Ponedjeljak, 13 Lipanj 2022 19:31

Plaže u Dubrovniku uspješno prošle drugo ispitivanje kakvoće mora

Copacabana Copacabana Foto: dpp/arhiva

Prema Programu utvrđivanja kakvoće mora na morskim plažama Dubrovačko - neretvanske županije za 2022. godinu, Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko - neretvanske županije obavio je drugo redovno ispitivanje mora na 121 plaži u razdoblju od 31. svibnja do 10. lipnja.

Uzorci mora na svih 121 plaža odgovarali su uvjetima Uredbe o kakvoći mora za kupanje pri čemu je more na 118 plaža ocijenjeno kao more izvrsne kakvoće, a na plažama Ispod Zidina i Hotel Port 9 u Korčuli te Tehnička radiona Ploče u Pločama ocijenjeno zadovoljavajućom ocjenom.

JP