Petak, 27 Listopad 2023 19:22

IZVRŠENA KONTROLA MASTOLOVACA; GRAD UVEĆAO STIPENDIJE; OSNOVCIMA OSIGURANI VOĆNI OBROCI

Za 3541 dubrovačka osnovca voćni obrok i u idućoj godini

Provedba programa "Shema školskog voća" u svih sedam gradskih osnovnih škola nastavlja se i ove godine. Cilj ovog posebnog programa na koji je Grad Dubrovnik aplicirao i u proteklim razdobljima, a koji se provodi na razini Europske unije jest podizanje razine znanja o važnosti zdrave prehrane te uvođenja edukativne aktivnosti u odgojno – obrazovnim institucijama u svrhu poboljšanja prehrambenih navika djece.
 
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na podneseni zahtjev Grada Dubrovnika odgovorila je pozitivno te odobrila tražena sredstva. Ukupni iznos prava na potporu za školsku godinu 2023./2024. iznosi 22.449,94 eura/169.149,07 kuna bez PDV-a i odnosi se na 3541 učenika koji pohađaju dubrovačke osnovne škole.

Nakon sanacije asfaltirana Čilipska ulica

U sklopu programa redovitog i investicijskog održavanja nerazvrstanih cesta i javnih prometnih površina provedeno je asfaltiranje Čilipske ulice od spoja s ulicom Generala Janka Bobetka. 

Predmetne radove izveo je ugovorni izvođač, tvrtka Atis Dubrovnik d.o.o..

tjedniasflat271023 min
 
Podsjetimo, Grad Dubrovnik u 2023. intenzivirao je radove na obnovi prometnica, a posljednjim izmjenama i dopunama proračuna Grada Dubrovnika povećana su i sredstva za redovito i pojačano održavanje. Sredstva u iznosu od 260 tisuća eura utrošit će se na obnovu prometnica u manjim ulicama na užem gradskom području.

Ugostiteljski objekti u povijesnog jezgri imaju ugrađene separatore masti

Nastavno na najave gradonačelnika Mata Frankovića, djelatnici Odsjeka za komunalno redarstvo proveli su nadzor ugostiteljskih objekata na području povijesne jezgre grada, a koji su u svoje kuhinje bili dužni ugladiti separatore masti, tzv. mastolovce. 
 
Nakon što su se ugostiteljski objekti pismeno očitavali o ugradnji mastolovaca, komunalni redari izvršili su provjeru na licu mjesta u ukupno 84 ugostiteljska objekata koji se bave pripremom hrane. Izvidom je ustanovljeno da 80 objekata imaju ugrađene mastolovce, dok su predstavnici preostala četiri objekta predočili dokaze o nabavci uređaja. 
 
Komunalni redari će provesti dodatne kontrole na terenu te ako preostali objekti u razumnom roku ne izvrše ugradnju uređaja na propisan način, Grad Dubrovnik će sukladno ugovorima o zakupu javnih površina tim objektima otkazati javne površine.
 
Mastolovi (mastolovci, separatori masti) služe za pročišćavanje otpadne vode koja sadrži masti i ulja biljnog porijekla, a ugrađuju se u interni odvodni sustav objekta. Obveza ugradnje mastolovaca za ugostiteljske objekte u povijesnoj jezgri propisana je Odlukom o zakupu javnih površina. 
 
Podsjetimo, Grad Dubrovnik i Vodovod Dubrovnik provode čišćenje i sanaciju povijesnog kanala mješovite odvodnje, a nakon stanke zbog turističke sezone radovi se nastavljaju najprije na Prijekom sve do Onofrijeve fontane, dok će se radovi čišćenja kanala ispod Straduna provoditi nakon završetka 10. Dubrovačkog zimskog festivala.

