Ponedjeljak, 13 Rujan 2021 11:10

Korčulanski antifašisti prisjetili se oslobođenja otoka u Drugom svjetskom ratu

Korčulanski antifašisti prisjetili se oslobođenja otoka u Drugom svjetskom ratu Foto: FB Udruga antifašista grada Korčule

Udruga antifašista grada Korčule prisjetila se danas oslobođenja otoka i grada Korčule u Drugom svjetskom ratu.

Ovom prigodom oni su na svojoj solužbenoj FB stranici zapisali:

„Borbe za oslobođenje otoka i grada Korčule, započele su 22. travnja 1944. godine, kada su jedinice 26. Dalmatinske divizije uspješnim desantom nanijele dijelovima 118. lovačke divizije 750. puka njemačke vojske težak poraz uništivši i zarobivši cijeli bataljon.

Od travnja mjeseca do 13. rujna 1944. godine Korčulanski partizanski odred je uspješno branio Velu Luku, Blato i Smokvicu, unatoč nastojanjima Njemačke vojske da povrate zapadni dio otoka.

Krajem kolovoza mjeseca 1944. godine 26. dalmatinska divizija NOVJ u čijem sastavu su bile: Prva Dalmatinska udarna brigada, Jedanaesta Dalmatinska udarna brigada, Dvanaesta Dalmatinska brigada, i Treća prekomorska brigada, brojila je ukupno 8670 partizanskih boraca.

Vrhovni komandant NOVJ maršal Tito u skladu s vojnom političkom situacijom u Jugoslaviji i na Europskom bojištu, naredio je na Visu, gdje je boravio od lipnja do listopada 1944. godine, 26. dalmatinskoj diviziji početak borbi za konačno oslobođenje Dalmacije.

U noći 12. na 13. rujna 1944. godine, bataljoni Treće Prekomorske brigade otplovili su s otoka Visa u uvalu Brna na Korčuli i odmah su nastupili cestom Brna – Smokvica – Čara – Pupnat i sustigli Njemačku vojsku koja se povlačila iz Pupnata. Istovremeno su pripadnici Korčulanskog partizanskog odreda napali zaštitne dijelove Njemačke vojske kod grada Korčule, koja se povlačila na Pelješac.

Do 24 sata 13. rujna 1944. godine na otoku više nije bilo nijednog neprijateljskog vojnika i time je grad Korčula i čitav otok dočekao slobodu, za koju je život položilo 760 partizanskih boraca, najboljih sinova i kćeri otoka Korčule.

U noći 13. na 14. rujna doplovili su u Brnu Prvi i Treći bataljon Jedanaeste Dalmatinske brigade nastupajući prema gradu Korčuli i Pelješcu.

U toku rujna i listopada 1944. godine jedinice 26. divizije NOVJ i grupa Južnodalmatinskih odreda među kojima je bio i Korčulanski partizanski odred vodile su teške borbe za oslobođenje Pelješca i Dubrovnika.

U redovima Narodnooslobodilačke vojske borilo se oko 4500 partizanskih boraca otoka Korčule.”

dpp

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019