Srijeda, 19 Travanj 2017 11:09

Natječaj za zapošljavanje mene

Piše:

Opće je poznato da mnogim političkim strankama u lijepoj našoj domovini, oj junačkoj zemlji miloj, fali kvalitetnih kadrova. Pa ih onda popunjavaju naravno nekvalitetni kadrovi po već standardnim ključevima odabira od kojih je najpopularniji onaj „ko je bliže oltaru bolje čuje misu“.

Stare je to slave djedovina, a da bi vazda sretna bila, potrebno je da na ključne pozicije moći i utjecaja, dođu ovakve osobe kao što sam ja. Ima nas, samo nas treba naći i znati nas zadovoljiti!

Potaknut nedavnim naslovima na lokalnim portalima o tome kako političke stranke u Dubrovniku ne nalaze odgovarajuće kadrove za direktorska mjesta u komunalnim poduzećima, raspisujem:

JAVNI NATJEČAJ za zapošljavanje mene

Na natječaj se mogu javiti sve političke stranke u Dubrovniku koje imaju moć kadroviranja, Gradska uprava, Županija dubrovačko - neretvanska, sa svim svojim pripadajućim Upravnim odjelima. Naravno, mogu se javiti i komunalna poduzeća.

Oni koji nemaju prvospomenutu moć se ne trebaju javljati ni gubiti moje i njihovo vrijeme!

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

- Dokaz da se radi o političkoj stranci registriranoj u RH;
- Dokaze o likvidnosti BON1 i BON2 (za poduzeća);
- Preslik detaljnog opisa poslova za pripadajuće radno mjesto direktora ili pročelnika;
- Dokaz o radnim iskustvima sa dosadašnjim zaposlenicima na tim pozicijama i prezentacija njihovih rezultata, te pismeno obrazloženje prekida Ugovora o radu s njima;
- Skicirani prikaz radnog vremena, sa točno preciziranim dnevnim, tjednim i godišnjim odmorom;
- Uredbu o plaćanju prekovremenih radnih sati i toplog obroka;
- Pravilnik o besplatnom i neograničenom korištenju službenog automobila i mobitela;
- Pravilnik o potpunom pokrivanju troškova službenih putovanja, plaćanju dnevnica, naknada za život odvojen od obitelji kao i troškova reprezentacije;
- Prijedlog sporazuma o članstvu u političkoj stranci koji se sklapa radi zapošljavanja na navedeno radno mjesto, a isto će trajati dokle traje i radni odnos (ovjereno u 2 primjerka, od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak).
- Ponude za članstvo u najmanje 4 (slovima: četiri) upravna odbora bitnijih poduzeća i najmanje 7 (slovima: sedam) nadzornih odbora i jasno specificirani iznosi pripadajućih naknada za obavljeni mukotrpni rad;
- Ovjerenu i potpisanu izjavu vrha političkih stranaka kojom se obavezuju da neće sankcionirati svoje lokalne predstavnike, ukoliko apliciraju ali ne prođu na ovom natječaju.
Poželjno je priložiti i popis dodatnih beneficija. To nije nužan uvjet, ali svakako povećava šanse prolaska na ovom natječaju!

Svi koji se prijave na natječaj, a čije ponude ne budu prihvaćene, obvezuju se da neće tužiti (zbog zavisti i sl.) najboljeg ponuditelja čija ponuda će biti prihvaćena.

U slučaju nekog spora, utvrđuje se nadležnost Suda u Dubrovniku.

U miraz donosim već navedeno članstvo u stranci i autentičnu diplomu Ekonomskog fakulteta, koja sigurno neće biti predmet bilo kakvih istražnih radnji i po kojoj imam nekakvu kurčevu titulu magistra.
Rok za prijavu je 8 dana od dana objave ovog natječaja, iako bi, pošto je ovo čista stvar prestiža, trebao biti puno kraći.

Rezultati natječaja će biti objavljeni putem sredstava javnog priopćavanja.

Priloženu dokumentaciju ne vraćam.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati!

 

fabrio250 2019

konavle 250

zupa 250

zupanija 250

oglasavanje 250x349 2019