Petak, 07 Lipanj 2024 18:34

POČELO UREĐIVANJE GRADSKIH PLAŽA KOJE NISU POD KONCESIJAMA

POČELO UREĐIVANJE GRADSKIH PLAŽA KOJE NISU POD KONCESIJAMA Foto: Grad Dubrovnik

U tijeku je uređenje plaža i javnih kupališta na području grada Dubrovnika, putem nadležnog Upravnog odjela za turizam, gospodarstvo i more.

„Na 32 plaže i kupališta na području grada Dubrovnika koje nisu pod koncesijama, u sklopu radova pripreme za sezonu kupanja, postavljaju se i psihološke brane. Postavlja ih ugovorni izvršitelj usluge koja uključuje održavanje i skidanje psiholoških brana te redoviti pregled njihovog stanja.” - kažu danas iz gradske uprave.

Popravljaju se i manja oštećenja, plaže se čiste, ravnaju i po potrebi dohranjuju žalima. Postavlja se plažna oprema, odnosno skalice, tuševi i kabine za presvlačenje. Po potrebi se saniraju i pituraju ograde na plažama i pristupu moru. Na traženje građana, u tijeku je popravak sanitarnog čvora na plaži Šulić koji će uskoro opet biti u funkciji. Uslijedit će i popravak rive u Pilama te manjeg zida na kupalištu Belvedere.

Lifteri za osobe s invaliditetom postavljeni su na šest dubrovačkih plaža: Mandrač u Soltudu, Copacabana, Zaton Veliki, plaža kod vatrogasnog doma u Zatonu, plaža u Donjem Čelu na Koločepu te plaža u Suđurđu na Šipanu. Na traženje sugrađana, ove godine su dizala postavljena ranije, a u prošloj godini produljen je njihov rad dok god su vremenske prilike to dozvoljavale.

„Ukupna proračunska sredstva koja su za ove programe rezervirana u 2024. godini uključuju 305.993 eura s PDV-om za redovito održavanje javnih kupališta koja nisu pod gospodarskom koncesijom te 11.950 eura za postavljanje, uklanjanje i održavanje psiholoških brana u moru.” - navode iz Grada Dubrovnika.

JPA