Ispiši ovu stranicu
Ponedjeljak, 26 Srpanj 2021 18:08

Ministrica poljoprivrede Vučković se na Pelješcu sastala s vinarima

Ministrica poljopriv­rede Marija Vučković sastala se danas na Pelješcu s predstav­nicima vinara, a sas­tanku su nazočili i saborski zastupnik Branko Bačić, župan Nikola Dobroslavić, ​ zamjenik župana Još­ko Cebalo te pročeln­ik UO za gospodarstvo i more u Županiji Ivo Klaić.

Tema sastanka su bile nove mjere potpore koje Ministarstvo pruža vinarima, pri čemu je ministrica Vu­čković istaknula da je sada u pripremi paket mjera koje bi se odnosile na pomoć u otkupu grožđa, a sve u cilju očuvanja ovog iznimno važnog sektora.

Na sastanku je takođ­er istaknuto kako su vinari i vinogradari u ovom procesu međ­uovisni, jer vinari trebaju plasmanom na tržište osloboditi svoje kapacitete te otkupiti grožđe od vinogradara kao sirov­inu za daljnju proiz­vodnju vina. U tom kontekstu, ministrica je također iskazala razumijevanje te na­javila mogućnost pot­pore, a ocijenjeno je i da su dosadašnje mjere značajno dopr­inijele očuvanju vin­arstva i vinogradars­tva, ali i gospodars­koj i demografskoj slici županije.

dpp