Kako cruiseri gospodare otpadom

Grad Dubrovnik, u suradnji s Međunarodnim udruženjem cruise kompanija CLIA-om i kompanijom Royal Caribbean Group, organizirao je za gradske vijećnike te predstavnike gradske uprave i društava, dubrovačke Turističke zajednice, Sveučilišta, Lučke uprave i  Županije obilazak broda Celebrity Beyond, odnosno ekološku turu (environmental tour) u sklopu koje su imali priliku vidjeti na koji način ovakav cruiser gospodari otpadom, kao i sve postupke i sustave koji podržavaju i unapređuju napore prema održivijem općem poslovanju.
 
Recikliranje je ključna komponenta napora cruise kompanija članica CLIA-e za smanjenje otpada na najmanju moguću mjeru te se odvajaju materijali koji se mogu reciklirati, kao aluminijske limenke, plastika, staklo, papir i karton, koji se istovaruju kada brod stigne u luku i šalju u odgovarajuće postrojenje za recikliranje. Royal Caribbean grupa koristi i inovativne alate poput umjetne inteligencije za prilagodbu proizvodnje hrane u stvarnom vremenu kako bi se u smislu održivosti izbjeglo bacanja hrane.

tjednicruiseri271023 min
 
Iznesen je i podatak kako, u okviru tehnološki naprednih sustava za smanjenje otpada, industrija krstarenja primjenjuje i napredne sustave za pročišćavanje otpadnih voda (AWTS) koji rade prema višim standardima od obalnih postrojenja. U cijeloj floti članova CLIA krstarenja, 202 broda (77% od ukupnog broja) opremljena su AWTS-om.
 
CLIA je ove godine organizirala više obilazaka brodova diljem Europe kako bi informirala dionike, dužnosnike i širu javnost o tome koliko industrija krstarenja ulaže u zaštitu okoliša i kako bi pomogla u izgradnji svijesti o tome na koji se način reguliraju emisije u zrak, ispuštanje vode te komunalni otpad koji nastaje tijekom plovidbe.
 
Komentirajući važnost podizanja svijesti o tome kako industrija krstarenja napreduje u svojoj ekološkoj agendi, Marie-Caroline Laurent, generalna direktorica CLIA-e za Europu, rekla je: "Industrija krstarenja blisko surađuje s gradskim i lučkim destinacijama jer vjerujemo da je pozitivan i otvoren dijalog najbolji način da osiguramo da i stanovnici i posjetitelji imaju koristi od razvoja cruisera i imaju sjajno iskustvo.” Dodala je: “Želimo čestitati Gradu Dubrovniku na poduzimanju konkretnih koraka, kao predvodniku u odgovornom upravljanju turizmom. Partnerstvo s Dubrovnikom izvrstan je primjer kako zajedno raditi na očuvanju održive budućnosti cruise odredišta”.
 
Grad Dubrovnik je i ranije organizirao ovakvu ekološku turu za novinare, s ciljem informiranja i edukacije o temama koje često izazivaju nedoumice kod građana, a kako bi kroz suradnju sa svim dionicima doprinijeli boljoj informiranosti.
 
U Luci Dubrovnik od 2019. godine prati se kvalitete zraka i atmosferskih prilika putem indikativne ECO mjerne stanice, koju je postavila Lučka uprava. Prema analizi Sveučilišta u Dubrovniku, za razdoblje od tri godine, zrak u luci je čist ili sporadično neznatno onečišćen. U planu je, u dogledno vrijeme, i omogućavanje napajanja brodova s kopna električnom energijom čime bi se u dubrovačkoj luci postigla tzv. Zero emission.
Kreće izrada idejnog projekta uređenje Poljane Ruđera Boškovića

U tijeku je izrada projektne dokumentacije za uređenje Poljane Ruđera Boškovića, jedinog nedovršenog i neuređenog dijela – trga unutar povijesne jezgre Dubrovnika. Zavod za obnovu Dubrovnika  sklopio je ugovor o izradi Idejnog projekta uređenja poljane ukupne površine 1053.15 metara kvadratnih  s Atelier Minerva d.o.o., kao najpovoljnijim ponuditeljem nakon provedene nabave.
 
