Utorak, 05 Ožujak 2024 16:16

NOVI IZNOSI ZA SOCIJALNE NAKNADE U ŽUPI DUBROVAČKOJ

Nakon što je u siječnju usvojena nova Odluka o socijalnoj skrbi, u Općini Župa dubrovačka povećane su naknade za novorođenu djecu, naknade za djecu samohranih roditelja kao i naknade za umirovljenike.

Svako dijete samohranog roditelja dobivat će mjesečnu naknadu od 30 eura. Pravo na stalnu novčanu naknadu u iznosu od 200 eura mjesečno ostvaruju djeca bez oba roditelja i to svako maloljetno dijete te dijete koje se redovito školuje, a ima prebivalište na području Općine Župa dubrovačka.

Novom Odlukom povećala se naknada i za opremu novorođenog djeteta. Roditelji iz Župe dubrovačke za svako novorođeno dijete dobit će naknadu od 200 eura za prvo, 300 eura za drugo dijete. Naknada za treće dijete iznosi 500, a za četvrto i svako sljedeće dijete 1 000 eura.

Umirovljenici kojima ukupna primanja ne prelaze 300 eura, ostvarit će mjesečnu naknadu od 30 eura. Osobama preko 65 godina bez ikakvih primanja naknada se povećava na 40 eura. Znatno se povećala naknada korisnicima osobne invalidnine, na 60 eura mjesečno, zajamčene minimalne naknade povećane su na 40 eura, a naknade za tuđu pomoć i njegu na 20 eura.

dpp