - objavio je Grad Dubrovnik na svojim stranicama.
 
„Izradi ovog projekta prethodit će izrada varijantnih idejnih rješenja te usvajanje konačnog rješenja od strane svih dionika: Grad Dubrovnik, Konzervatorski odjel, Zavod za obnovu, Dubrovačka biskupija, crkva sv. Ignacija. Projekt će obuhvatiti analizu postojećeg stanja te, kao rezultat analize, prijedlog namjene i korištenja poljane. Vrijednost ugovora je 17.375 eura s uključenim PDV-om, a rok izvršenja je četiri mjeseca. Poljana je ogradom kamenih profiliranih oblika odvojena od baroknih skalina Uz Jezuite. Za konzervatorsko-restauratorska obnovu skalina izrađena je projektna dokumentacija, a u sljedećoj godini planirana je sanacija u njihovom izvornom obliku.” - pišu iz Grada.

dpp