Ponedjeljak, 19 Veljača 2024 15:29

KREĆE OBNOVA SKALINA UZ JEZUITE

KREĆE OBNOVA SKALINA UZ JEZUITE Foto: Grad Dubrovnik

Zavod za obnovu Dubrovnika pokrenuo je javnu nabavu za izvođenje radova sanacije skalina uz Jezuite. Obnova skalina ukupne površine 197.25 m2 u ulici Uz Jezuite dio je Programa obnove spomeničke cjeline Dubrovnika za 2024. godinu Zavoda za obnovu, a sredstva su osigurana u ovogodišnjem Proračunu Grada Dubrovnika.

Ovi skalini čest su motiv na fotografijama Dubrovnika, doduše u zadnjih 15-tak godina malo ih je teže fotografirati jer je prostor ispod njih prekriven tendama restorana, a posebno su popularni među obožavateljima serije „Igra prijestolja” s obzirom na to da je tu snimljena jedna od najupečatljivijih i najvažnijih scena iz serijala tzv. „Walk of Shame”.

Radovi sanacije podrazumijevaju pripremne, građevinske i konzervatorsko -restauratorske radove na čitavoj površini skalina iz 18. stoljeća, a procijenjena vrijednost nabave iznosi: 160.000 eura (bez PDV-a). Nakon provedenog postupka javne nabave planiran je početak radova u ožujku uz očekivano trajanje od tri mjeseca.

Radovi se izvode prema Elaboratu zatečenog stanja s prijedlogom radova i troškovnikom za konzervatorsko - restauratorske zahvate, izrađenom u rujnu 2023. godine, na koji je 1. prosinca 2023. ishođeno prethodno odobrenje za izvođenje zahvata od strane Konzervatorskog odjela u Dubrovniku.

„Pri izradi dokumentacije financijsku potporu Zavodu osiguralo je Društvo prijatelja dubrovačke starine”, kažu iz Grada Dubrovnika.

„Napravljen je detaljan uvid u zatečeno stanje kako bi se odabrale adekvatne metode prilikom izvođenja konzervatorsko - restauratorskih radova. Vizualnim pregledom uočena su brojna oštećenja i onečišćenja kamene površine nastala djelovanjem raznih prirodnih i ljudskih čimbenika. Uz tragove mehaničkih oštećenja nastalih u Domovinskom ratu vidljive su manje pukotine i veća napuknuća kao i različite naknadne intervencije.” - pišu iz dubrovačke gradske uprave.

Inače, rebalansom proračuna Grada u 2023. osigurana su sredstva za izradu Idejnog projekta uređenja Poljane Ruđera Boškovića te je kao prvi korak pokrenuta izrada varijantnih idejnih rješenja uređenja Poljane.

dpp