Utorak, 04 Lipanj 2024 15:52

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA HDLU DUBROVNIK

UVJETI ZA UČLANJENJE

Temeljem članka 13 Statuta Hrvatskog društva likovnih umjetnika Dubrovnik, redovitim članom Udruženja može postati svaka fizička osoba koja ispunjava uvjete:
1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin sa prebivalištem u Republici Hrvatskoj
2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završen sedmi stupanj srodnih strukovnih sprema) ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu
3. ako osoba nema odgovarajuću strukovnu spremu uvjet je da aktivno djeluje na području likovnog i multimedijalnog stvaralaštva najmanje pet (5) godina, što dokazuje iscrpnom dokumentacijom / kriteriji za procjenu su: umjetnička kvaliteta likovnog i multimedijalnog stvaralaštva, sudjelovanje na samostalnim, grupnim i žiriranim izložbama u relevatnim prostorima, dugogodišnje kontinurano likovno i multimedijalno djelovanje
Umjetničko stvaralaštvo bez odgovarajuće naobrazbe podliježe reviziji svakih 5 godina.
4. da je osoba zainteresirana za djelovanje na području Dubrovačko-neretvanske županije

PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI ČLANA

sudjelovati u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLUDU,
predlagati, birati i biti izabran u tijelima upravljanja HDLUDU sukladno Pravilniku,
iznositi svoja mišljenja, prijedloge i stavove o radu HDLUDU,
dostavljati tražene podatke za bazu podataka HDLUDU,
biti obaviješten o aktivnostima i djelovanju HDLUDU,
redovito plaćati članarinu,
ravnopravno sudjelovati na svim internim natječajima HDLUDU,
vlastitim stvaralaštvom i umjetničkim djelovanjem kontinuirano promicati likovnu i multimedijalnu umjetnost, štititi interese i ugled HDLUDU,
Savjesno čuvati imovinu HDLUDU,
pridržavati se odredbi Statuta, drugih Pravilnika, akata i odluka HDLUDU.

KOTIZACIJA

Kotizacija se ne naplaćuje

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Temeljem članka 14., Statuta HDLUDU kandidat je dužan podnijeti: - zamolbu za prijem u članstvo, životopis, dokaz o državljanstvu ( ili o prebivalištu), dokaz o obrazovanju (ovjerenu kopiju diplome), dokumentaciju o umjetničkom djelovanju / (originali, kopije ili skenovi kataloga samostalnih, žiriranih, skupnih izložbi i projekata u relevantnim prostorima, poveznice na internetu, i sl ).

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave i traženi materijali se dostavljaju u digitalnom obliku na adresu:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Rok za prijavu je 18.lipnja 2024.

REZULTATI NATJEČAJA

Komisija za prijem novih članova razmatrati će samo potpune i u roku pristigle prijave. Rezultati natječaja biti će objavljeni do 14. lipnja 2024 . Kandidati će o rezultatima biti obaviješteni putem maila.
Primljeni kandidati dužni su dostaviti originalnu i ovjerenu dokumentaciju.
Prijave koje nisu u skladu s ovim natječajem, neće se razmatrati.

UPIS U ČLANSTVO

Dokumentacija primljenih članova biti će zadržana u bazi podataka članova. Za upis je potrebno dostaviti dvije fotografije dimenzija 3 x 3 cm i dokaz o plaćenoj godišnjoj članarini.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Dubrovnik