Izradi ovog projekta prethodit će izrada varijantnih idejnih rješenja te usvajanje konačnog rješenja od strane svih dionika: Grad Dubrovnik, Konzervatorski odjel, Zavod za obnovu, Dubrovačka biskupija, crkva sv. Ignacija. Projekt će obuhvatiti analizu postojećeg stanja te, kao rezultat analize, prijedlog namjene i korištenja poljane. Vrijednost ugovora je 17.375,00 eura s uključenim PDV-om, a rok izvršenja je četiri mjeseca.
 
Poljana je ogradom kamenih profiliranih oblika odvojena od baroknih skalina Uz Jezuite. Za konzervatorsko-restauratorska obnovu skalina izrađena je projekna dokumentacija, a u sljedećoj godini planirana je sanacija u njihovom izvornom obliku. 

Grad Dubrovnik povećao iznose stipendija učenicima i studentima u pet kategorija

Grad Dubrovnik i ove godine raspisuje natječaje za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku godinu 2023/2024.
 
Natječaji se raspisuju u pet kategorija: za nadarene studente, za deficitarna zanimanja, za učenike i studente iz obitelji slabijeg imovinskog stanja, za učenike i studente koji su sami stradalnici ili su djeca stradalnika Domovinskog rata te za studente koji su osobe s invaliditetom.

stipendije tjedni271023 min
 
Gradonačelnik je svojim zaključkom prihvatio prijedlog Povjerenstva za dodjelu gradskih stipendija, kojim se iznosi za stipendije od akademske godine 2023/2024. povećavaju za 10% i iznose:
 
- za studente koji studiraju izvan Dubrovnika 220 eura,
 
- za studente koji studiraju u Dubrovniku 120 eura,
 
- za učenike koji se školuju u Dubrovniku 75 eura te
 
- za učenike koji se školuju izvan Dubrovnika 145 eura.
 
Podsjetimo, do povećanja mjesečnog iznosa stipendija došlo je u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. te je ovo drugo povećanje koje osigurava Grad Dubrovnik. 
 
Ovogodišnjim se natječajima posebno želi potaknuti učenike i studente na obrazovanje u deficitarnim zanimanjima, koja su pomno utvrđena sukladno potrebama Grada Dubrovnika, gradskih društava i ustanova te ustanova od posebnog interesa za Grad u području zapošljavanja poput Opće bolnice Dubrovnik, Doma zdravlja, Centra za socijalnu skrb te područnih službi Zavoda za zapošljavanje i Gospodarske komore. Stoga se ovogodišnjim natječajem za deficitarna zanimanja raspisuje ukupno 30 stipendija, 12 učeničkih i 18 studentskih.
 
Kao i nekoliko prethodnih godina, nakon krize izazvane pandemijom poseban se naglasak dao na zanimanja u zdravstvu poput doktora medicine te medicinskih sestara i tehničara. Također se vodilo računa o potrebama gradskih školskih ustanova za profesorska zanimanja u oblastima matematike, fizike, kemije i informatike te potrebama predškolskih ustanova za zanimanja odgojitelja, edukacijskog rehabilitatora, logopeda i psihologa.
 
Ovogodišnjim natječajem u kategoriji obitelji slabijeg imovinskog stanja usklađeni su iznosi imovinskog cenzusa, koji iznose: 500 eura za samca, 700 eura za dvočlanu obitelj, 900 eura za tročlanu obitelj, 1.100 eura za četveročlanu obitelj, dok se za svakog daljnjeg člana obitelji iznos povećava za 200 eura.
 
Prijave na natječaje zaprimaju se do zaključno 6. studenog 2023.
 
Natječaji sa svim detaljima, uvjetima i kriterijima te informacijama o načinu prijave s potrebnim obrascima dostupni su NA LINKU

Sadržaj Grada Dubrovnika