Nedjelja, 29 Listopad 2023 13:21

NATJEČAJ ZA LISTU PRVENSTVA NAJMA GRADSKIH STANOVA

Grad Dubrovnik je objavio Javni natječaj za utvrđivanje Liste prvenstva za davanje u najam gradskih stanova. Ovaj natječaj ne odnosi se na projekt Dubrovačke stanogradnje već na građane Dubrovnika nižeg socijalnog statusa, žrtve obiteljskog nasilja, osobe od posebnog značenja za Grad Dubrovnik iz područja znanosti, zdravstva, kulture, športa i sl., te deficitarne profesije za koje se ocijeni da su prijeko potrebne Gradu Dubrovniku.
 
S obzirom na protok vremena od 2018. godine, kada je prethodna Lista stupila na snagu, a uzimajući u obzir promjene socijalno-imovinskog statusa podnositelja zahtjeva, objavljuje se javni natječaj za utvrđivanje nove Liste reda prvenstva za gradske stanove prema kojoj će se dodjeljivati dostupni gradski stanovi.
 
Konačna lista reda prvenstva formira se temeljem javnog natječaja kojeg objavljuje gradonačelnik Grada Dubrovnika, a zahtjevi za uvrštenje na Listu podnose se isključivo na obrascu. Obrazac se može podignuti na šalteru pisarnice Grada Dubrovnika (Gundulićeva poljana 10, Dubrovnik) od  9:00 do 16:00 sati, te na web stranici Grada Dubrovnika – Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove.
 
Natječaj je dostupan na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, na službenoj web stranici Grada Dubrovnika i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Područni ured Dubrovnik, kao i u lokalnoj tjednoj tiskovini. Rok za podnošenje zahtjeva za davanje stanova u najam je 30 dana računajući od dana objave natječaja, odnosno obavijesti o objavi javnog natječaja u javnom glasilu.
 
Podsjetimo, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 15. sjednici, održanoj 12. srpnja 2023. godine donijelo je novu Odluku o najmu stanova u vlasništvu Grada Dubrovnika, koja je proširila kategorije stanovništva koje obuhvaća, ali i povećala razinu kontrole korištenja stanova od strane najmoprimaca.

Javni natječaj dostupan je OVDJE.

Grad Dubrovnik