Utorak, 04 Lipanj 2024 14:20

KAKVO JE MORE ZA KUPANJE

KAKVO JE MORE ZA KUPANJE Foto: Tonći Plazibat / CROPIX

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko - neretvanske županije za 2024. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije obavio je prvo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u periodu od 20. do 28. svibnja 2024. godine.

Uzorci mora na svih 121 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje.

More je na 113 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na četiri plaže dobrom ocjenom. Na četiri plaže more je ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom (Žrnovska banja na Korčuli, Trstenica u Orebiću, Autokamp Monika u Moluntu i tehnička radiona u Pločama).

Detaljniji podaci dostupni su javnosti na web stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije. Tako se na adresama http://baltazar.izor.hr/plazepub/kakvoca ili http://www.zzjzdnz.hr/ mogu vidjeti ocjene kakvoće prikazane obojanim kružnim simbolima i to plavim (izvrsna), zelenim (dobra), žutim (zadovoljavajuća) i crvenim (nezadovoljavajuća) na Google maps podlogama, kao i brojne popratne informacije (npr. temperature zraka i mora, slanost, smjer vjetra). Rezultati utvrđivanja kakvoće mora upisuju se u bazu podataka odmah nakon završetka analize.

Dubrovačko – neretvanska županija