Utorak, 13 Veljača 2024 21:18

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA NAJAM GRADSKIH STANOVA

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA ZA NAJAM GRADSKIH STANOVA Foto: Ivan Bagić / Pixabay

Nakon provedenog javnog natječaja za utvrđivanje nove Liste reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam te na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković Zaključkom je utvrdio konačnu Listu reda prvenstva za davanje gradskih stanova u najam koja se nalazi OVDJE.

Lista prvenstva za davanje u najam gradskih stanova ne odnosi se na projekt Dubrovačke stanogradnje nego na građane Dubrovnika nižeg socijalnog statusa, žrtve obiteljskog nasilja, osobe od posebnog značenja za Grad Dubrovnik iz područja znanosti, zdravstva, kulture, športa i sl., te deficitarne profesije za koje se ocijeni da su prijeko potrebne Gradu Dubrovniku.

S obzirom na protok vremena od 2018. godine, kada je prethodna Lista stupila na snagu, a uzimajući u obzir promjene socijalno-imovinskog statusa podnositelja zahtjeva, pokrenut je postupak utvrđivanja nove Liste reda prvenstva za gradske stanove prema kojoj će se dodjeljivati dostupni gradski stanovi, a Gradsko vijeće je u srpnju 2023. godine donijelo novu Odluku o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, koja je proširila kategorije stanovništva koje obuhvaća, ali i povećala razinu kontrole korištenja stanova od strane najmoprimaca.

Javni natječaj objavljen je u krajem listopada prošle godine i trajao je mjesec dana. Prijedlog liste reda prvenstva objavljen je 19. siječnja 2024. godine, a donijelo ga je Povjerenstvo za davanje stanova u najam na sjednici održanoj 16. siječnja 2024. godine. Na prijedlog Liste reda prvenstva svaka osoba s liste imala je pravo pisanog prigovora na obavljeno bodovanje i utvrđeni redoslijed na listi. Sukladno Odluci, prigovor se podnosio gradonačelniku putem nadležnog upravnog odjela, i to u roku od 15 dana od dana objave prijedloga liste reda prvenstva. Nakon odlučivanja po prigovorima, na prijedlog Povjerenstva, gradonačelnik utvrđuje konačnu Listu reda prvenstva.

Grad Dubrovnik