Petak, 23 Srpanj 2021 21:04

Odbijen prijedlog o osnivanju županijskog Rehabilitacijskog centra za osobe s teškoćama u razvoju jer sličan projekt već je u realizaciji

Osnivanje Rehabilitacijskog centra za osobe s teškoćama u razvoju Dubrovačko - neretvanske županije bila je točka Tematske sjednice Županijske skupštine koja je danas održana u Studentskom domu u Dubrovniku nakon redovne sjednice.

Sjednica je održana na zahtjev dijela vijećnika Skupštine koji su, sukladno Statutu DNŽ i Poslovniku Županijske skupštine, podnijeli prijedlog za održavanje tematske sjednice zbog, prema riječima vijećnika Mosta Pera Jerkovića, činjenice da se problemi osoba s poremećajima iz spektra autizma iznad 21. godine starosti ne rješavaju adekvatno. Također, ističe se u ovom Prijedlogu, cilj osnivanja Centra bi bilo senzibiliziranje javnosti, ali i nastavak pružanja rehabilitacijske, medicinske i psihosocijalne skrbi.

Župan Nikola Dobroslavić kazao je kako je siguran da svi vijećnici imaju jednak stav o ovome problemu, jer briga o našim sugrađanima s teškoćama u razvoju je prisutna kod sviju i u tom dijelu ova inicijativa koju je podržalo 15 vijećnika nije sporna.

- No, zamjeramo što ova inicijativa govori o nečemu što kao da ne postoji, jer moralo bi svim vijećnicima ovdje biti poznato da smo već u prošlom mandatu započeli s inicijativom izgradnje Centra za odgoj i obrazovanje osoba s teškoćama u razvoju. - istaknuo je župan te nastavio:
- Dakle, mi već imamo institucije koje rade na pomoći našim sugrađanima s teškoćama u razvoju i naša skrb nije upitna. Ona se očituje kroz prisustvo i naš doprinos u radu ustanova koje pružaju usluge i osiguravaju prava te brinu o osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju na području cijele županije. Također, imamo i koncept koji se razvija, koji provodi Grad Dubrovnik uz potporu Županije, a u što su uključene i udruge i govoriti da treba donijeti odluku da ćemo osnovati Centar koji se već gradi je krivo.

Župan Dobroslavić je naglasio i kako je, da ne bi bilo nesporazuma, meritum ovoga problema potpuno ispravan, jer problem postoji, no kako nema smisla da se donese odluka o osnivanju nečega što je već u realizaciji.

Status projekta osnivanja Centra pojasnio je vijećnik Đivo Brčić, inače pročelnik Upravnog odjela za obrazovanje, šport, socijalnu skrb i civilno društvo Grada Dubrovnika, koji je kazao kako je određena lokacija, a radi se o zemljištu u Orašcu u vlasništvu Republike Hrvatske. Također, kazao je Brčić, gradonačelnik je imenovao radno tijelo kojemu je cilj da u svojim koordinacijama osigura da imamo najbolji mogući i jedini održiv centar, koji će biti funkcionalan svim našim korisnicima, ali i njihovim roditeljima, odnosno skrbnicima.

Nakon rasprave županijski vijećnici odbili su prijedlog 15 vijećnika o osnivanju Rehabilitacijskog centra za osobe s teškoćama u razvoju Dubrovačko - neretvanske županije.

Vijećnici su pak prihvatili prijedlog Župana te donijeli Zaključak o osnivanju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju. Sukladno Zaključku, Skupština Dubrovačko -neretvanske županije podržava projekt Centra kojeg je Županija, zajedno s Gradom Dubrovnikom pokrenula u prošlom mandatu te su zajednički krenuli u osnivanje Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju osoba s teškoćama u razvoju, koji je u visokoj fazi pripreme.

dpp